ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ

<

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015

33 Μ .Κ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 22ας και 23ης Ιουλίου 1974


Αποτέλεσμα εικόνας για 33 Μ .Κ  ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝΟ εχθρός συνεχίζει τας προσπαθείας του δι ενίσχυσιν προγεφυρώματος, το οποίον έχει δημιουργηθεί παρά τον Άγιον Γεώργιον Κυρηνείας. Συνεχίζονται και κατά την ημέρα αι αεροπορικαί επιδρομαί εναντίον διαφόρων στόχων και η δι’ ελικοπτέρων μεταφορά στρατευμάτων και εφοδίων εις διάβασιν Αγύρτας.

Η Μοίρα ευρίσκεται ανασυγκροτηθείσα εις χώρον διασποράς παρά το στρατόπεδόν της. Την 5ην πρωινήν της 22ας Ιουλίου, με προσωπικήν διαταγήν του Διοικητού της Διοίκησης Καταδρομών προς τον Λοχαγόν του 31 Λόχου Κρούσεως Νικόλαο Κατούντα, στην παρουσία του εκτελούντος χρέη Διοικητή της Μοίρας, οι καταδρομείς του 31 Λόχου Κρούσεως επιβιβάστηκαν δύο οχημάτων και ανεχώρησαν με προορισμόν τον Άγιον Γεώργιον Κυρηνείας την 6ην πρωινήν της 22ας Ιουλίου 1974Αποστολή:

Η πλαισίωση των ΠΑΟ 106 χιλιοστών του 120 ΛΒΟ και επιθετική κίνησις δι εξουδετέρωσιν δύο εχθρικών αρμάτων Μ48 που πληροφορίες ανέφεραν πως ευρίσκοντο στην περιοχή. Καταφθάνοντας ο 31 Λόχος Κρούσεως στον χώρο επιχειρήσεων, διαπίστωσε πως τα ΠΑΟ 106 χιλιοστών του 120 ΛΒΟ ήσαν τα πλείστα κατεστραμμένα, εις δε τα εναπομείναντα δεν υπήρχαν χειρισταί. Τα δυο άρματα Μ48 εβλήθησαν και κατεστράφησαν υπό των ελαχίστων αντιαρματικών 2,36 που διέθετε η Μοίρα. Ομοίως, εβλήθη και υπέστη σοβαράν φθοράν το τουρκικόν πεζικόν Ο Λοχαγός Νικόλαος Κατούντας αναφέρει εις Διοίκησιν Καταδρομών δια του Σταθμού Ασυρμάτου περί των πυρών του τουρκικού στόλου.

Περί υπάρξεως και ετέρων αρμάτων μάχης εις τον χώρον αλλά και περί προσπαθείας αποβιβάσεως και άλλων αρμάτων μάχης εκ πέντε αρματαγωγών εις την περιοχήν Πέντε Μίλι. Εις απόστασιν δε πεντακοσίων μέτρων, εις τα νώτα του 31 Λόχου ανευρέθησαν τουρκικές πλαστικές λέμβοι εφόδου. Όπισθεν των ημετέρων τμημάτων εμφανίστηκαν περί τα πενήντα άρματα Μ48 και Μ 47 συνοδευόμενα από ερπιστριοφόρα Μ117. Ακολουθείτε καταστροφή ασυρμάτων και παύσις επαφής μετά της Μοίρας. Σημειούται από της στιγμής εκείνης σκληρότατος και άνισος αγών των εγκλωβισθέντων τμημάτων της Μοίρας. Αι κατά παρασάγγας υπέρτεραι τουρκικαί δυνάμεις επιτυγχάνουν σύσφιξιν κλοιού. Ο υπέρ πάντων αγών δίδεται προς όλας τας κατευθύνσεις. Κατά τον ως άνω αγώνα οι αξιωματικοί και οπλίται της Μοίρας επέδειξαν άφθαστον ηρωισμόν και γενναιότηταν. Επολέμουν δια των στηθών τα άρματα. Διέσπασαν κλοιούς δια χειροβομβίδων και αγώνος εκ του συστάδην. Προέβαιναν εις πράξεις γενναιότητας πέραν πάσης περιγραφής και εξιστορήσεως. Πίπτοντες καταδρομείς ή τραυματιζόμενοι εκάλυπτον συναδέλφους των, ξεψυχώντες δε εκραύγαζον ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ – ΕΝΩΣΙΣ! Ο Διοικητής του 31 Λόχου Κρούσεως της 33 Μοίρας Καταδρομών Νικόλαος Κατούντας αγνοείται μαχόμενος κατά των Τούρκων. Μετ’ αυτού αγνοούνται ήέπεσαν οι Ανθυπολοχαγοί Αντωνίου Αντώνιος, Μελιφρονίδης Γεώργιος, Χατζηκύρου Γεώργιος, οι Λοχίες Κουπάνος Ιωάννης, Θωμά Ξενής, Χριστοδούλου Σπύρος, Μεσαρίτης Σωτήριος και Πίττα Αναστάσιος, ο Δεκανέας Παπαχριστοδούλου Νικόλαος και οι οπλίτες Αλεξάνδρου Χρίστος, Χατζηλουκάς Ανδρέας, Σταύρου Κωνσταντίνος, Μιχαήλ Νικόλαος, Κυρατζή Χρίστος, Χαραλάμπους Μιχαήλ, Ανδρέου Αριστοφάνης και Δρουσιώτης Σωτήριος. Εις τον βωμόν του καθήκοντος και συνεπεία της τιτανομαχίας ταύτης της 33 Μοίρας Καταδρομών, 68 εν τω συνόλω αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτες έπεσαν ή αγνοούνται.

Πηγή
Παγκύπριος Συνδέσμος Εφέδρων Καταδρομέων.

ΗΡΩΕΣ 33 ΜΟΙΡΑΣ

1.  Τχης Κατσάνης Γεώργιος -ΑΓΙΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ
2.  Υπλγος Κατούντας Νικόλαος -ΤΕΜΠΛΟΣ
3.  Ανθλγος Αντωνίου Αντώνιος-ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ -DNA-
4.  
Ανθλγος Μελιφρονίδης Γεώργιος-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
5.  Ανθλγος Χατζηκύρου Γεώργιος -ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.  Ανθλγος Χριστοφίδης Κωνσταντίνος-ΑΓΙΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ
7.  
Λοχίας Αριστείδου Κυριάκος-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8.  Λοχίας Αυστραλού Κωνσταντίνος - ΣΥΓΧΑΡΙ -ΣΤΡ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
9.  Λοχίας Θεοχαρίδης Ευγένιος -ΚΑΖΑΦΑΝΙ-DNA
10. Λοχίας Ιωάννου Ανδρέας-ΚΕΡΥΝΕΙΑ
11. Λοχίας Καρεφυλλίδης Χρίστος-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. Λοχίας Κουππάνος Ιωάννης- ΤΕΜΠΛΟΣ ΧΑΡΑΔΡΑ
13. 
Λοχίας Κυριάκου Νεόφυτος-ΚΕΡΥΝΕΙΑ
14. Λοχίας Κυριάκου Χρίστος
15. 
Λοχίας Μεσαρίτης Σωτήριος-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. Λοχίας Ορφανού Θεοτόκης-ΑΓΙΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ
17. 
Λοχίας Πίττας Αναστάσιος-ΚΕΡΥΝΕΙΑ
18. Λοχίας Προεστός Παναγιώτης-ΧΑΜΙΤ ΜΑΝΤΡΕΣ
19. Λοχίας Ρωσσίδης Κωνσταντίνος-Γ Σ ΠΡΑΞΑΝΤΡΟΣ-DNA-ΑΚΑΚΙ
20. Δνεας Γεωργίου Σάββας-ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ -DNA-ΤΥΜΒΟΣ
21. Δνεας Κωστή Ανδρέας-ΑΓΙΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ
22. Δνεας Παπαχριστοδούλου Νικόλαος-Γ Σ ΠΡΑΞΑΝΤΡΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
23. 
Δνεας Σάββα ΓεώργιοςΑΓΙΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ
24. Κ/δ Αλεξάνδρου Χρίστος-ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
25. Κ/δ Ανδρέου Αριστοφάνης-ΚΑΖΑΦΑΝΙ -DNA-ΤΥΜΒΟΣ
26. Κ/δ Αντωνίου ΚύπροςΑΓΙΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ
27. Κ/δ Γεωργίου Γεώργιος-ΚΕΡΥΝΕΙΑ
28. 
Κ/δ Γεωργίου Μιχαήλ-ΚΕΡΥΝΕΙΑ
29. Κ/δ Γιαννή ΦώτιοςΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30. Κ/δ Δημητρίου Ιωάννης-ΠΕΛΛΑΠΑΙΣ
31. 
Κ/δ Δρουσιώτης Σωτήριος ΚΑΖΑΦΑΝΙ -DNA
32. Κ/δ Θεοδούλου Ανδρέας ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
33. 
Κ/δ Θρασυβούλου Λάζαρος-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
34. Κ/δ Ιωάννου Κώστας-ΠΕΛΛΑΠΑΙΣ
35. 
Κ/δ Ιωνά Ανδρέας-ΑΓΙΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ
36. Κ/δ Καλαποδά Βάσος-ΠΕΛΛΑΠΑΙΣ
37. Κ/δ Καράντωνας Παναγιώτης -ΑΓΙΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ
38. Κ/δ Κκολού ΑνδρέαςΙΑΓΙΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ
39. Κ/δ Κουκουλή Λοίζος-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
40. Κ/δ Κυρατζή Χρίστος-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
41. 
Κ/δ Κυριάκου Κωνσταντίνος-ΠΕΛΛΑΠΑΙΣ
42. Κ/δ Λουκά Χριστόδουλος-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
43. Κ/δ Μαντράλης Κωνσταντίνος-ΚΟΥΤΣΟΒΕΝΤΗΣ-ΣΤΡ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΤΥΜΒΟΣ
44. Κ/δ Μιχαήλ ΑντώνιοςΚΕΡΥΝΕΙΑ
45. Κ/δ Μιχαήλ Γεώργιος-ΚΟΥΤΣΟΒΕΝΤΗΣ-ΣΤΡ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΤΥΜΒΟΣ
46. Κ/δ Μιχαήλ Νικόλαος-ΚΕΡΥΝΕΙΑ
47. Κ/δ Πατσαλίδης Μάριος-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
48. Κ/δ Παυλή Παναγιώτης-ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ
49. Κ/δ Παύλου Παύλος-ΑΓΙΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ
50. Κ/δ Πέτρου Πέτρος-ΚΕΡΥΝΕΙΑ
51. Κ/δ Πίττας ΚωνσταντίνοςΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ
52. Κ/δ Σάββα Σάββας-ΑΣΠΡΗ ΜΟΥΤΤΗ
53. Κ/δ Σεργίου Δημήτριος-ΤΕΜΠΛΟΣ-DNA-ΤΥΜΒΟΣ
54.Κ/δ Σοφοκλέους Σταύρος-ΛΕΥΚΩΣΙΑ
55. Κ/δ Στυλιανού Ανδρέας ΚΑΡΜΙ
56. Κ/δ Στυλιανού Κυριάκος-ΚΕΡΥΝΕΙΑ
57. Κ/δ Τριγγή Γεώργιος-Γ Σ ΠΡΑΞΑΝΤΡΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ Κ/δ Χαραλαμπίδης Μιχαήλ-ΚΑΖΑΦΑΝΙ-DNA
59. Κ/δ Χαραλάμπους Μιχαήλ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ60. Κ/δ Χατζηγεωργίου Παναγιώτης-ΚΕΡΥΝΕΙΑ
61.Κ/δ Χατζηθεοδούλου Κωνσταντίνος-ΚΕΡΥΝΕΙΑ
62. 
Κ/δ Χατζηλουκά Ανδρέας-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
63. Κ/δ Χατζηνικολάου Σταύρος-ΣΥΓΧΑΡΙ ΚΟΙΛΑΔΑ ΘΑΝΑΤΟΥ -DNA
64. 
Κ/δ Χατζηχριστοδούλου Ανδρέας-ΚΕΡΥΝΕΙΑ
65. Κ/δ Χρίστου Νικόλαος ΤΕΜΠΛΟΣ
66. Κ/δ Χριστοφόρου ΑλέξανδροςΚΕΡΥΝΕΙΑ
67. Κ/δ Ψαρά Κώστας -ΣΥΓΧΑΡΙ ΚΟΙΛΑΔΑ ΘΑΝΑΤΟΥ -DNA


Κατά τον αγώνα αυτό οι αξιωματικοί και οπλίτες της 33 Μοίρας Καταδρομών
επέδειξαν άφθαστο ηρωισμό και γενναιότητα. Αντιμετώπιζαν με τα στήθη
τους τα άρματα. Διέσπασαν κλοιούς δια χειροβομβίδων και αγώνος εκ του
συστάδην. Προέβαιναν εις πράξεις γενναιότητας πέραν πάσης περιγραφής και
εξιστορήσεως. Πέφτοντας οι καταδρομείς ή τραυματιζόμενοι κάλυπταν
συναδέλφους των και ξεψυχώντας κραύγαζαν το σύνθημα της εποχής: ΕΛΛΑΣ –
ΚΥΠΡΟΣ – ΕΝΩΣΙΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Oσα δημοσιεύματα δεν έχουν την υπογραφή μας αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι την δική μας.Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις,, ή απειλές.

ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΗ ΜΝΗΜΗ

Η γνώση του ιστορικού παρελθόντος είναι απαραίτητη για την εθνική αυτογνωσία ενός λαού. Το blog μας με τρόπο απλό χωρίς να διαστρεβλώνει την ιστορική αλήθεια, φωτίζει με αναδρομές στα γεγονότα σελίδες ιστορίας του μαρτυρικού Λαού της Κύπρου και των Ελλαδιτών και Κυπρίων νεκρών και αγνοουμένων Ηρώων.