ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ

<

Σάββατο 11 Ιουνίου 2016

Η ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΤΗΣ
Του Μίκη Μιχαηλίδη

Οι εµπνευστές της Διχοτόµησης και όλων των δεινών που υποφέρουµε είναι οι Άγγλοι και συµπαραστάτες τους οι Αµερικάνοι, γι' αυτό και στη συνέχεια θα αναφέρονται ως Αγγλοαµερικάνοι. Αρκετά από τα δεινά αυτά δύναται κάποιος να ανακαλύψει στα αρχεία του Φόρεϊν Όφφις. Σ' αυτά θα βρείτε και τους διάφορους χάρτες που έχουν σχεδιάσει για τη διχοτόµηση της Κύπρου .. Ο τελευταίος είναι αυτός που έχει πάρει σάρκα και οστά µε την εισβολή του 1974. Συνεργοί των Αγγλοαµερικανών είναι πρόεδροι και πολιτικοί µας, όπως και άλλοι κατέχοντες σηµαντικά πόστα και βεβαίως και ένα µικρό µέρος του Κυπριακού λαού που παρασύρεται από τις ψευδολογίες των πιο πάνω.

Η Διχοτόµηση της Κύπρου έχει περάσει διάφορα στάδια και τώρα βρίσκεται στο τελικό της στάδιο.
Πρώτον στάδιο ήταν «λύση του Κυπριακού», η οποία θα έπρεπε να ήταν τέτοια, που θα συνέβαλλε στον επιδιωκόµενο σκοπό τους, ήτοι την διχοτόµηση. Από τα αρχεία τους πληροφορούµαστε ότι το 1957, όταν ανατέθηκε στον Ράτκλιφ να συντάξει Σύνταγµα για την Κύπρο, του έδωσαν εντολή να ετοιµάσει και ένα µε χωριστές κοινότητες. Η απάντηση του Ράτκλιφ ήταν ότι τούτο θα µπορούσε να γίνει µόνο µε τη βία. Αυτό είχε προβληµατίσει τους Άγγλους, αφού για αρκετά χρόνια, παρ' όλες τις προσπάθειές τους, δεν µπόρεσαν να πραγµατοποιήσουν τον στόχο τους, δηλ. την Διχοτόµηση.Ο Ράτκλιφ τώρα τους έδωσε τη λύση: τη βία. Αλλά αν την επέβαλλαν οι ίδιοι, θα εκτίθεντο σε όλη την ανθρωπότητα. Έτσι αποφάσισαν να εµπλέξουν ενεργά στο παιχνίδι και την Τουρκία. Εκείνο που επιβαλλόταν ήταν να δώσουν µια τέτοια λύση, που µελλοντικά θα µπορούσε να καταλήξει σ' αυτό που επεδίωκαν. Για να πετύχουν αυτό, θα έπρεπε να επηρεάσουν τον τότε Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος προίστατο της πολιτικής πτέρυγας του απελευθερωτικού Αγώνα. Αυτός πιστεύω ότι ήταν ο λόγος της εξορίας και της παραµονής του χωριστά από τους άλλους συνεξορίστους του, τους οποίους πήραν για το θεαθήναι.

Επόµενο βήµα τους ήταν το διχοτοµικό Σχέδιο Μακµίλλαν. Αυτό είχε δύο σκοπούς: ο ένας ήταν να εκφοβίσουν το λαό για να δεχθεί τη λύση που θα του προσφέρουν, και δεύτερο να έχουν δικαιολογητικό οι πολιτικοί µας, γιατί έχουν δεχτεί τέτοια λύση. Μέχρι σήµερα, όταν µιλάς µε πολιτικούς µας και τους πεις ότι ήταν λάθος οι συµφωνίες, σου απαντούν πως δεν είχαµε άλλη επιλογή, διότι οι Άγγλοι θα εφάρµοζαν το σχέδιο Μακµίλλαν. Μα, κύριοι, αν µπορούσαν να το εφαρµόσουν, δηλ. τη διχοτόµηση, δεν θα το έκαναν, εφόσον αυτή ήταν η επιδίωξή τους, και θα ανέµεναν τόσα χρόνια και ακόµα, µέχρι της στιγµής, µετά την δήθεν λύση του Κυπριακού, το Πραξικόπηµα και την Εισβολή, δεν το έχουν πετύχει; Διότι σήµερα έχουν επιτύχει µεν τη διχοτόµηση, αλλά αυτή είναι παράνοµη και την έχει καταδικάσει όλη Ανθρωπότητα.

Όταν ωρίµασε ο σκοπός για τον οποίο έγινε η εξορία, τότε άφησαν ελεύθερο τον Αρχιεπίσκοπο και επέτυχαν τη λύση του Κυπριακού που ήθελαν, µε την συγκατάνευση των τότε πολιτικών της Ελλάδας και της Κύπρου, χωρίς να τεθεί σε δηµοψήφισµα. Όπως φαίνεται καθαρά στο ρατσιστικό Σύνταγµά µας και στις υπογραφείσες συµφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την εισβολή ... Συνεργοί των Αγγλοαµερικάνων σ' αυτό το στάδιο είναι όλοι όσοι έχουν δεχθεί τις συµφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου. Εξαιρείται η πλειονότητα του Κυπριακού λαού, η οποία απλώς τις ανέχτηκε.

Επόµενο Στάδιο ήταν η Εισβολή. Οι Αγγλοαµερικάνοι είχαν ετοιµάσει διάφορα σενάρια για να δικαιολογήσουν την εισβολή. Στάθησαν τυχεροί, διότι πέτυχε το πρώτο σενάριό τους και έτσι δεν χρειάστηκε να εφαρµόσουν οποιοδήποτε από τα άλλα σενάρια. Συνεργοί των Αγγλοαµερικάνων σ' αυτό ήταν η Χούντα των Αθηνών και όσοι συµµετείχαν στο Πραξικόπηµα και βεβαίως και οι Πολιτικοί µας που γνώριζαν, αλλά δεν φρόντισαν να το αποτρέψουν. Όµως, δυστυχώς για τους Αγγλοαµερικάνους, η εισβολή έχει καταδικαστεί από ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Έφθασαν τώρα στο Τελικό στάδιο, που είναι η επισηµοποίηση της Διχοτόµησης και ταυτόχρονα η αποενοχοποίηση της Τουρκίας. Το έργο αυτό ανέλαβαν εmσήµως οι πολιτικοί µας µε τη Διζωνική Δικοινοτική Οµοσπονδία (Δ.Δ.ο.), που µας έχουν πλασάρει οι Αγγλοαµερικάνοι. Προς γνώση σας η αρχική συµφωνία ήταν Δικοινοτική Οµοσπονδία (Δ.Ο.), αλλά οι Άγγλοι ανάφεραν ότι οι Τούρκοι στην µετάφραση στα Τουρκικά χρησιµοποίησαν τη λέξη "bizonal" και άρα (!) έπρεπε να µπει και το «Διζωνική», για να συµφωνεί το Ελληνικό µε το Τουρκικό κείµενο. Βλέπετε κατά συρροή τα Αγγλοαµερικάνικα τεχνάσµατα ...
Γ' αυτό µπορεί να σας διαβεβαιώσει ο τότε αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυβέρνησης Προέδρου Κυπριανού. Συνεργοί τώρα των Αγγλοαµερικάνων είναι όλοι οι υποστηρικτές της Δ.Δ.Ο., αυτοί δε είναι οι χειρότεροι και πιο επικίνδυνοι, διότι αν εmτευχθεί αυτό που επδιώκουν, δεν θα έχουµε στο µέλλον την δυνατότητα να αποτρέψουµε την διχοτόµηση, αφού µόνοι µας θα υπογράψουµε τη δική µας καταδίκη και των απογόνων µας, ενώ όλα όσα προηγήθηκαν µπορούσαµε να τα αποτρέψουµε, αν είχαµε τους κατάλληλους ηγέτες.


Καταλήγω στα εξής συµπεράσµατα: 


•           Αυτοί που υποστηρίζουν το Αγγλοαµερικάνικο σχέδιο της Δ.Δ.ο. θα πρέπει να mστεύουν ότι αυτό το ετοίµασαν οι Αγγλοαµερικάνοι για το δικό µας καλό. Άρα θα πρέπει να θεωρούν και τα προηγούµενα σχέδια των Αγγλοαµερικάνων, Συµφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, Πραξικόπηµα, Εισβολή (για να µην αναφέρω τα 13 σηµεία αλλαγής του Συντάγµατος, την Τουρκοκυπριακή ανταρσία, τη πράσινη γραµµή, την ανακήρυξη Τουρκοκυπριακού κράτους, το Άνοιγµα των Οδοφραγµάτων, την δήθεν αποµόνωση των Τουρκοκυπρίων, το απευθείας εµπόριο κ.ά.) ότι τα έκαναν για το καλό µας, διότι όλα αυτά είχαν κοινό στόχο τη Διχοτόµηση. Παράλληλα θα πρέπει να θεωρούν όλους τους Συνεργούς, που αναφέραµε mo πάνω, και δικούς τους συνεργάτες και όχι οι πλείστοι από αυτούς να αποκαλούν, ιδίως όσους έχουν λάβει µέρος στο Πραξικόπηµα, σχιζοφρενείς και να χρησιµοποιούν και άλλες βαριές βρισιές. Αν πάλιν πιστεύουν ότι όλα αυτά τα σχέδια των Αγγλοαµερικάνων δεν έχουν γίνει για το καλό µας, αυτό θα σηµαίνει ότι κάποιες άλλες δεσµεύσεις θα έχουν έναντι των Αγγλοαµερικάνων. Ας µην ξεχνούµε ότι οι Αγγλοαµερικάνοι δήλωσαν ότι διέθεσαν εκατοµµύρια δολαρίων για να εmτύχουν λύση Δ.Δ.Ο. Πάντως αυτά δεν τα έλαβαν αυτοί που είναι εναντίον της Δ.Δ.Ο.

Αρ. 107/27.10.2010

Κυπριακός λαός δεν έχει ανάγκη από οποιοδήποτε σχέδιο λύσης, αλλά απαιτε (από τη Διεθνή Κοινότητα να συµβάλει για την άµεση αποχώρηση από την Κύπρο του Τουρκικού κατοχικού στρατού και την επιστροφή όλων των προσφύγων µε ασφάλεια στις εστίες και περιουσίες τους (σύµφωνα µε την οµόφωνη απόφαση 3212 της ολοµέλειας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών), την αποχώρηση όλων ανεξαιρέτως των εποίκων, την εξιχνίαση της τύχης όλων των αγνοουµένων και την καταβολή από την Τουρκία αποζηµιώσεων για όλες τις ζηµιές και καταστροφές που έχουν προέλθει από την εισβολή, την κατοχή και τον εποικισµό. Μετά από αυτά ο Κυπριακός λαός θα προβεί στις δέουσες αλλαγές του δοτού συντάγµατός του, ούτως ώστε αυτό να συνάδει µε τις νέες πραγµατικότητες, ήτοι µε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΗΓΗ: https://mkp-archive.blogspot.gr Cyprus History Notch 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Oσα δημοσιεύματα δεν έχουν την υπογραφή μας αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι την δική μας.Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις,, ή απειλές.

ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΗ ΜΝΗΜΗ

Η γνώση του ιστορικού παρελθόντος είναι απαραίτητη για την εθνική αυτογνωσία ενός λαού. Το blog μας με τρόπο απλό χωρίς να διαστρεβλώνει την ιστορική αλήθεια, φωτίζει με αναδρομές στα γεγονότα σελίδες ιστορίας του μαρτυρικού Λαού της Κύπρου και των Ελλαδιτών και Κυπρίων νεκρών και αγνοουμένων Ηρώων.