ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ

<

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΤΑΞΧΟΥ Ε,Α ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ 2ον   Οι Σ/Α πρέπει να είναι αξιόπιστοι και ανθεκτικοί ( πτώσεις – κακή ματαχείρισή τους ... κλπ)
Από δική μου εμπειρία οι Σ/Α Racal ( Βρετανικοί ), ήταν πολύ αξιόπιστοι . Είχα στο Λόχο μου δύο (2) μικρούς που με βοήθησαν να αντιμετωπίσω δύσκολες καταστάσεις – στιγμές .
            Τέλος θέλω να τονίσω – επισημάνω ότι τους Σ/Α  τους χρησιμοποιούμε ΜΟΝΟΝ στην μεγά λη  ανάγκη  γιατί  προσφέρονται  για  υποκλοπές  και  ιδιαίτερα στην Κύπρο  που όλοι σχεδόν οι Τουρκοκύπριοι μιλάνε και Ελληνικά . ( Τουλάχιστον το 1974 ) . Χρησιμοποιούμε κατά βάση τα ενσύρματα μέσα – επικοινωνίες .
            στ.  Θέλω επίσης , να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα , ΠΑΝΤΑ κατά την άποψή μου , χωρίς
να διεκδικώ το αλάθητο  του Πάπα,( καθότι η εν λόγω έρευνα δεν έγινε και υπό τις καλύτερες δυνα τές συνθήκες, λόγω και του διαρρεύσαντος χρονικού διαστήματος ),  για τα οποία έγινε και γίνεται κουβέντα και σχολιασμός  και ο καθένας λέγει διάφορα που  ισχύουν ή όχι :
               (1). Όσον αφορά στην πρόβλεψη για τις επερχόμενες ενέργειες του εχθρού , προνόμιο των πραγματικών Αξκών – Πολιτικών τότε ηγητόρων , στην Κύπρο και στην Ελλάδα ,
[(  πρόβλεψη  και λήψη  προληπτικών  μέτρων ή  εκτέλεση – σχεδίαση  έγκαιρα για την αντιμετώπι ση  μιας διαμορφούμενης – αναμενόμενης  πιθανόν  κατάστασης = ΗΓΗΤΟΡΑΣ )  και  ιδιαίτερα  αντιμετωπίζοντας τους Τούρκους , οι οποίοι κατά γενική  παραδοχή δεν κωλύονταν  από την 3η ημέρα της αποβίβασης από οποιαδήποτε εκεχειρία ή διεθνή συμφωνία , προκειμένου να πετύχουν αυτό  που ήθελαν ή να προχωρήσουν, όταν  θεωρούσαν τους εαυτούς των έτοιμους , ώστε να κατα λάβουν εδάφη  που  δεν τους ανήκαν  ή  είχαν  καταληφθεί  από  εμάς , διαμορφώνοντας ευνοικές συνθήκες για τις μετέπειτα ενέργειές των ] ,
            τι  μπορεί να πει κανείς , συνέβαινε κάτι τέτοιο ; ( υπήρχε δηλ. πρόβλεψη )  ακόμη και στα χαμηλότερα Στελέχη μας , πλην εξαιρέσεων και γιατί ( Προσωπική μου άποψη ). Μήπως γι` αυτό δεν έχουμε – διατηρούμε Στρατό ο οποίος πρέπει να περιβάλλεται από όλους με εμπιστοσύνη και φροντίδα , ώστε  να είναι  πανέτοιμος  από κάθε άποψη για  να αντιμετωπίσει  τον οποιοδήποτε επι βουλέα , φανερό ή κρυφό , εκδηλούμενο ή όχι , ( πχ. Λαμβάνοντας υπόψιν τους Τούρκους , που από την μιά στιγμή στην άλλη , μπορούν να προκαλέσουν επεισόδιο για πόλεμο , αλλά και άλλους.... ), όχι αύριο , αλλά χθές .
             Θα μου πεί κάποιος ότι η κατάσταση στις μεταξύ μας σχέσεις τότε ( Πολιτικά ) ήταν άθλια . Σωστά . Και τι κάνει ο σωστός – προβλεπτικός  ηγήτορας ; Λαμβάνει μέτρα ΕΓΚΑΙΡΑ , πάντα προς την κατεύθυνση της εκτόνωσης , ομαλοποίησης και πριν η κατάσταση φθάσει στο απροχώρητο και αυτό ισχύει για όλους- όλες τις πλευρές , για να μην επιρρίπτει ο ένας τις ευθύνες στον  άλλο και διαιωνίζεται  μία άθλια – άρρωστη κατάσταση πολύ επιζήμια , που πλήττει κέραια τις δυνάμεις μας – πριονίζει τα πόδια μας  καίρια .
               (2)  Έχω γράψει – μιλήσει αρκετές φορές  και με επιχειρήματα για την πανηλίθια διαταγή της μη εκτέλεσης πυρών, από πλευράς μας  κατά την περίοδο που αποφασίζονταν “ΕΚΕΧΕΙΡΙΕΣ”,
καίτοι  οι Τούρκοι  προχωρούσαν  και ιδιαίτερα  αυτών του Πυροβολικού . (  Μία  εκεχειρία  στις 20/7/74  στις 1600  η ώρα και μία εκεχειρία στις 16/8/74  επίσης  στις 1600 η ώρα ).
               Εδώ θέλω να επισημάνω το γεγονός ότι ο Στρατός δουλεύει με διαταγές και ιδιαίτερα σε περίοδο επιχειρήσεων και δεν μπορώ να αποφανθώ απόλυτα ποιά μπορεί να είναι η καλύτερη δυνα τή συνταγή για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών και ιδιαίτερα  όταν τα Τμήματα μας
που αμύνονται δεν είναι τόσο δυνατά από άποψη εκπαίδευσης , πειθαρχίας και εξοπλισμού , όπως συνέβαινε με το περισσότερο προσωπικό  του 336 ΤΕ.

               Θέλω να πω με δυό λόγια ότι ο Διοικητής  του 336 ΤΕ που προσπαθούσε να επιβάλει την μη εκτέλεση πυρών κατά την εκεχειρία είχε δίκαιο , γιατί εκτελούσε διαταγές , ( Ο ίδιος  κράτησε  αποστάσεις  για την ορθότητα ή μή της  δγής ... , αλλά παραδέχτηκε ότι η πιό κοντινή απόσταση που θα επέτρεπε μιά τέτοια προσέγγιση , αν ήταν στο χέρι του θα ήταν αυτή των 600 μέτρων )   και  οι Αξκοί – Οπλίτες των Φυλακίων που παραβίαζαν την εκεχειρία είχαν επίσης ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΑΙΟ  , γιατί η παρεμπόδιση των Τούρκων να προωθηθούν είχε απόλυτη σχέση με την επιβίωσή τους  και την διατήρηση των Φυλακίων και εδαφών που υπερασπίζοντο .
               Το  ίδιο θα έκανα  και εγώ ή καλύτερα το ίδιο υπέστην  και εγώ με το Λόχο μου , σε  παρα κείμενο  Ύψωμα , χωρίς  να γνωρίζω την  εν λόγω απαγόρευση ,( και αυτό  ήταν ακόμη  πολύ χειρό τερο για την εκτίμησή μου  και  για το  που ακριβώς  ευρίσκοντο τα δικά μας Τμήματα ), γιατί  το Πυροβολικό  δεν εκτέλεσε  έστω λίγα πυρά , όχι  πολλά ( 3 – 6 βολές  νομίζω ότι ήταν αρκετές ) , όταν έπρεπε  , πιστεύοντας απόλυτα τώρα ότι το έκανε λόγω της εκεχειρίας .
               Το ίδιο υπέστην  και η ΕΛΔΥΚ στις 22  Ιουλίου 74 , όταν οι Τούρκοι στις 2000 η ώρα , μετά την εκεχειρία άρχισαν να πλησιάζουν το Στρατόπεδό τους , μέχρι σχεδόν που αγκαλιάστηκαν με  τους Τούρκους  που  προωθούντο . Και  ευτυχώς  στο τέλος  που  βρέθηκε ο  Ελληνοκύπριος  τότε  Λοχαγός  Λούης  Ιωαννίδης , διοικητής του  4ου Λόχου / ΕΛΔΥΚ που  εξέδωσε  παρουσία του Υπδκτή της  ΕΛΔΥΚ  Άνχη Σταυρουλόπουλου Παναγιώτη  την διαταγή, παρά  την  εκεχει ρία και τους προσέβαλαν προκαλώντας τους πολύ μεγάλες ζημιές , ( ΚΥΠΡΟΣ 74, Οι αδικημένοι ήρωες της ΕΛΔΥΚ, 15 Αυγ. 84 , Απελαίος ) .
                Η ΕΛΔΥΚ , (Τριλοχία μπορούμε να πούμε συνολικά  και όχι διλοχία , όπως αναφέρεται  σκόπιμα από ορισμένους  για άλλους λόγους ... ..που δεν είναι του παρόντος ) , βέβαια , παρουσίαζε τα εξής  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  και  εννοείται ότι δεν μπορούσε να συγκριθεί  με το επίπεδο των Μονάδων της Εθνοφρουράς που η μεγαλύτερη δύναμη τους απαρτιζόταν  από Εφέδρους , πολύ δε περισσότερο των Μονάδων που αποτελούντο  καθ` ολοκληρίαν σχεδόν από Εφέδρους , όπως ήταν το 336 ΤΕ Είχε απαρτία  καταπληκτική σε  Μόνιμους Αξκούς  που εκτός των άλλων ήταν και επιλεγμένοι  ( Πχ. Οι Διμοιρίτες  κατά  κανόνα  ήταν μόνιμα στελέχη με  μεγάλη πείρα  και σε ορισμένες περιπτώσεις έφεραν τον βαθμό του Υπλγού που στην εθνοφρουρά ήταν δκτές Λόχων . Κάνετε λοιπόν μια σύγκριση  με το 336 ΤΕ που οι Τρείς  Δκτές  Λόχων και το σύνολο σχεδόν των Αξκών της Μονάδος  , πλήν ελαχίστων, ήτας έφεδροι Ανθλγοί  και ΔΕΑ  20 χρόνων ).
                Αποτελείτο  από  οπλίτες  θητείας  –  κληρωτούς  διαλεγμένους – επιλεγμένους  και  μεγα λύτερους  στην  ηλικία  από τους  αντίστοιχους  της  Εθνοφρουράς .  Είχαν εξοπλισμό  εφάμιλλο των  Τούρκων ( εκτός από  Άρματα ) και  Α/Τ και  εκτιμώ – θέλω να πιστεύω  και πολύ καλή  εκπαί δευση  - πειθαρχεία , συνοχή – “δέσιμο” στο εσωτερικό της  λόγω και των ειδικών συνθηκών .  Το  Στρατόπεδό της οργανωμένο κατάλληλα , λόγω και των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών του προσωπικού της , αποτελούσε κατ` εμέ ιδανικό χώρο για άμυνα  και  αντιμετώπιση επιτεθέμενου Πεζικού  . Υποστηριζόταν  δραστικά  και λίαν  αποτελεσματικά  από το Πυροβολικό μέχρι στις 16/8/74  και ώρα  1100 – 1200  περίπου ,  αλλά όχι  αργότερα . [ Τουλάχιστον στην περιοχή του Στρδου της ΕΛΔΥΚ ( Ανατολ. Τμήμα ) , της  Σχολής  Γρηγορίου και των Υψ. Κολοκασίδη ].
               Βέβαια ,  η  Τριλοχία της  ΕΛΔΥΚ  δέχθηκε  το μεγαλύτερο βάρος της επιθέσεως των Τούρκων  στην  περιοχή , ( Δυτικό Τμήμα της  Λευκωσίας ), κατά την  προσπάθειά τους να  καταλά βουν την Λευκωσία  και ευτυχώς που αυτή  άντεξε και ξευτέλισε στην κυριολεξία την πολεμική μηχανή τους . Έχω αναφερθεί πολύ παραπάνω, σε άλλο δημοσίευμα  για την προσπάθεια που  κατέ βαλε η Τριλοχία της ΕΛΔΥΚ και τι ήταν εκείνο που προκαλούσε  το θυμό και την προσοχή των Τούρκων , ώστε  να προσανατολίσουν προς τα εκεί  ΕΚΕΙ  το μεγαλύτερο  και  το πιό  επίλεκτο μέρος των δυνάμεών και των πυρών  τους .
               (3).  Δεν μπορείτε να φανταστείτε το μέγεθος της στενοχώριας και της απογοήτευσης ενός φιλότιμου ηγήτορα ή Στρατιώτη,  ( ή και Τμήματος ) , όταν  ενώ μπορεί  και είναι αποφασισμένος να υπερασπιστεί το έδαφος που του χρέωσαν ( έστω και με απώλειες ), δεν μπορεί να το κάνει από έλλειψη του κατάλληλου οπλισμού,( Πχ. Α/Τ - Πολ/λων) ή  πυρών υποστήριξης , ιδιαίτερα του Πυροβολικού - Όλμων  ή  ενισχύσεων ή ακόμη και κατάλληλων οδηγιών προσαρμοσμένων στην εκάστοτε διαμορφούμενη πραγματικότητα . [ Αυτά τα γράφω , για να  τα έχουν υπόψιν τους  οι εκάστοτε διοικητές Λόχων – Μονάδων , οι οποίοι πρέπει να διατρέχουν , σε περίοδο επιχειρήσεων , και όταν δύνανται , την τοποθεσία Αμύνης των , ( πραγματικά και όχι θεωρητικά , για την δημιουρ γία εντυπώσεων ) , να εντοπίζουν έγκαιρα και , κατά το δυνατόν, αμέσως τυχόν προβλήματα  ή  ολι γωρίες υφισταμένων τους  και να λαμβάνουν άμεσα τα αναγκαία μέτρα κατά τρόπο υπεύθυνο  και όχι στο “άρπα  κόλα” . Να εμψυχώνουν  και καθοδηγούν τους  Αξκούς  και Οπλίτες  των , να γνωρί ζουν απ` έξω και ανακατατωτά την τοποθεσία των και να προβλέπουν όλες τις πιθανές εξελίξεις , λαμβάνοντας  έγκαιρα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα .  Κατά δε την διεξαγωγή της μάχης να μην κρύβονται στο καβούκι τους , αλλά  να ζουν πραγματικά αυτήν ( την μάχη ) και των Τμημάτων τους ως να ήταν  και οι ίδιοι  ΕΚΕΙ μαζί τους , προκειμένου να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να τους στηρίξουν – υποστηρίξουν – ενισχύσουν - καλύψουν αν απαιτηθεί  , ενημερώσουν και καθοδηγήσουν έγκαιρα και αποφασιστικά .
               Ιδιαιτέρως θέλω  να  επισημάνω , τονίσω , δώσω  έμφαση  ΚΑΙ  ΠΑΛΙ  ότι ο Διοικητής είναι  αναγκαίο να έχει  ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ  διαρκή  επικοινωνία με τα Τμήματα του , έστω και δια Αγγελιαφόρου  , όταν  οι γραμμές  ή η επικοινωνία  με Σ/Α  διακόπτονται  και η κατάσταση είναι κρίσιμη .
Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑ ΣΤΑΣΉ  ΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ  ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙ ΣΤΑΜΕΝΟΥ  Ή ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΟΣ .
               ΕΝΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ – ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΜΑΧΗΣ , ΠΟΥ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΕ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ , με σοβαρές συνέπειες ] .
               (4). Και  έρχομαι τώρα στην ΕΚΕΙ  πραγματικότητα , θέλοντας να αναφερθώ ιδιαιτέρως σε δύο - τρείς περιπτώσεις της κατάστασης που διαμορφώθηκε και του  Αμυντικού  Αγώνα των Τμημάτων  που  διεξαγόταν  στις περιοχές των Αγίων Δομέτιου – Παύλου και λίγο δυτικότερα .
                   (α). Η  ανακατάληψη του Στρδου της ΤΟΥΡΔΥΚ από τους Τούρκους , χωρίς  αγώνα στις 21/22 Ιουλίου74  επέδρασε  αποφασιστικά  , εκτός των άλλων, στην μη διατήρηση του Φυλακί ου  1001, στον μικρό οικισμό των Μαρμόνων , που βρισκόταν δίπλα του στις 14 Αυγ. 74  και στην
μη επιβίωση του μεγαλύτερου μέρους του Τμήματος που το υπερασπιζόταν, ( δεν είχε εγκαταλείψει αυτό από την προηγουμένη ή νωρίς το πρωί στις 14/8/74 )  . Αντιλαμβάνεσθε λοιπόν  τι σημαίνει επιτρέπουμε τους Τούρκους να προωθούνται χωρίς αγώνα κοντά μας . Αυτό βέβαια δεν τους εμπόδι σε την εσπέρα  στις 22 Ιουλ. να ενεργήσουν επίθεση , μετά την εκεχειρία, εναντίον της ΕΛΔΥΚ.
                   Το  πρωί  στις 14  Αυγ. 74  με την έναρξη των επιχειρήσεων οι Τούρκοι ( από στρδο της ΤΟΥΡΔΥΚ ), λόγω  εγγύτητος  και  τεράστιας  υπεροχής  των  από κάθε άπο ψη , επιτέθηκαν με  Τμή μα τους  εναντίον του Φυλακίου 1001 και μέχρι στις 0830 η ώρα το είχαν καταλάβει .
                   Η εν λόγω ενέργεια  των Τούρκων ήταν αναμενόμενη – προβλέψιμη σε  περίπτωση έναρξης  των επιχειρήσεων . ( Υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις από την προηγουμένη ότι την επομένη θα  άρχιζαν αυτές ) . Οι  εναπομείναντες  υπερασπιστές του 1001 κλήθηκαν ξαφνικά να αντιμετωπί σουν μία κατάσταση που δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστεί , με αποτέλεσμα να χάσουν “τα αυγά και τα πασχάλια” και να πάθουν ό,τι έπαθαν .
                   Κατά την γνώμη μου , θα έπρεπε να είχε προσχεδιαστεί κατάλληλα στο επίπεδο του Λόχου , κατόπιν ενημέρωσης – έγκρισης του Τάγματος , η σύμπτυξη της δύναμης του Φυλακίου , υπό προυποθέσεις και η δημιουργία μιάς  κάποιας βάσης πυρός , που θα κάλυπτε αυτήν , και θα σταθεροποιούσε  το  μέτωπο , υπό την ευθύνη και τον έλεγχο  του διμοιρίτη και του Λόχου αντίστοι χα . ( Πιθανόν και να είχε προσχεδιαστεί , χωρίς όμως να εφαρμοστεί . Οι ζωντανοί μάρτυρες πάντως αρνούνται ότι είχε γίνει κάτι τέτοιο ) . Σύμφωνα με πληροφορία μου , στον επόμενο οικισμό προς την αρχή της Οδού Θαλή ( Βόρεια )  στα 250  μέτρα  περίπου , μέχρι το δυτικό Οίκημα (για  έλεγχο σήμερα των Τούρκων), ήταν  εγκατεστημένη  αμυντικά  Διμοιρία  του  Λόχου (; ) η οποία θα μπορούσε  να καλύψει  άνετα και εκ του ασφαλούς την σύμπτυξη των ανδρών του 1001 Φυλακίου και να διατηρήσει τις θέσεις της αφού οι Τούρκοι, όπως  φαίνεται , δεν  είχαν την πρόθεση στο χρόνο εκείνο   να συνεχίσουν προς την κατεύ θυνση αυτή. ( Κατέλαβαν το 1001 για να εξασφαλίσουν τα νώτα τους από τον Τομέα του 336 ΤΕ, προκειμένου να ενεργούν απερίσπαστοι προς την ΕΛΔΥΚ , που ήταν η κυρία προσπάθειά τους ) .  Προφανώς δεν έγινε στην πραγματικότητα η εν λόγω κάλυψη  ,  με ευνόητα  αποτελέσματα . ( Ήδη έχουν αναφερθεί ) .
                    Εάν  κάποιος γνωρίζει περισσότερα για την περίπτωση αυτή παρακαλείται να μας διορ θώσει ή συμπληρώσει , ώστε να αποκτήσουμε μιά πλέον αυθεντική εικόνα της ΕΚΕΙ πραγματικότη τητας .
                   (β). Οι Τούρκοι την 1η Αυγούστου , αν δεν κάνω λάθος, σε περίοδο εκεχερίας , προώθη σαν τις θέσεις τους στον Τομέα των Αγίων Δομέτιου – Παύλου στα 400 – 600  μέτρα από τις θέσεις μας, κατασκευάζοντας ορύγματα και οργανώνοντας την Τοποθεσί α  τους  Αμυντικά . Κάτι ανάλογο ,μετά από αυτό , αποφασίστηκε και εκτελέσθηκε ευτυχώς και με πρωτοβουλία του Τάγματος και στον Τομέα του Λόχου  Παπαχατζόπου λου, και του 1ου Λόχου / 336 ΤΕ .
                   Κατά  την γνώμη  μου , η εν λόγω  προώθηση δεν έπρεπε, με κάποιο εύσχημο τρόπο,  να επιτραπεί, καθότι οι Τούρκοι παραβίαζαν την εκεχειρία και δημιουργούσαν λόγω της υπεροπλίας των και  των μέσων  που  είχαν – διέθεταν, από  κάθε  άποψη, περισσότερο   πλεονεκτική  κατάστα σταση  γι` αυτούς  [ ΟΤΑΝ  ΕΙΣΑΙ  ΑΔΥΝΑΜΟΣ , Η  ΜΟΝΗ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ  ΑΝΤΙΜΕΤΩ ΠΙΣΕΙΣ  Ή  ΕΝ  ΠΑΣΕΙ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΝΑ “ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΙΣ” ΔΥΝΑΤΟ  ΑΝΤΙΠΑΛΟ  ( που  κατά κανόνα ήταν οι Τούρκοι )  ΕΙΝΑΙ ΝΑ  ΒΡΕΙΣ  ΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΑΣ ΣΕ ΑΠΌΣΤΑ ΣΗ .  Και  το  μεγάλο δυστύχημα  είναι ότι οι Στρατιώτες και αρκετοί Αξκοί στην εν λόγω περιοχή , μεταξύ αυτών και ο Λγός  Μαυρόγιαννος  όχι μόνον το είχαν καταλάβει , αλλά το είχαν εμπεδώσει και συνειδητοποιήσει απόλυτα στην πράξη από τον 1ο Γύρο των εχθροπραξιών ] ,
 για προώθηση  δυνάμεων, όπλων και μέσων, εκ του ασφαλούς . Επίσης , για  προώθηση των Παρατηρητών  Όλμων  και για  αναγνώριση – επισήμανση  με  λεπτομέρειες  της  δικής μας  Διάτα ξης - Όπλων – Πολυβολείων , ενδεχομένως Α/Τ, που δεν υπήρχαν ( ; ) ή δεν μπόρεσαν να χρησιμο ποιηθούν ή δεν χρησιμοποιήθηκαν .
                 [ Ένα  Α/Τ Τσεχοσλαβικής  Προέλευσης , με δύο βλήματα φυλάσσονταν από την διοί κηση του Τάγματος , παρά την παλιά εκκλησία του Αγ. Παύλου για ώρα  μεγάλης ανάγκης και άλλο ένα του ιδίου , πάλι με δύο βλήματα στην περιοχή του Ξενοδοχείου Λύδρα Πάλας ( ; ), για τον ίδιο λόγο . ( Υπόψιν σας ότι μιά εβδομάδα μετά το τέλος των επιχειρήσεων  ο  Λγός Μαυρόγιαννος με Στρατιώτη του Τάγματος , επισκέφθηκαν τον χώρο – αποθήκη , του πρώην Εφεδρικού ( στην περιο χή ΡΙΚ ) και βρήκαν 2000 περίπου βλήματα για Α/Τ Τσεχοσλαβικού τύπου .... κλπ .... κλπ ). ( Χρειάζεται επιβεβαίωση ) .   
                    Ένα Α/Τ  ΠΑΟ 57 χιλ. που  είχε διατεθεί στο 1003 Φυλάκιο – Πάι Πας  όταν χρειάστη κε  να χρησιμοποιηθεί  δεν λειτούργησε , καίτοι  ο χειριστής με κάποιον βοηθό του επεχείρησαν να ρίξουν 4  βλήματα .
                 Για δε ένα (1)  Α/Τ 3,5 in. Μπαζούκας , που είχε διατεθεί στο  Φυλάκιο  Χαράκωμα , την κρίσιμη ώρα , ( αν δεν κάνω λάθος το πρωί στις 16/8/74 ) , όταν ζητήθηκαν τηλεφωνικά  επί πλέον βλήματα , τους έστειλαν ... βλήματα που ήταν για πυροβόλα του  Πυροβολικού . Μεταφέρθη καν εκεί στα χέρια πεζή , με μεγάλη  δυσκολία  λόγω τους βάρους των και σοβαρό κίνδυνο να υπάρξουν απώλειες . ( Υπήρξε τελικά και σοβαρός τραυματισμός που δεν γνωρίζω αν κατέληξε σε θάνατο, επειδή αυτός που μετέφερε το βλήμα και τραυματίστηκε , έχασε το πόδι του ) . ( Χρειάζεται επιβεβαίωση με πλήρη στοιχεία )  ] .
                   Το ερώτημα το δικό μου , βέβαια,  που τίθεται λόγω και της απειρίας που είχαν οι έφεδροι Αξκοί ... ,  είναι γιατί δεν είχε εκδοθεί προηγούμενα διαταγή, για την πληρότητα των όπλων με  τα αναγκαία πυρομαχικά και ιδιαίτερα αυτά των υφισταμένων Α/Τ .
                    Επισημαίνεται  εδώ και πάλι η μεγάλη ανάγκη , όπως τα όπλα που αποθηκεύονται για Αποστολές Συμπληρώσεως Μονάδων ή  Επιστρατευομένων καθ` ολοκληρίαν Μονάδων , πρέπει προηγούμενα να δοκιμάζονται  και όχι μόνον . ( Θα πρέπει σε  κάθε όπλο να τοποθετείται και σχετι κή  αυτοκόλλητη   καρτέλα  με  σχεδιάγραμμα  των βλημάτων , που  χρησιμοποιεί, το όπλο για ευνόητους λόγους ) .
                   Επίσης , θα πρέπει  τα εν λόγω όπλα , αμέσως μετά την ενεργοποίησή τους να δοκιμάζο νται .  Αυτό  για την περίπτωση του 336 ΤΕ δεν μπορούσε να γίνει αμέσως  μετά την συγκρότησή του  ,  Θα μπορούσε όμως  αυτό  να γίνει αμέσως μετά την εγκατάστασή του στην τοποθεσία της “Πράσινης  Γραμμής” . Εννοείται  βέβαια  ότι έπρεπε  να είχε  δοθεί  σχετική  εντολή  ελέγχου – δοκιμής των . [ Ενδεχομένως να είχε δοθεί  σχετική εντολή  και να έγινε δοκιμή , ( όχι σε όλα ... ; , εξάλλου δεν υπάρχει και τέτοια μαρτυρία) , αλλά να μην υπήρχαν τα αναγκαία ανταλλακτικά . Σίγουρα όμως  θα το γνώριζαν οι χειριστές των Όπλων  αυτών , όπως  ο χειριστής του ΠΑΟ 57 χιλ, του Φυλακίου 1003  που προανέφερα και προσπαθούσε την κρίσιμη στιγμή να εκτελέσει βολή , χωρίς αποτέλεσμα ].
                   Τα αποτελέσματα της εν λόγω προώθησης  των Τούρκων  φάνηκαν στις 14 , 15 Αυγ. 74  και ιδιαίτερα στις 16 κα17 Αυγούστου .
                   Εκτιμώ ,  βέβαια , ότι αυτά  δεν επηρέασαν και πολύ την σκέψη εκείνων  που έλαβαν και διατηρούσαν σε ισχύ  αυτήν την πανηλίθια διαταγή για απαγόρευση εκτέλεσης πυρών  κατά την διάρκεια της  εκεχειρίας , έστω  και αν οι Τούρκοι προωθούντο  και καθίσταντο λίαν επικίνδυνοι καταλαμβάνοντας εδάφη και προκαλώντας απώλειες . Δεν ήταν αυτοί που κινδύνευαν ή αυτοί που έχαναν την ζωή τους ΚΑΙ ΤΑ  ΕΔΑΦΗ ΠΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΟ , ΜΕ  Ο,ΤΙ  ΑΥΤΟ  ΣΥΝΕΠΑΓΕ ΤΟ   ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΗΣ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ .           
                   Είμαι δε  βέβαιος  ότι αν και αυτοί  ήταν στη θέση  των μαχητών που τους απαγορεύετο  να βάλουν ... θα είχαν την ιδια εντύπωση – γνώμη με αυτούς .
            Διέδιδαν  και διαδίδουν , εκτός των  άλλων , ότι οι Τούρκοι απειλούσαν ότι θα έκαιγαν την Λευκωσία και την Αμμόχωστο, ( και πιθανόν να είναι  αλήθεια : Η γνωστή τακτική των αλητήριων
ηγετών των Τούρκων , χθές , σήμερα και εκτιμώ και  αύριο ), προκειμένου να αποφύγουν  την επέμ
βαση της ΕΛΔΥΚ και του Πυροβολικού μας .   Είναι δυνατόν αυτά τα ανθρωπάκια να θεωρούν  τους Έλληνες  ηλίθιους ;  Οι Τούρκοι αν ήθελαν και μπορούσαν να το κάνουν αυτό , θα το έκαναν από την πρώτη στιγμή και δεν θα είχαν κανένα ψυχολογικό πρόβλημα ή ενδοιασμό , όπως  γνωρίζει πολύ καλά και ο τελευταίος Έλληνας ... κλπ .... για ευνόητους λόγους . ( Γιατί δεν το έκαναν ; Είναι προφανές , γιατί θα προκαλούσαν την διεθνή κατακραυγή  ή θα εκτίθεντο στα αφεντικά τους , τότε υπεύθυνους – αρμόδιους επικεφαλής των Αμερικάνων και των Αγγλων , των “Φίλων μας” , που τα είχαν σχεδιάσει όλα και τα ανέχονταν όλα , εξυπηρετώντας προφανώς τα όποια σχέδιά τους ... .
               (γ). Κάτι ανάλογο με το Φυλάκιο 1001 , έπρεπε να προβλεφθεί - προσχεδιαστεί και για τα Φυλάκια Κιβωτός και Χαράκωμα στις 16 προς 17 Αυγ. 74 , όπως  έχει λεπτομερώς  σχεδόν προανα φερθεί , ΠΑΝΤΑ  κατά  την γνώμη μου  και  με  βάση τις πληροφορίες  που μπόρεσα να συγκεντρώ σω, ( συναντώντας αρκετές φορές  και για τους λόγους που έχω προαναφέρει έναν “τοίχο”...  ), μετά την πτώση του Φυλακίου 1005 ( Παλούκια ),  που έγινε το πρωί  στις 16/8/74  και  περί  ώρα  0900  ( ; ) και την γενόμενη εκεχειρία στις 1600 ή  1800  ώρα της ίδιας ημέρας , την οποία επίσης  δεν σεβάστηκαν οι Τούρκοι  στην εν λόγω  περιοχή . ( Υπόψιν ότι μέχρι το εσπέρας προωθήθηκαν  – έφθασαν μέχρι και τον μικρό  οικισμό του Πέτρου Ηλιάδη ) .
               Θα έπρεπε ( ΠΑΝΤΑ κατά την γνώμη μου ) :
                   1ον.  Να ενισχυθεί άμεσα και κατά το δυνατόν η δύναμις των εν λόγω Τμημάτων , σε θέσεις οι οποίες θα εξασφάλιζαν την σύμπτυξή των σε περίπτωση προσβολής των και μεγάλης ανάγκης .
                   2ον.  Να είχε προσχεδιαστεί η σύμπτυξή των , με  βάση ορισμένες προυποθέσεις .
                   Πιθανόν όλες οι παραπάνω ενέργειες να έγιναν , αλλά ........ ( δεν κατέστει δυνατόν να υλοποιηθούν – εφαρμοστούν .... ) ........ δεν μου θόθηκε η ευκαιρία, καίτοι προσπάθησα , να κάνω στη συνέχεια προσαρμοσμένες ερωτήσεις , καθότι μίλησα και με τον κ. Ν. Κουτσού , ο οποίος προσφέρθηκε να απαντήσει όχι μόνον μια φορά αλλά και άλλες , πράγμα   που θεώρησα περιττό,  γιατί  ο  κ. Κουτσού , λόγω  του  χρόνου που  μεσολάβησε , ονομάτιζε το Φυλάκιο Χαράκωμα , ως  Παλούκια .( Το ζητούμενο  βέβαια δεν  ήταν αυτό  και για αυτό  απέφυγα να τον ξαναενοχλήσω ).
                   Μιά οποιαδήποτε δήλωση, ( ότι όλα αυτά είχαν προβλεφθεί και προσχεδιαστεί )... είναι
δυνατόν να ανατρέψει τα συμπεράσματά μου, τα οποία ας ληφθούν υπόψιν, έστω και σε θεωρητική βάση . Εξ  άλλου οι  τότε  συμμετέχοντες  που  είναι εν ζωή , γνωρίζουν αν είχαν δοθεί  προηγούμε να  σχετικές οδηγίες .  Με  βάση όμως τις πληροφορίες  που συγκέντρωσα , ο  Διοικητής  της Μονά δος , για τους δικούς  του λόγους , ( δεν το  λέω  υποτιμητικά ) και την επελθούσα εκεχειρία , αρνή θηκε να γίνει  βολή , εναντίον των Τούρκων στον οικισμό του Πέτρου Ηλιάδη , με το Α/Τ που διατηρούσε υπό τον έλεγχό του . Οι  ενισχύσεις δε στην περιοχή που ζητήθηκαν κατέφθασαν το πρωί ( 17/8/74 ) , μετά την εκδήλωση της επίθεσης των Τούρκων ( ; ) από την περιοχή του Λήδρα Πάλας . ( αναφέρεται σε σχετικό Video  που κάλυπτε την περίπτωση αυτή  ; ).
               (δ).  Όσον αφορά  στις θέσεις  των Διοικητών Λόχων ,( επειδή έγινε και γίνεται  πολύ κουβέντα για τις θέσεις  που βρέθηκαν  ορισμένοι  από αυτούς ), κατά την διάρκει α  της μάχης στην Φάση της Αμύνης και με βάση το Εγχειρίδιο Εκστρατείας ΕΕ 7- 53 Α ( Αφορά στο Λόχο και στην Διμοιρία  ΠΖ ) :
               Ο εκάστοτε Διοικητής Λόχου εκλέγει το παρατηρητήριό του – μάχης  κανονικά στην αμυντική Τοποθεσία μιας  Διμοιρίας  α'  Γραμής .   Αυτό θα πρέπει  να παρέχει την καλύτερη , δυνα τή  παρατήρηση  της Τοποθεσίας  του Λόχου , των πλευρών της  και των προσβάσεων  προς αυτήν .  Ο  Διοικητής μπορεί να εγκαταστήσει περισσότερα από ένα Παρατηρητήρια , ώστε να καλύπτει ανάλογα με την εχθρική δρστηριότητα , ολόκληρη  την περιοχή .  Αν  και το Παρατηρητήριο είναι η  θέση του Διοικητή Λόχου  κατά την μάχη , αυτός μεταβαίνει ΕΚΕΙ όταν υπάρχει ανάγκη . Πάντα δε ενημερώνει την  Ιεραρχία  των υπολοίπων  Αξκών στη διοίκηση  του Λόχου, ώστε αν αυτός τεθεί εκτός μάχης , να υπάρχει κάποιος  έτοιμος να τον αντικαταστήσει .
               Όταν ο Λόχος , απομείνει με  μικρή – ελάχιστη δύναμη  λόγω των απωλειών που έχει ( Νεκροί – Τραυματίες – Αγνοούμενοι )  ή  και των διαρροών που  είναι  δυνατόν να επισυμβούν , η  θέση του είναι μία  και  καμιά  άλλη , αυτή  μεταξύ των ανδρών του .  ΕΝΑΣ  ΔΗΛΑΔΗ  ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ  ΜΑΧΗΤΗΣ  , [ Το  ίδιο ισχύει πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, ( να υπάρχουν δηλαδή  και  άλλοι  Λόχοι  που  είναι σε δράση )  και για τον Διοικητή  μιας Μονάδος ] , ΠΟΥ  ΔΕΝ  ΔΙΑΦΕΡΕΙ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ  ΑΞΚΟΥΣ ΤΗΣ .  Και έξάλλου τι άλλο έχει να κάνει – προσφέρει σύμφωνα με την αποστολή του ;  Μένει μαζί τους ( με τους δικούς του , τους Οπλίτες του Τμήματος  που ανήκει και αυτός )  και για έναν επί πλέον λόγο ,  να τους κατευθύνει , να δώσει λύσεις με τις γνώσεις – εμπειρία του , ώστε να ενεργήσουν σωστά και χωρίς λάθη , την δύσκολη  στιγμή που αντιμετωπίζουν τον εχθρό. ( Έχουμε αρκετά άσχημα παραδείγματα , που οι εναπομείνα ντες οπλίτες ,  ενεργώντας εθελοντικά , χωρίς την κατεύθυνση των ηγητόρων τους δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν σωστά  τον αντίπαλο , με ευνόητα αποτελέσματα ) .
               Το ίδιο ισχύει  και για τους  Επιτελείς της  Μονάδος  .  Όταν δηλαδή  η  Μονάδα  έχει απο  απομείνει με ελάχιστο ή μικρό Τμήμα και συνεχίζει να αντιπαρατίθεται με τον εχθρό – Πολεμούν μαζί με τους λοιπούς  Αξκούς – Οπλίτες της  .
               Εξ όσων γνωρίζω και πληροφορήθηκα , οι θέσεις των Διοικητών Λόχων στον Τομέα του 336 ΤΕ , ήταν όπως προβλέπεται από  το Εγχειρίδιο  Εκστρατείας , με κάποιες παρατηρήσεις  για περιπτώσεις , που κρίνω σκόπιμο να αναφέρω ,  χωρίς φόβο και πάθος , αλλά με ψυχραιμία και υπευθυνότητα , γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τις ιδιαίτερες  συνθήκες υπό τις οποίες ελάμβαναν χώρα τα γεγονότα , που δεν ήταν καθόλου  εύκολες , κυρίως λόγω του τεράστιου όγκου πυρός που είχαν την δυνατότητα και εκτόξευαν οι Τούρκοι , ( σχεδόν παντού και ιδιαίτερα στις περιοχές και τα Τμήματα που τους ενδιέφεραν) και όχι μόνον  αλλά και την αδυναμία των δικών μας  δυνάμεων να απαντήσουν με ανάλογο τρόπο .
               Ειδικότερα θα αναφερθώ , ΜΟΝΟΝ , για δύο περιπτώσεις :
                  (1). Στον Τομέα του Λόχου  Παπαχατζόπουλου , μέχρι στις 14 / 8 / 74 το πρωί, ως  Παρα τηρητήριο ο  Λοχαγός  χρησιμοποιούσε  το Φυλάκιο 1003 – Πάι Πας και το παρακείμενο νεοανεγει ρόμενο Σχολείο .  Μάλιστα είχε  εκδώσει  και σχετική διαταγή , με την οποία η δύναμη του Φυλακί ου , εφόσον απαιτείτο θα άρχιζε πυρά ΜΟΝΟΝ  κατόπιν  διαταγής του .
                  Υπόψιν ότι οι δύο εμπρός  Διμοιρίες του Λόχου ήταν των Φυλακίων 1001 και 1003, αντί στοιχα . Όταν άρχισαν τα πυρά οι Τούρκοι και έγινε αντιληπτό ότι ενεργούν επιθετικά , ο Λοχαγός δεν ήταν στην εν λόγω θέση , ούτε ανευρέθη  σε πρώτο χρόνο , σε παρακείμενο  χώρο ή  λίγο  πιό πίσω , καίτοι  αναζητήθηκε  εναγωνίως  στο  χρόνο εκείνο . Προφανώς  είχε ξεχάσει να ενημερώσει τους υφισταμένους του σχετικά με την ακριβή  νέα  του θέση .
                   Τελικά  διαπιστώθηκε  ότι είχε  επιλέξει ως   Παρατηρητήριο  την  ταράτσα ενός  διώρο φου  κτιρίου , (πίσω  και σε  απόσταση 250  μέτρων επί ευθείας γραμμής  από το Παρατηρητήριο
που βρισκόταν στο  νεοανεγειρόμενο Σχολείο ) , στην  Ανατολική πλευρά της  Λεωφόρου Ανδρέα Κάριου ( συνέχεια  της  Λ.  Δημοκρατίας ), χωρίς να  έχει συμμετοχή στα τεκταινόμενα μπροστά του. ...... .  Το εν λόγω  κτίριο χρησιμοποιούσε ή  χρησιμοποίησε στη  συνέχεια και ως Σταθμό  Δκσεως Λόχου . Το  ίδιο  συνέβη  και  στις  επόμενες  ημέρες 15  και 16 ( το πρωί , μέχρι στις 0900 η  ώρα περίπου )  Αυγούστου 74 .  Για  την  περίπτωση  αυτή  έχω αναφερθεί ιδιαιτέρως στο Συνημ μένο  “3” .
            Προσωπικά , είμαι έτοιμος  να ακυρώσω – πάρω  πίσω οτιδήποτε από τα παραπάνω , αρκεί κάποιος  να γράψει δημόσια  και με επιχειρήματα , κάτι διαφορετικό που ισχύει και είναι σύμφωνο με το Εγχειρίδιο Εκστρατείας του Στρατού .
                   (2). Στον Τομέα του 1ου Λόχου /336ΤΕ, με Δκτή Λόχου τον έφεδρο Ανθλγό Π. Παπόρη
, οι δύο εμπρός Διμοιρίες του ήταν στα Παλούκια (Φ. 1005) και στην Κιβωτό ( Φ.  1006) - Χαράκω μα ( Φ. 1007) , αντίστοιχα .
                Δεν υπάρχουν μαρτυρίες για τις ακριβείς θέσεις που χρησιμοποιούσε ως Παρατηρητήρια Μάχης ο Διοικητής του Λόχου  και πότε : Πιθανόν να ήταν στο Φυλάκιο 1006 ( Φυλ. Κιβωτός ) ή 1005 ( Φυλ. Παλούκια ) ή πίσω απ` αυτό 250 μέτρα περίπου, στην οδό Μιχαλάκη Καραολή , κατό πιν ενημερώσεως – εγκρίσεως του Τάγματος , για άλλους λόγους . Και για τις τρείς αυτές  θέσεις  προβάλλονται  ερωτηματικά , τα  οποία παρακαλούνται - καλούνται  να  απαντήσουν, αν θέλουν  και  μπορούν, ο  ίδιος ο  κ. Παπόρης  και οι συμμετέχοντες  τότε  ΕΚΕΙ , μέχρι την τελευταία στιγμή μαχητές .
            Ποιά είναι τα ερωτηματικά :     Ποιό ήταν τελικά το Παρατηρητήριο ή τα Παρατηρητήρια  Μάχης του  Δκτή Λόχου  τότε ΕΚΕΙ και γιατί  και πως – πότε καταλαμβάνοντο αυτά ;
           Από πληροφορίες και γεγονότα συνεκτιμώμενα σίγουρα δεν βρισκόταν στο Φυλάκιο Παλούκια όταν αυτό κατελήφθη από τους Τούρκους  στις 16/8/74 και περί ώρα 0900  .   Απ` ότι φαίνεται υπήρχαν αρκετές διαρροές  από τη  δύναμη  του  εν λόγω Φυλακίου . ( Από  τον αριθμό της εναπομείνασας δύναμης , όταν αυτό κατελήφθη) .  Αν υπέπεσε στην αντίληψή του το γεγονός  και τι μέτρα έλαβε , κατά το δυνατόν , για να το περιορίσει ; ή τι τελικά έπρεπε και θα μπορούσε να γίνει για να αποφευχθούν αυτές ;  ( Οι δυσκολίες είναι εν πολλοίς  γνωστές .... ) .
            Αν ο Δκτής του  Λόχου  το πρωί στις 16/8/74   βρισκόταν στην περιοχή της οδού Μιχαλάκη Καραολή  πίσω από το Φυλάκιο Παλούκια , χρησιμοποιούσε κάποιο Παρατηρητήριο ή υπήρχε η δυνατότητα  χρησιμοποιήσεώς  του , από τον ίδιο ή προσωπικό του Λόχου , αντελήφθη την κίνηση των Τούρκων που αιφνιδίασε  τους υπερασπιστές του  Φυλακίου  Παλούκια ;  Επίσης , για την περίπτωση που κάποιος αντιλαμβανόταν την  παραπάνω κίνηση των Τούρκων, αν υπήρχε η δυνατό τητα να ενημερωθεί άμεσα – έγκαιρα το εναπομείναν προσωπικό του Φυλακίου , προκειμένου να αποφευχθεί ο αιφνιδιασμός του  ;
                   Οι πραγματικές – ρεαλιστικές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, εκτιμώ ότι θα δώσουν μιά πολύ καλή – καθαρή εικόνα για το πως αντιμετωπίστηκαν οι Τούρκοι τότε ΕΚΕΙ και τις μεγάλες δυσκολίες που συνάντησαν  οι  υπεύθυνοι στην περιοχή  Αξκοί  .
               (ε). Για το γεγονός ότι  ορισμένοι  Αξκοί  έφεραν Τσέχικα Όπλα , ( και ευτυχώς που τα έφε ραν, γιατί έσωσαν – στήριξαν πάρα πολλές καταστάσεις και Τμήματα  κατά την διάρκεια των εχθρο πραξιών με τους Τούρκους ), θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά και υπεύθυνα , ότι αυτά διατέθηκα ν , από κάποιο απόθεμα που δημιουργήθηκε στη Λευκωσία, μετά την κατάληψη των αποθηκών του   Εφεδρικού , κατά το πραξικόπημα .και σε καμμιά περίπτωση όλοι οι φέροντες τέτοιο οπλισμό, δεν εξασφάλισαν  αυτόν, με  ενέργειες  τους  εναντίον του  Εφεδρικού . Τέτοιο οπλισμό έφερα και εγώ, αλλά ούτε που θυμάμαι πως έφθασε στα χέρια μου . Τον ίδιο οπλισμό έφερε ο Λγός Παπαχατζόπου λος , ο  Λγός Μαυρόγιαννος ... κλπ .  Θέλω εδώ με την ευκαιρία να επισημάνω , ότι αυτά τα όπλα είναι  καταπληκτικά και ιδιαίτερα για αγώνες , εντός  κατωκημένων περιοχών ή  εκ του συστάδην
( 30 σφαίρες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ), χωρίς να υστερούν και σε βολές που γίνονται σε μεγαλύ τερες  αποστάσεις . [  Διαγωνίστικα  σε  ανύποπτο  χρόνο  και για την πλάκα μας με συνάδελφο  – καλό σκοπευτή που έφερε Τυφέκιο FN  και εγώ με Τσέχικο ( όχι τύπου “Καλάσνικωφ”, που είναι βαρύ .  Το πιθανότερο να είναι παραγωγής του ίδιου εργοστασίου , χωρίς να το γνωρίζω ) , στην απόσταση των 300 μέτρων και τον νίκησα ] .
               Απορώ γιατί η Αστυνομία μας μέχρι τώρα δεν έχει προμηθευτεί  τα συγκεκριμένα όπλα , ώστε  αυτά να φέρονται τουλάχιστον από το προσωπικό των περιπολικών , ή από Τμήματα εφόδου για κατάληψη  ή  έλεγχο  συγκεκριμένων χώρων .  Επίσης και φύλακες  ορισμένων χώρων ή  και                                                                                                                  Μοτοσυκλετιστές , μπορούν να φέρουν αυτά στον ώμο ( ο ένας εκ των δύο επιβαινόντων ) ή σε ειδική θήκη , στο εμπρός Τμήμα της μηχανής , ( επί πλέον των πιστολιού ) .
               Έχω γράψει και αλλού , παραπάνω , αρκετά για τα θέματα Οπλισμού που  έφεραν τα Τμήματά μας  στην  Εθνοφρουρά , ( ... ότι ήμασταν χαμένοι από χέρι ... )  και  ιδιαίτερα για την  έλλειψη σε  σύγχρονα Τυφέκια, Αυτόματα όπλα  και  Α/Τ τα οποία αν υπήρχαν θα δημιουργούσαν άλλες συνθήκες διεξαγωγής στον  αγώνα  μας  και   η κατάσταση στα εμπρός τμήματά μας θα ήταν τελείως διαφορετική .   Επαναλαμβάνω , βελτιωμένη , μιά  εκτίμηση  που  έκανα  σχετικά για  τα  Όπλα  τύπου “ΚΑΛΑΣΝΙΚΩΦ”.
               [ Είναι γνωστό σε όσους  αντιπαρατέθηκαν με όπλα, ότι το Όπλο του καθενός αποτελεί  κατά το μεγαλύτερο μέρος , ( εφόσον εννοείται ότι το γνωρίζει καλά και έχει κάνει τις απαραίτητες βολές  και ασκήσεις  ) , το ηθικό του και την εμπιστοσύνη του να ενεργήσει  κατάλληλα – αποφασι στικά , έστω  και παρακινδυνευμένα για την εξουδετέρωση του αντιπάλου, μεμονωμένα ή στα πλαίσια κάποιας Ομάδας ] .
               Η  εκτίμησή  μου  είναι :    Εάν σε κάθε  Διμοιρία Τ/Φ υπήρχαν 3-4  “ΚΑΛΑΣΝΙΚΩΦ” η κατάσταση  θα ήταν αρκετά – πολύ  διαφορετική  και εκτός  των άλλων , θα είχαμε  λιγότερες  διαρ ροές προσωπικού  προς τα πίσω  και μεγαλύτερη διασπορά των πυρών των Τούρκων, εφόσον βέβαι α τα “ΚΑΛΑΣΝΙΚΩΦ”  χρησιμοποιούντο κατάλληλα ( όχι όλα μαζί , αλλά σε διασπορά ) .
               ( Πχ. Στον τομέα του Άγιου Δομέτιου και Άγιου Παύλου.   Ας πούμε τριάντα 30 “ΚΑΛΑΣ ΝΙΚΩΦ” .  Πόσο θα  κόστιζαν αυτά τα  Όπλα  και πόσο  κόστισαν τα εδάφη και τα κτίρια που χάθη καν  ΕΚΕΙ  και δεν συζητώ για την ανυπολόγιστη αξία των Ηρωικών Παλικαριών μας που χάθηκαν  πολεμώντας  με  όπλα του  Α'  Παγκοσμίου  Πολέμου μέχρι  την τελευταία  στιγμή  και  κατά το δυνατόν ) .                          
               Έμαθα , επίσης  από πληροφορίες , ότι στο Α/Δ της Λευκωσίας ήταν αποθηκευμένα και δεσμευμένα από τούς ΟΗΕδες 4000 ή  πολλά περισσότερα  Όπλα τύπου Καλάσνικωφ με πυρομαχι κά (;) τα οποία θα μπορούσαμε εύκολα να  πάρουμε ξανά στην κατοχή μας , όταν αυτό κατελήφθη από την Α΄ Μοί ρα Κ/Δ...... κλπ  και  αντιλαμβάνεσθε , τι θα μπορούσε  να είχε  γίνει . ( Αμφιβάλω αν η  Α΄ Μοίρα  Κ/Δ  γνώριζε  για τα όπλα αυτά  και  μακάρι  κάποιος  που γνώριζε την ύπαρξή τους  να τους το έλεγε , γιατί  πιστεύω  απόλυτα  ότι τελικά  τα όπλα  αυτά θα  είχαν φθάσει – κατα λήξει στα χέρια της  Εθνοφρουράς  ) .  Δεν  πιστέυω ότι  κάποιοι  ανευθυνπυπεύθυνοι  αρμόδιοι  στρατιωτικοί ή μη ( του ΓΕΕΦ ή της Κυπριακής Πολιτείας) που γνώριζαν την ύπαρξή των εν λόγω όπλων ΕΚΕΙ να φοβήθη καν  μήπως  παρεξηξηθεί  ο  ΟΗΕ ή  το  Στρατιωτικό Τμήμα – Μονάδα των ΟΗΕ που  βρισκόταν στην περιοχή  και  προσπαθούσε  κατά  τρόπο  ανεπίτρεπτο – προκλητικό  και  αναίσχυντο  να παραδώσει το Αεροδρόμιο στους Τούρκους , γεγονός  το οποίο δεν θα αποφεύ γετο  αν δεν  ενεργούσε , όπως  ενήργησε  ο  Διοικητής  της Μοίρας , με σθένος , πυγμή  και τον απαραίτητο “ Τσαμπουκά” μέχρι και την τελευταία στιγμή .......... ( κάπου υπάρχει σχετική περιγρα φή για το πως παραδόθηκε το Α/Δ στους άνδρες των ΟΗΕ , από την Α' Μοίρα Κ/Δ ) .
               Όσον αφορά στην έλλειψη σε Α/Τ με τα αναγκαία πυρομαχικά , Σ/Α  και  απολύτως χρήσι μα  Ανταλλακτικά για ορισμένα Όπλα - Μέσα , όταν φέρνεις  μία Μοίρα Κ/Δ  με Αεροσκάφη , όπως την έφερες , γιατί δεν μπορείς να φέρεις άλλα δύο Αφη με τα παραπάνω όπλα – πυρομαχικά και υλικά,   , κάνοντας νυκτερινή  ρίψη  με Αλεξίπτωτα  σε ασφαλή  επισημασμένο χώρο ............ . ( Το έχω   ξαναγράψει και το επαναλαμβάνω για ευνόητους λόγους ) .
               ( στ). Για τα πυρά του Πυροβολικού , που αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκαν επαρκώς στην εν λόγω Τοποθεσία ( Αγίων Δομέτιου και Αγίου Παύλου ) δεν έχω λόγους να αμφιβάλλω . Σίγουρα όμως δεν εκτελέσθηκαν πυρά μετά την εκεχειρία , στις 16 Αυγ. 74 και ώρα 1600 , ούτε και το πρωί στις 17/8/74 με  αποτέλεσμα να υπάρξουν σοβαρές απώλειες προσωπικού και εδαφών . ( Δεν υπήρχαν και άλλα μέσα – όπλα για να αντιμετωπισθούν διαφορετικά  οι Τούρκοι ) .
               Διατηρώ τις επιφυλάξεις μου και για τα πυρά που εκτελέσθηκαν πρίν από τον χρόνο της εκχειρίας . Πχ.  Δεν νομίζω ότι καλύφθηκε – υποστηρίχθηκε το Φυλάκιο 1001 , το πρωί στις 14 Αυγ. 74 . ( Σύμφωνα με   μαρτυρίες  δύο  επιζώντων Υπερασπιστών του που  τραυματίσθηκαν πολύ σοβαρά την τελευταία στιγμή που συμπτύσσονταν  και εκ  του αποτελέσματος και των απωλειών που υπέστησαν  οι λίγοι  εναπομείναντες ΕΚΕΙ ) .
               Επίσης,  ούτε το Φυλάκιο 1003 ( Πάι  Πας ) –  Ύψ. Ελισσαίου ( καλύφθηκε )  το  πρωί  μέχρι  το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ( 14/8/74) που υποτίθεται ότι  έγινε και κάποια προσπάθεια αντεπίθεσης .Το ίδιο επίσης  ισχύει και για τα Φυλάκια Παλούκια – Κιβωτού και Χαρακώματος .
               Δεν γνωρίζω, ούτε έχω πληροφορίες για πυρά Πυροβολικού που εκτελέσθηκαν στις 15 / 8
 / 74 σε όλο το παραπάνω μέτωπο .
               Αναφέρθηκαν πυρά Πυροβολικού το πρωί στις 16/8/74 στον Τομέα του Λόχου Παπαχατζό πουλου σε  θέσεις που είχαν ήδη καταληφθεί από τους Τούρκους , δηλαδή πυρά μετά την κατάληψη του Φυλακίου 1003- Πάι Πας και του αμέσως δυτικά τούτου χώρου , στη γραμμή των Φυλακίων 1003 – 1001 ( που είχε ήδη καταληφθεί από τις 14/8/74 ) .   Σύμφωνα  με σοβαρή πληροφορία τα εν λόγω πυρά εκτελέσθηκαν , μπορώ να πω σωτήρια .... , κατόπιν επικοινωνίας και έντονης παράκλη σης του Διοικητή του 336 ΤΕ ( έδωσε και τις συντεταγμένες ) , προς τον Τχη τότε Σ. Δελλή ( της ΕΛΔΥΚ) , προκειμένου η 187 Μοίρα Πυροβολικού που υποστήριζε την ΕΛΔΥΚ , να εκτελέσει μερικές βολές στο χώρο αυτό . ( Ο Τχης  Σ. Δελλής  Διοικητής  του Λ. Δκσεως  της  ΕΛΔΥΚ , ευρισκόμενος εντός του Στρδου της , εκτελούσε παράλληλα με τα καθήκοντα του Δκτή Λόχου και τα καθήκοντα του ΠΑΠ της 187 Μοίρας Πυροβολικού , μαζί με τον Ανθλγό Κίτρους Χαράλαμπο , εξ Αμμοχώστου ) .  Όλες οι πληροφορίες που χρησιμοποιώ , χρειάζονται επιβεβαίωση .
               Επίσης αναφέρθηκαν πυρά Πυροβολικού  στο  Φυλάκιο 1005 ( Παλούκια ) , μετά την κατάληψή του  την  0900 η ώρα στις 16/8/74 . ( Απαιτείται διασταύρωση της εν λόγω πληροφορίας
 , γιατί υπάρχει και αντίθετη δήλωση , που λέγει ότι δεν εκτελέσθηκαν πυρά  και απ` ότι φαίνεται δεν ίδρωσε  το αυτί των εκεί αμυνομένων Τούρκων και οι δύο νεκροί που είχαν, προήλθαν από τα πυρά των δικών μας που τους πολεμούσαν από την Μιχαλάκη  Καραολή ,  υπό την εθύνη του Λγού Μαυρόγιαννου ),
               και μιά βολή ΜΟΝΟΝ στο Φυλάκιο Χαράκωμα , επίσης μετά την κατάληψή του το πρωί στις 17/8/74 . ( δεν έχω διασταυρώσει την πληροφορία αυτή , αλλά έχω μάθει ότι ο διοικητής της Πυροβολαρχίας που εξετέλεσε την βολή  υπέστη συνέπειες από τον Διοικητή του ΓΕΕΦ ) .
               Κατόπιν των περαπάνω δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι έγιναν άλλα  πυρά Πυροβολικού στον Τομέα του 336 ΤΕ, [ ανεξάρτητα τι γράφει στο δημοσίευμά του ο κ. Αλευρομάγειρας  για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα ,( όχι τα δικά του ) ] . Και το ερώτημά μου είναι ΓΙΑΤΙ ;
               Εννοείται ότι δεν επιρρίπτω την ευθύνη στο 336 ΤΕ ή στις Μονάδες του Πυροβολικού που υποστήριζαν τις Φίλιες δυνάμεις  στην περιοχή .
               Πχ. Το Πυροβολικό στην περίπτωση της ΕΛΔΥΚ , μέχρι στις 16/8/74 και ώρα 1100 , εκτε λούσε  πυρά μαγικά – αποτελεσματικότατα ... , υποβοηθώντας  αποφασιστικά τα ΕΚΕΙ αμυνόμενα Τμήματα . Ο Διοικητής του 336ΤΕ εξ όσων πληροφορήθηκα ζητούσε επίμονα το πρωί στις 17/8/74 την εκτέλεση πυρών Πυροβολικού , αλλά όπως ανέφερε του έγινε η χάρη να εκτελεσθεί μόνον μιά βολή ( ; )
               Επίσης επιβεβαιώθηκε η άποψή μου, που αφορά στον Παρατηρητή του Πυροβολικού που είχε διατεθεί στην Μονάδα για κάλυψη θεμάτων υποστήριξής της ... και δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο , γιατί έφθασε στο σημείο να κομπορρημονεί ότι αυτός μόνος του ενεργούσε το ένα ή το άλλο ...με  επιτυχία  κλπ , επηρεαζόμενος προφανώς από το γνωστό πνεύμα της εποχής , που κυκλο φορεί ευρέως  τελευταία στην Κύπρο .... .
               (ζ). Στο Φυλάκιο 1001  αναφέρθηκε , με βάση  σχετικό  Video  του  Συνδέσμου Μαχητών 1ου Λόχου / 211 ΤΠ , ότι αποφασίστηκε να εκτελέσουν την σύμπτυξη , σε άλλη θέση προς τα πίσω, λόγω έλλειψης στα πυρομαχικά .  Αντιλήφθηκα όμως ότι δεν ισχύει αυτό  και  άλλοι ήταν οι λόγοι κυρίως που επέβαλαν  αυτήν , όπως έχω αναφέρει λεπτομερώς  προηγούμενα. Πιθανόν  όμως  και να ίσχυε .
               Σε  κάθε  περίπτωση , λαμβάνοντας τον ισχυρισμό αυτόν περισσότερο σαν αφορμή , θέλω να επισημάνω – τονίσω  ότι  ,γενικά, στις περιπτώσεις αυτές , “ουκ εν το πολλώ τε ευ”, εκτός από  εκείνες  που ο εχθρός ενεργεί  το τελευταίο στάδιο της επίθεσής του , την τελική έφοδο δηλαδή . ( Τότε άπαντες βάλλουν  δραστικά πυρά ) .
            Στις  περιπτώσεις  αυτές , κατά κανόνα  κάνουμε  σχετική  οικονομία στα πυρομαχικά , καθότι ο ανεφοδιασμός των εμπρός Τμημάτων δεν είναι ευχερής  και δέον να γίνεται , κατά το δυνατόν , σε κάποια ανάπαυλα της Μάχης . Επίσης δέον να γίνεται έγκαιρα σχετική πρόβλεψη της ανάγκης  ανεφοδιασμού και να μην περιμένουμε την τελευταία στιγμή . Οι επικεφαλής των Τμημά των και οι προιστάμενοι  αυτών να φροντίζουν ώστε ο εν λόγω  ανεφοδιασμός   να πραγματοποιεί ται στον χρόνο που πρέπει , γιατί πόλεμος χωρίς  όπλα  και πυρομαχικά δεν γίνεται .
               Επί πλέον θέλω να τονίσω, ξανά, με έμφαση, ότι η αποτελεσματικότητα των πυρών δεν είναι συνηφασμένη με τον όγκο πραγματοποίησης αυτών , διαρκώς και άσκοπα , αλλά  με την λελο γισμένη  χρήσιμοποίησή τους  και εκτόξευσή τους την κατάλληλη στιγμή , χωρίς απώλειες . Δηλαδή  τα πυρά πρέπει να εκτοξεύονται αιφνιδιαστικά και για μικρό χρόνο από διαφορετική , κατά το  δυνατόν θέση , πριν  επισημάνει  αυτήν  ο αντίπαλος και την βάλει στο σημάδι – την εξου δετερώσει, είτε με  ελεύθερους  σκοπευτές , είτε με  Α/Τ,  είτε με μεγάλο όγκο πυρός  Όπλων  ευθυ τενούς  ή καμπύλης  τροχιάς ( Όλμοι 4,2 in και 81 χιλ. ) .
[ Ειδικά για τα πυρά των αντιπάλων  ελευθέρων σκοπευτών .... : Ποτέ δεν βγάζουμε ολόκληρο το κεφάλι , εκτός του ορύγματος  για πολύ ώρα και μάλιστα , αν μπορούμε , όχι από την ίδια θέση , γιατί ο εχθρός  κάποια στιγμή  θα μας φωτογραφίσει .  εδώ θέλω να επισημάνω και την μεγάλη ανάγκη  να πασαλείψουμε το κράνος μας με λάσπη ή πρασινάδα , ώστε  αυτό να μην εντοπίζεται εύκολα . Βέβαια για έναν Ελεύθερο σκοπευτή με διόπτρα  δεν αποτελεί πρόβλημα η επισήμανσή μας , ειδικά  όταν είμαστε εγκατεστημένοι  σε περιορισμένο χώρο . Το γεγονός ότι εμείς σε σχέση με του Τούρκους  έχουμε ψηλά κράνη , Αμερικανικού τύπου , δεν βοηθάει προς την κατεύθυνση αυτή .   Αποκαλύπτουμε , υποχρεωτικά  το κεφάλι μας , πιό ψηλά , από τους Τούρκους  οι  οποίοι  φέρουν  κοντά κράνη ,Αγγλικού  τύπου ) .
Αν καταλάβουμε ότι ο εχθρός μάς έχει επισημάνει , τότε αλλάζουμε θέση,  αν υπάρχει δυνατότητα , ή  εκτελούμε πυρά από την ίδια θέση αιφνιδιαστικά και για λίγο χρόνο , εφόσον υπάρχει ανάγκη ] .
               ΣΕ  ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ  ΞΕΧΝΑΜΕ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΜΑ ΣΤΕ  ΥΠΟ ΤΟΝ  ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ  ΝΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΜΕ  ΚΛΕΦΤΕΣ ΜΑΤΙΕΣ – ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΤΟΝ  ΤΟΜΕΑ ΜΑΣ , ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΕΙ  Ο  ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ  ΕΝΕΡΓΩΝΤΑΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ .
               (η).  Διαπιστώθηκε η μεγάλη ανάγκη ύπαρξης ατομικού επιδέσμου , ανά Οπλίτη και 2-3 φορείων  ανά Λόχο α' Γραμμής .
               Τα παραπάνω είναι δυνατόν να διατηρούνται συγκεντρωτικά σε  κεντρικό χώρο, ενδεχομέ νως στις Μονάδες Υγειονομικού, για να γίνεται ορθά η αναγκαία – προβλεπόμενη  συντήρησήτους.
Η διανομή τους δέον να γίνεται έγκαιρα στις Μονάδες , όταν τούτο καθίσταται – επιβεβλημένο .
               Επίσης δέον κατά Μονάδα να προβλέπονται και να γίνονται μαθήματα μεταφοράς τραυμα τιών  και παροχής α'  βοηθειών , με την χρήση του ατομικού επιδέσμου .
               Αντιμετώπισα ως διοικητής Λόχου την ανάγκη μεταφοράς δύο πολύ σοβαρά τραυματισμέ νων Οπλιτών , ο 2ος μέχρι να φθάσει στο Ν/Σ  κατέληξε . Λίγο έλειψε  να παρεξηγηθούμε με τον διοικητή της Μονάδος όταν  του ζήτησα τηλεφωνικά να εξασφαλίσει αυτοκίνητο για  την μεταφορά του  στο Ν/Σ , ενώ εκείνος  επέμεινε να μου λέγει που να το βρώ εγώ ...... , και   βρισκόταν μέσα σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων και μηχανημάτων .( Προς αντιμετώπιση , ακόμη και στο επίπεδο των διοικητών Μονάδων επιβάλλεται η πρόβλεψη έκδοσης  σύντομων – εύκολων οδηγιών για επίταξη των  αναγκαίων  αυτοκινήτων , μηχανών  και μηχανημάτων  γιά  κάλυψη  άμεσων – έκτακτων  ανα γκών) .
               Για την μεταφορά  τραυματιών  στο χώρο φόρτωσής των επί  των οχημάτων  διακομιδής των , διέθετα κάθε φορά 4 Οπλίτες (για μιά πολύ κακή μεταφορά σοβαρά τραυματισμένου ... κλπ ) και εννοείται με όλη  μου την ψυχή , αλλά ο Λόχος στο χρόνο εκείνο τους εστερείτο .
               (θ). Ο κάθε Λόχος  θα πρέπει να διαθέτει από την περίοδο της ειρήνης , το αναγκαίο καλώ διο , ( με τα απραίτητα τηλέφωνα και τα αναγκαία εργαλεία για την χρησιμοποίηση – συντήρησή τους ), σε μικρές και μεγάλες εκτυλίκτριες , ώστε να μπορεί να το αναπτύσει με την βοήθεια οχημά των ή μηχανών ή και με τα χέρια , την τελευταία στιγμή , σε δρομολόγια  ασφαλή και εκ των προτέ ρων αναγνωρισμένα . Για την περίπτωση που δεν υφίστανται εκτυλίκτριες από την υπηρεσία , είναι πολύ εύκολο αυτές να κατασκευαστούν με μικρή σχετική δαπάνη σε κάποιο σιδεράδικο με προσω πικό της Μονάδος . ( Προτείνεται όπως κατά Σχηματισμό , να κατασκευάζονται τέτοιες εκτυλίκτρι ες οι οποίες να διατίθενται στις Μονάδες . Η πατέντα και οι τεχνικές οδηγίες για την κατασκευή των μπορεί να καλύπτονται και από την Κεντρική Υπηρεσία του Τεχνικού ή του ΥΠ ) .
               (ι).  Όσο για την περίπτωση  που αφορούσε στον τότε έφεδρο  Ανθλγό  Α. Καρρά έχω να πω , ότι ο κ. Αλευρομάγειρας , ίσχυρίσθηκε  πως πιθανόν να χρησιμοποιήθηκε  και αυτός  κάπου στην  πρώτη γραμμή , αλλά δεν  θυμόταν  κάτι σχετικό . Μαχητές , παρόντες  στην περιοχή , ανέφε ραν ότι ο κ. Καρράς  βρισκόταν συνήθως κοντά  στον Διοικητή Τάγματος , οπότε το πιθανότερο   είναι  να χρησιμοποιήθηκε  πραγματικά .
                                                                                                                                                                      
               (ια). Τέλος όσον αφορά στον  παραπάνω  Διοικητή της Μονάδος  θέλω να πω με σεβασμό για ό,τι μπόρεσε να κάνει εκεί , ως νεαρός τότε Τχης διοικώντας όσο μπορούσε και ηδύνατο μιά δύ
ναμη  δύο (2) Ταγμάτων με τόση ανομοιόμορφη σύνθεση , όσο δεν μπορούσε  να γίνει διαφορετικά  , σε ένα τεράστιο και δύσκολα ελεγχόμενο, λόγω  της ιδιομορφίας του Τομέα , με ελάχιστο Επιτελεί ο  και  έμπειρα  μόνιμα  Στελέχη ... κλπ , χωρίς  κατάλληλο  Οπλισμό  και  ιδιαίτερα Α/Τ  και χωρίς επίσης κατάλληλη  υποστήριξη  Πυροβολι κού , υφιστάμενος σοβαρό περιορισμό   μιάς πανηλίθιας διαταγής  , ( γιά την μη εκτέλεση πυρών εναντίον των Τούρκων όταν αυτοί προχωρούσαν σε περίο δο εκεχειρίας ... ) , που του δημιούργησε πλείστα όσα προβλήματα , τον έφερε  σε σοβαρή αντιδικί α – έλλειψη συνειδητής συνεργασίας και εμπιστοσύνης , που επιβάλλεται στις περιπτώσεις αυτές με τους ΕΚΕΙ πραγματικά Άξιους υπερασπιστές της περιοχής ,  ( που παρέμειναν , δεν διέρρευσαν και  αγωνίστηκαν μέχρι  την τελευταία  στιγμή )  , ΟΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΑΞΙΟΣ  ΕΠΑΙΝΟΥ  για την παρου σία του ΕΚΕΙ και την προσπάθεια που κατέβαλε .[ Όχι  του σωτήρα της  Λευκωσίας ,  όπως ανέφε ρε  κάποιος  και δεν ξέρω γιατί  , ( σίγουρα όμως συνέβαλε κατά το ποσοστό που του αναλογεί  σ` αυτήν), καθότι την σωτηρία της  την επέβαλαν  ΚΥΡΙΩΣ τα τότε ηρωικά  παιδιά που  αγωνίστηκαν  ΕΚΕΙ  μέχρι την τελευταία  στιγμή  και ο δυσανάλογα μεγάλος αριθμός των Ηρωικών Νεκρών και Τραυματιών, που θα μπορούσε  ΠΑΝΤΑ κατά την γνώμη μου ( πιστεύω  και πολλών άλλων )  και με βάση τα στοιχεία που έχω συγκεντρώσει , να είναι μικρότερος και με καλύτερα αποτελέσματα ].                                                                                                                                                                                                                           
             Αν και μερικές φορές και  σε ορισμένες  περιπτώσεις θα μπορούσε να κάνει  περισσότερα, όσον αφορά στην καθοδήγηση – έλεγχο ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ  των Διοικητών Λόχων και των Φυλακίων , στα θέματα σχεδίασης του αγώνα τους , οργάνωσης του εδάφους και της εκπαίδευσης στα θέματα διεξαγωγής , στον Τομέα του Αγίου Δομέτιου και Άγιου Παύλου , Λόχους Παπαχατζόπουλου και Παπόρη και επίσης να είναι πολύ πιό αυστηρός – απαιτητικός  απέναντι  στους  Εφέδρους  Αξκούς και Οπλίτες . [ Υποχρεώσεις  δηλαδή που αποτελούν εκ πρώτης όψεως  ευθύνη των Διοικητών Λόχων , που  απορρέουν εννοείται από τα Καθήκοντά  τους και τις Οδηγίες – Κατευθύνσεις του Διοικητή που σε κάθε περίπτωση για να γίνουν πράξη , χρειάζεται να γίνεται και ο προβλεπόμενος έλεγχος  , γιατί είναι γνωστό ότι διαταγή , χωρίς έλεγχο αποτελεί εν πολλοίς γράμμα κενό .  Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα παραπάνω μπορούσαν να ξεφύγουν εύκολα από την Παρατήρηση του εν λόγω Διοικητή ... με την διαφορά ότι οι εναλλακτικές δυνατότητές του για την αντιμετωπισή των ήταν υπέρ το δέον περιορισμένες - σχεδόν ανύπαρκτες .           
               Και τα δικά μου μεγάλα ερωτήματα  εν προκειμένω , που απευθύνονται στα τότε Προιστά μενα  Κλιμάκια  της  Μονάδος, αλλά  και σε όλους του υφισταμένους του , χωρίς  να έχω , όπως  φαίνεται και σε όλη την έρευνά μου , μεροληπτική διάθεση υπέρ του Μπορούσε  να τα  προλάβει όλα Είχε τα απαραίτητα έμπειρα Στελέχη  για να μοιράσει σοβαρές δουλειές και να “βουλώσει  τρύπες” ... Είχε την απαραίτητη στήριξη , υποστήριξη των προισταμένων Κλιμακίων  και εννοεί είται ... , σε όση έκταση και αυτά  μπορούσαν ; Πχ.  Χρειάζονταν όλοι οι Επιτελείς που είχε στην Ανωτέρα  ο Σχης ή το ΓΕΕΦ  ώστε να μην μπορούν να αποσπάσουν - ενισχύσουν την προσπάθεια του εν λόγω Διοικητή με 1 ή 2  έμπειρα Στελέχη βαθμού  Λοχαγού  ή Ταγματάρχη  ;.... κλπ
Για την Άμυνα – Υπεράσπιση  -  Διατήρηση της Λευκωσίας μιλάμε ...... . ] .
               Με μιά σοβαρή επί πλέον παρατήρηση , ότι μετά  τέλος των επιχειρήσεων έκανε κατά την άποψή μου  λάθη στην επικοινωνιακή διαχείριση της μεγάλης αυτής προσπάθειας που έγινε τότε ΕΚΕΙ .  Αγνόησε  δηλαδή Τμήματα  και Άτομα που πραγματικά προσέφεραν  πάρα πολλά, χωρίς να τα  προβάλει – αναδείξει  ως  όφειλε  και για  παραδειγματισμό των  επερχομένων, με  αποτέλεσμα σήμερα μετά από τόσα χρόνια να τα κάνει αντιπάλους του, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα .... . Δεν θα  αποφανθώ  εγώ  γι`αυτό , αν  και πιστεύω  όπως  αναγράφω  σε αρκετά  σημεία μέσα στο παρόν κείμενο –  ( έρευνα )  ότι χρειάζεται – επιβάλλεται , για ευνόητους λόγους να τα βρούν , .....  για  συγκεκριμένους  Αντικειμενικούς Σκοπούς  .
               Αυτό δηλαδή που προσπαθώ να κάνω εγώ σε πολύ γενικές γραμμές  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ( και
πέρα από τις λεπτομέρειες στις οποίες αναφέρομαι , για ευνόητους λόγους )  και για  τους λόγους που  αναγράφονται  παρακάτω  στις γενικές  παρατηρήσεις , χωρίς  να θέλω να  επιτύχω οποιαδήπο τε προβολή , ( κατά  τύχην και χωρίς να το επιθυμώ αρχικά άρχισα να ασχολούμαι με το θέμα), ή να παραστήσω τον “ξερόλα” , (απλά έχω τις  γνώσεις  ώς  πρώην  επαγγελματίας  και επιτελής  και την διάθεση  προσφοράς και επειδή έφαγα την ΕΚΕΙ  κατάσταση στην κυριολεξία με το κουτάλι  , για να μην στενοχωριούνται μερικοί  καλοί συνάδελφοι, που προσπαθούν με μοναδική επιμέλεια, εύλογα , να με προβάλουν , πίσω από την πλάτη μου ,“χωρίς λόγο” παντού  κατάλληλα ... ) , αλλά  υφιστάμενος όπως οι περισσότεροι Έλληνες την πολύ μεγάλη στενοχώρια – πικρία της απώλειας του μισού σχεδόν Νησιού ... κλπ .
              (ιβ). Επί πλέον θέλω να πω , Πάντα κατά την άποψή μου, ότι θα μπορούσε ο Διοικητής της Μονάδος , λόγω του εύρους του Τομέα του και για την καλύτερη παρακολούθηση – καθοδήγηση  των Λόχων να εγκαταστήσει τον Υπδκτή της Μονάδος , ΕΣΤΩ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ  ή ΑΝΑΛΟ
ΓΑ  ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ  ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , με έναν (1) ή  δύο (2) έφεδρους  Αξκούς , ( και αριθμό Αξκών – Οπλιτών, που γνωρίζω ότι υπήρχαν εκεί ως εφεδρεία -  ΕΛΛΕΝΙΟΝ ), κάπου στην Πύλη Πάφου ή  Cyta της Λευκωσίας , ώστε να μπορεί να ελέγχει , να καθοδηγεί  και να ενεργεί  όποτε χρειαζόταν Συμπληρωματικά στους ΕΚΕΙ  τρείς (3) διοικητές  Λόχων  και Διμοιρίτες που ενεργούσαν σε ορισμένα σημεία σχεδόν ανεξάρτητοι – ακαθοδήγητοι .( Πχ. Η περίπτωση του Διμοιρίτη του Φυλακίου ΤΡΙΜΕΛΕΣ , δύναμης τριάντα (30) περίπου Αξκών - Οπλιτών ) .
               Και αυτό γιατί είχε κοντά του επί πλέον τον έμπειρο – δραστήριο και μεγάλο παλικάρι απ` ότι  έμαθα  Λγό  Γιάννη  Χριστοδουλίδη ή Μαυρόγιαννο , ( όπως τον έλεγαν λόγω  του χρώματος του προσώπου του ) , μιά  εμβληματική φυσιογνωμία για τον οποίο οι τότε Στρατιώτες , με τους οποίους κράτησε  τον εν  λόγω Τομέα  στον 1ο Γύρο,  έτρεφαν  σεβασμό και τον παραδέχονταν , γιατί ήταν πιό κοντά τους  , τους επισκεπτόταν  τακτικά  και  υιοθετούσε , πολύ σωστά , τις απόψεις τους περί εκτελέσεως πυρών ενντίον των Τούρκων , όταν αυτοί προωθούντο κατά την εκεχειρία .
[ Διευκρινίζεται ότι  στον πρώτο Γύρο  των εχθροπραξιών  ήταν Διοικητής όλου του Τομέα με δύναμη  Τάγματος – Τον ίδιο Τομέα δηλαδή  που είχε και ο Τχης Αλευρομάγειρας , στο 2ο Γύρο , με διπλάσια όμως  δύναμη και εννοείται  πολύ μεγαλύτερη πίεση , από την πλευρά των Τούρκων, ιδιαίτερα στον  Τομέα των δύο (2) Λόχων , στον Άγιο Δομέτιο και Άγιο Παύλο .
               Υπόψιν σας , επίσης  η  πολύ μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε η ΕΛΔΥΚ , δυτικά του 336 ΤΕ, η οποία αποροφούσε την μεγαλύτερη δύναμη των Τούρκων στην περιοχή  και  “κατάντη σε” ψύχωση γι` αυτούς ( “καρφί  στο μάτι τους που λένε ” - τεράστιος μαγνήτης για τους Τούρκους  και  ευτυχώς , για την σωτηρία  της Λευκωσίας ) , που ελάφρυνε την πίεση στον εν λόγω Τομέα , χωρίς και αυτή να είναι  αμελητέα , ιδιαίτερα στις 16 και 17 / 8 / 74 ) ] .
               Δεν είναι δυνατόν βέβαια να δεχθούμε , ότι ήταν παραδεκτή η εν λόγω κατάσταση , για την Μονάδα ( των δύο Ταγμάτων )  να λειτουργεί , χωρίς Επιτελείο ή  έστω μιά παραδεκτή  εναλλα κτική κατάσταση για την περίπτωση που ο Διοικητής Τάγματος πάθαινε κάτι  ή εξουδετερώνετο και οφείλω να δεχθώ την κατάσταση που υιοθέτησε τελικά ο Διοικητής του Τάγματος να έχει τον Υκδκτή κοντά του . ( Σίγουρα κάτι είχε υπόψη του και είχε λάβει τα οποιαδήποτε μπορούσε μέτρα του,  που τελικά εκ του αποτελέσματος τον δικαίωσαν , έστω και με μεγάλες δυσκολίες , επειδή κάποιοι κύριοι υπεύθυνοι έκαναν του κεφαλιού τους , για ευνόητους λόγους .... κλπ  ).
               (ιγ). Επίσης , θέλω να προσθέσω εδώ , επειδή αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα , ότι ο Σ. Δκσεως  του Τάγματος τοποθετήθηκε 100 μέτρα περίπου από τα εν επαφή Φυλάκια , ότι  πραγμα τικά αποτελούσε μιά ιδανική επιλογή για την περίπτωση , γιατί ήταν μπροστά και αφουγκραζόταν  άμεσα  τα προβλήματα των εμπρός Τμημάτων  κατά  την διεξαγωγή  της Μάχης , ήταν  προσανατο λισμένος στον πιό επικίνδυνο – ευαίσθητο Τομέα για την Μονάδα , διέθετε δρομολόγια από τα οποία σε μικρό χρόνο μπορούσε να μεταβεί κανείς  παντού και επί πλέον , ένιωθε και ήταν πολύ ασφαλής – προστατευμένος , από την Αμυντική διάταξη των Τμημάτων που βρίσκονταν εγκατεστη μένα αμέσως βόρειά του [ Όπως στο  Χάρτη  του Συνημένου “1”.  Τα Φυλάκια Παλούκια ( 1005 ), Κιβωτός   και Χαράκωμα ( 1007 )  και  το 1008 , στην Διασταύρωση των Οδών Κουτσόφτα και Χ. Κ. ) ] .
            ζ.  Επαναλαμβάνοντας – καταγράφοντας  ορισμένα  σημεία – παραγράφους  που  αναφέρον ται στο σχετικό  δημοσίευμα, που αφορά στον Τομέα του 336 ΤΕ,  από  τον κ. Δ. Αλευρομάγειρα για την προσφορά του 336 ΤΕ , στην διατήρηση  της  Λευκωσίας , όπως  παρακάτω :  ( ........  κάποια τυγχάνουν άκρως επαγγελματικά , φιλοσοφικά, , μεταφυσικά  και πολιτικά ) , κάνω  ορισμέ να , κατά βάση  καλοπροαίρετα σχόλια ,  ΠΑΝΤΑ  κατά την γνώμη μου , ακολουθώντας  το πνεύμα των παραπάνω  και  για  προβληματισμό  όλων όσων έχουν την διάθεση να τα διαβάσουν -  για εξαγωγή  χρήσιμων – ωφέλιμων  συμπερασμάτων , ιδιαίτερα  από  τους επαγγελματίες  και πνευμα τικούς ανθρώπους . ( Και  όπως  πάντα , δεν  διεκδικώ  το αλάθητο  του Πάπα  και είμαι έτοιμος να πάρω πίσω αν κάτι από αυτά  ενοχλήσει ) . Επίσης  να παρακαλέσω τους  τότε  πρωταγωνιστές – συμμετέχοντες  ΕΚΕΙ  να γράψουν χωρίς  φόβο και πάθος , πώς  οι ίδιοι  “εισέπραξαν – βίωσαν” αυτά .  Επίσης, να γράψουν με επιχειρήματα και εννοείται κόσμια, αν συμφωνούν  ή  διαφωνούν.  ( Διαφορετικά δεν θα δημοσιευτούν και θα είναι κρίμα να μην μάθουμε την άποψή τους  και το πως αυτοί  τα εισέπραξαν ) .
               (1). - ... σ` αυτήν  την χαώδη  κατάσταση  ο πραγματικός αντιστασιακός  Κύπριος Πατριώ της  έδωσε εθελοντικά το παρόν ( ... το εθελοντικό της παρουσίας και κατά συνέπεια το εθελοντικό της θυσίας ).... .
                -   Όμως  στην πραγματικότητα  είναι έτσι όπως  τα αναφέρω  και  μόνον όσοι  ζήσανε  εκείνα τα τραγικά -  ηρωικά γεγονότα μπορούν να καταλάβουν το μέγεθος και την αξία αυτής της πατριωτικής  εθελοντικής θυσίας  τους .
         ( Και από άλλο σημείο της εν λόγω περιγραφής ).
               -  Με την βοήθεια κυρίως των επικεφαλής των Τμημάτων ήρθα σε πιό στενή επαφή  με τα Τμήματα .... όσο και σε  σχέση με  εμένα , άρχιζε να κτίζεται ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ύψωσης του ηθικού .
               Σχόλια :
                   Σε συνδυασμό και με  αυτά που έχω γράψει μέχρι τώρα για ορισμένα εξ αυτών ,
θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα για το εθελοντικό της παρουσίας ( και συνεπώς το εθελοντικό της θυσίας ) ,  αρκετών – πολλών , ευτυχώς,   που  έμειναν ΕΚΕΙ μέχρι το τέλος  τιμής ένεκεν ... Πολύ μεγάλα παλικάρια και αγωνιστές – μαχητές  ήρωες για την Πατρίδα και το λαό της ,  αρκετοί από τους οποίους ήταν Οπλίτες θητείας , ηλικίας 18 χρόνων και 7 μηνών έως και 20 χρόνων και εννοείται όχι  ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ ... .
                   Από τα παραπάνω προκύπτει - απορρέει και το εθελοντικό της παραμονής των εν λόγω
μαχητών – αγωνιστών ΕΚΕΙ  στην Τοποθεσία  Αμύνης .  Αυτό  εννοείται  με προβληματίζει πάρα  πάρα   πολύ  σοβαρά , χωρίς  να θέλω να  πω – ισχυριστώ  ότι  όλοι  αυτοί  που διέρρευσαν  προς τα πίσω ήταν, αστρατικοποίητοι , ανεκπαίδευτοι ... κλπ  και  διερωτώμαι  μήπως  συνέβαλαν σε αυτό  και  άλλα πράγματα , πλέον αυτών που είναι γνωστά . Πχ.Το γεγονός ότι στις 15/8/74  κατελήφθη  περιοχή  της Αμμοχώστου  και χωριά της  Μεσαορίας , τόπο  καταγωγής  μεγάλου αριθ μού  Εφέδρων του 336 ΤΕ , αλλά είναι γνωστό ότι στις 14/8/74 είχαμε σοβαρή  διαρροή προσωπι κού από τον Λόχο που ήταν στο δυτικό άκρο της διάταξης  της Μονάδος .  Ίσως συνετέλεσε σ` αυτό και το γεγονός ότι στις 13/8/74  εθεάθησαν απέναντι  στο βάθος πάρα πολλά Τούρκικα Άρμα τα ( 70 – 100 ), χωρίς να  γνωρίζουν αν  την  επομένη  ή το πρωί  στις 14/8/74  που άρχισαν τα πυρά οι Τούρκοι  , θα κινηθούν εναντίον τους ( το πιθανότερο ) ή προς κάποια άλλη κατεύθυνση , όπως και έγινε , προς την Μιά Μηλιά  δηλαδή  και στη συνέχεια προς   Αμμόχωστο .
                   Σίγουρα δεν ήταν εύκολη η διαχείριση – διοίκηση ενός τέτοιου προσωπικού , όπως με λεπτομέρειες προανέφερα , ( από άποψη όγκου , σύνθεσης  σε τόσο εκτεταμένο  Τομέα ) , λαμβάνο ντας σοβαρά υπόψιν την προέλευση του συνόλου σχεδόν των Αξκών της Μονάδος , [ Έφεδροι που
είχαν υπηρετήσει την θητεία τους πριν λίγα ή αρκετά χρόνια , χωρίς να έχουν την αναγκαία πείρα και χωρίς να έχουν  υποστεί την προβλεπόμενη  μετεκαίδευση , επαγγελματίες  πλέον με υποχρεώ σεις .... και γνωριμία με τους περισσότερους εφέδρους Οπλίτες ... , που από την μιά στιγμή  στην άλλη κλήθηκαν να εκτελέσουν  χρέη  ενεργού  Αξκού .   Δεν αναφέρομαιι υποτιμητικά , γιατί οι περισσότεροι από αυτούς , προσπάθησαν , εγκλιματίσθηκαν σε  πολύ  μικρό  χρόνο  και  ανταποκρί θηκαν παραπάνω από  ότι θα ήλπιζε  κανείς  στα καθήκοντά τους  , υπερβάλοντες  εαυτούς , αν  λάβουμε  σοβαρά υπόψιν  και  τις συνθήκες – ελλείψεις  υπό τις οποίες αυτοί κλήθηκαν να λειτουρ γήσουν , που λύγιζαν ακόμη και μόνιμα Στελέχη ],
με ελάχιστα μόνιμα – έμπειρα Στελέχη , την παντελή έλλειψη  κατάλληλων Α/Τ,  και τον εξοπλισμό του Προσωπικού με Όπλα του Α' και Β' Παγκοσμίου Πολέμου .
                   Με προβληματίζει δηλαδή σοβαρά  το εθελοντικό της παρουσίας ... , χωρίς να κάνω τον έξυπνο ή να πω ότι αν ήμουν εγώ εκεί  θα ήμουν πιό ικανός και θα μπορούσα να τους πείσω να παραμείνουν ... και  όχι  μόνον , αλλά  ΤΟ  ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟ  να δώσουν  και έναν αγώνα με απαιτή σεις , χωρίς πολλές απώλειες .
                   Και ερχόμαστε στο σκέλος εκείνο, που αναφέρεται στο  μέγεθος της πατριωτικής εθελο
ντικής  θυσίας τους ... , καθώς και του κλίματος εμπιστοσύνης και ύψωσης του ηθικού  και για το πως είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν και  επιτευχθούν αυτά .
                   Μήπως και μόνον η εθελοντική παρουσία τους ( αναφέρομαι  κυρίως στους εφέδρους Αξκούς και Οπλίτες και όχι μόνον ) με όλα τα υπόλοιπα  που  έχω προαναφέρει , είναι αρκετά  για να επιτευχθούν τα προαναφερθέντα ;
                   Εγώ πιστεύω ότι χρειάζονται και άλλα πολλά , τα περισσότερα από τα  οποί α  έχω  ήδη προαναφέρει  ( και  προσωπικά  θέλω να  πιστεύω  ότι η  Μονάδα  προσπά θησε , πάντα κατά το δυνατόν , να τα εκτελέσει ) και θα τα επαναλάβω, για τα οποία η Διοίκηση του 336 ΤΕ  και οι Διοικητές των  Λόχων – Διμοιριών  βαθμολογήθηκαν τότε και θα  βαθμολογούνται διαρκώς , από τους πλέον αρμόδιους , τους τότε υφισταμένους των , Αξκούς και Οπλίτες , μέχρι και σήμερα και  μέχρι αυτοί να τελειώσουν την ζωή τους , ήτοι :
                   (α). Σίγουρα η δοκιμή της καλής λειτουργίας των  Όπλων  και η  έγκαιρη εξασφάλιση των αναγκαίων πυρομαχικών , ιδιαίτερα στα όπλα που είναι περισσότερο αναγκαία , όπως τα Α/Τ
και οι Όλμοι . ( Κάποιοι Όλμοι παρουσίασαν πρόβλημα ή στα γεμίσματα των βλημάτων τους , την κρίσιμη ώρα , με αποτέλεσμα να καταστούν ανενεργοί ) .
                   (β). Σίγουρα , ο σχολαστικός  έλεγχος  της αμυντικής διάταξης  πρέπει να έγινε, ώστε να καλύπτει  όλες τις περιπτώσεις , ( ακόμη και της σύμπτυξης για ορισμένα από αυτά ) , για το κάθε Φυλάκιο – Διμοιρία , Τμήμα , Λόχο και ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΙΣ  ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ , (  οπωσδήποτε και στο επίπεδο του Τάγματος σε ασφαλέστερα και πλέον κατάλληλα σημεία από πλευράς παρατήρησης ), δεδομένης της ανυπαρξίας Σ/Α... κλπ , ώστε να ελέγχεται άμεσα όλος ο Τομέας  των και κατά συνέπεια ο Τομέας του Τάγματος , με επικάλυψη για ευνόητους λόγους . ( Για παρακολούθηση του αγώνα – την λήψη άμεσων μέτρων για αναδιάταξη – ενίσχυση – εξασφάσλιση  των Τμημάτων, με άλλα Τμήματα ή με  πυρά  από  άλλες θέσεις ή με πυρά Πυροβολι κού κατόπιν αιτήσεως  ΕΓΚΑΙΡΑ και όταν αυτά μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με τέτοιο τρόπο
 , ώστε να υποστηρίξουν τα Τμήματα αποτελεσματικά μέχρι και την τελευταία στιγμή , χωρίς να τα εκθέτουν σε κίνδυνο να βληθούν από τα βλήματά τους ) .
                   (γ). Σίγουρα , επίσης , η Αμυντική Οργάνωση του εδάφους , πρέπει να έγινε , με διαρκή έλεγχο και αυστηρότητα , ( και όχι κατά το δοκούν  και εθελοντικά ), για την ορθή εκτέλεσή της , ώστε να εξυπηρετεί , κατά το δυνατόν , την εφαρμογή όλων των σχεδίων και ιδιαίτερα την διεξαγωγή του Αμυντικού Αγώνα ακόμη και της σύμπτυξης  του κάθε Τμήματος , με ασφάλεια και απαιτήσεις .
                   Η  χρησιμοποίηση  κατάλληλων  μηχανημάτων που  έγινε  ΕΚΕΙ , για περιορισμένο χρό νο , έδωσε  την ευκαιρία  κατά το δυνατόν,   ώστε  αρκετές  θέσεις  εγκατάστασης του προσωπικού και  των όπλων να βελτιωθούν  έτι  περισσότερο και να καλύπτουν απολύτως την ανάγκη εξασφάλι σης – αποτελεσματικότερης  απόδοσης αυτών  .  Μεταξύ  των άλλων , εφόσον  διατέθηκαν τα μηχα νήματα, πρέπει να έγιναν σε ορισμένα Φυλάκια ( και πάλι κατά το δυνατόν )  ορύγματα συγκοινωνί ας – επικοινωνίας  και  αναχώματα  προστασίας,  καθώς  και ασφαλούς εξυπηρέτησης του προσωπι
κού και της διοίκησης , ανεφοδιασμού - σύμπτυξης – διαφυγής  των  ,( και έγιναν αυτά κατά το δυνατόν...... και εννοείται με δυσκολίες, ακόμη και μικροαντιδράσεις από ορισμένους ) ,  για να καλύψουν υπό ορισμένες προυποθέσεις τον αναμενόμενο σφικτό εναγκαλισμό , υπέρμετρων με καταπληκτική – καταλυτική  υπεροπλία   δυνάμεων , ώστε  οι ΕΚΕΙ  μαχητές  να  μπορούν να παρα μείνουν στη θέση τους μέχρι και την τελευταία στιγμή .   Και  ευτυχώς  υπήρχαν τέτοια παλικάρια – μαχητές που είχαν την εκπαίδευση και την ψυχική αντοχή να παραμείνουν στις θέσεις τους πολεμώ ντας μέχρι την τελευταία στιγμή .
                    Όπου δεν έγινε ...  ή δεν κατέστει δυνατή  όμως η δημιουργία  τέτοιων ορυγμάτων και αποφασίστηκε τα Τμήματα μας  να συμπτυχθούν  την τελευταία στιγμή , είχαν  κατά κανόνα, δυστυ χώς σοβαρές απώλειες .  Βέβαια τα Τμήματα συμπτύσσονται και με άλλους  τρόπους , όπως  Πχ. με εκτέλεση πυρών καλύψεως όπλων καμπύλης τροχιάς  από πίσω, πύρ και κίνηση των Τμημάτων προς τα πίσω , δημιουργία ισχυρών βάσεων πυρός διαδοχικά προς τα πίσω , ενδεχομένως και από άλλα Τμήματα και εφόσον προσφέρεται το έδαφος .. κλπ . Όλα αυτά βέβαια με κάποιο σχέδιο , και προηγούμενη ενημέρωση του Προσωπικού η οποία  μπορεί, ανάλογα με τις συνθήκες ,να γίνει και την τελευταία στιγμή . ( Οι τρόποι αυτοί βέβαια προυποθέτουν πυρά υποστήριξης – κάλυψης , σοβαρά όπλα στο Τμήμα , επικοινωνίες  κατά βάση ασύρματες  ή και ενσύρματες γιά τα αρχικά στάδια  και πολύ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό ..... και τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται ) .
                    Εδώ  θέλω  να τονίσω ότι τέτοια έργα γίνονται – πραγματοποιούνται και χειρονακτικά  από  όλους  και θέλω  να επισημάνω , σύμφωνα με  πληροφορίες ότι οι απέναντοι Τούρκοι μας έβα λαν στο θέμα αυτό ... γυαλιά , γιατί ανεξάρτητα αν το είχαν ανάγκη , δούλευαν  νυχθημερόν  εκτε λώντας  οργάνωση  εδάφους  . Επίσης να τονίσω , ότι θα μπορούσαν  να εξασφαλιστούν και άλλα μηχανήματα ,για περισσότερο χρόνο . [ Βασικά  με πρόβλεψη  και  σχέδιο από την ειρήνη , αλλά  και τότε  ακόμη ( ; ) έστω  και αν επικρατούσε – είχε δημιουργηθεί το χάος και η Λευκωσία ήταν έρημη Πολιτεία ] .                                     
                   (δ). Σίγουρα η ενημέρωση – εκπαίδευση των Αξκών – Οπλιτών στα θέματα διεξαγωγής
 της αμύνης πρέπει να έγινε με μεγάλη σχολαστικότητα , ένταση , επιμονή , υπομονή και αυστηρό τητα και όχι σε εθελοντική  βάση  με κατάλληλο τρόπο - συμπεριφορά ( όχι υβριστικά ), πειθώ και ορισμένους  κανόνες που έχω ήδη αναφέρει , ώστε να καταλάβουν ότι πολεμώντας  θα έχουν αποτέ λεσμα και  δεν θα πάνε ως πρόβατα επί σφαγή ή σαν το σκυλί στο αμπέλι και ότι οι ηγήτορές τους , οι άμεσοι προιστάμενοί τους  και στην ανάγκη ,υπό ορισμένες προυποθέσεις,  οι Λοχαγοί τους θα είναι δίπλα τους για να τους κατευθύνουν , να τους προσέχουν - προστατεύουν , λαμβάνοντας άμεσα – έγκαιρα  τις σωστές  αποφάσεις  και να προλαβαίνουν άσχημες καταστάσεις – εξελίξεις .
                   Ουδείς μαχητής , Αξκός  ή Οπλίτης αμυνόμενος ή επιτιθέμενος μπαίνει στην μάχη  έχον τας την αίσθηση ότι θα σκοτωθεί , ακόμη και στις πιό δύσκολες των περιπτώσεων και αυτό βεβαίως μέχρι ενός ορισμένου ορίου , που μόνον έμπειρα Στελέχη μπορούν να διακρίνουν , χωρίς  και πάλι να αποδέχονται την αίσθηση αυτή .
                   Ανάλογα με την τακτική (ατομική ή στα πλαίσια Ομάδας ) εκπαίδευσή τους , τον ατομι κό  οπλισμό τους , ( η εμπιστοσύνη προς τις δυνατότητες του όπλου τους , αποτελεί μπορώ να πω μοναδικό παράγοντα για το ηθικό του μαχητή , χωρίς να θέλω να αναφερθώ στα όπλα που έφεραν οι τότε Στρατιώτες μας , γεγονός  που επαυξάνει πολλαπλάσια την επιδειχθείσα παλικαριά τους – μιλώντας γι` αυτούς που είχαν την πειθαρχία – εκπαίδευση και την ψυχική αντοχή να παραμείνουν ΕΚΕΙ ... μέχρι το τέλος ) , τα υπόλοιπα όπλα και κυρίως τα ομαδικά στα πλαίσια της Ομάδος – Διμοιρίας – Λόχου τους ,  την εμπιστοσύνη  προς  τον διοικητή τους ,( ότι την δύσκολη στιγμή θα τους στηρίξει ), τον τρόπο αντιμετώπισης του αντιπάλου στα πρώτα στάδια , αλλά και μεταγενέστε ρα , ο εκάστοτε πραγματικός μαχητής πολεμάει μέχρι την τελευταία στιγμή , χωρίς να έχει την προ αναφερθείσα αίσθηση και βεβαίως όσο καλύτερη και σκληρότερη εκπαίδευση έχει υποστεί τόσο πιό ψύχραιμα – αποτελεσματικά και με καλύτερα αντανακλαστικά – ασφάλεια αντιμετωπίζει τις καταστάσεις , ακόμη και τις πιό δύσκολες , επιβιώνοντας .
                   (ε). Όλα τα παραπάνω αναφερθέντα πρέπει να έγιναν ή έπρεπε να γίνουν με κατάλληλο τρόπο και προοδευτικά  , υπό την διεύθυνση και καθοδήγηση των έμπειρων Στελεχών της Μονάδος , χωρίς  να  παραβλέπω τον βαθμό  δυσκολίας , καθότι οι  περισσότεροι  Αξκοί – Υπαξκοί  και  Έφε
δροι της Μονάδος , όπως  έχω  προαναφέρει είχαν να ασχοληθούν με το Στρατό πολύ καιρό – δεν είχαν υποστεί την προβλεπόμενη μετεκπαίδευση  και  δεν  είχαν την απαραίτητη εμπειρία – κρίση .                               
                   Εννοείται, ότι πρωτίστως , γι` αυτόν τον λόγο , όλοι  οι Αξκοί ( όχι μόνον ο Δκτής της Μονάδος  και δύο ή τρείς Αξκοί ) και μετά  οι Υπόλοιποι έπρεπε να πιστέψουν πως  οι Τούρκοι την επομένη ημέρα θα ενεργούσαν επιθετικά και νομίζω ότι αυτό γινόταν  ευτυχώς  από αρκετούς , (ανεξάρτητα από τις συζητήσεις που πραγματοποιούντο  για διακοπή των εχθροπραξιών και την επίπλαστη εκεχειρία που επεβλήθη ) .  Είναι αυτό που έχω ξαναγράψει  και λέω  και σήμερα ότι , ο σωστός  Αξκός σκέπτεται και ενεργεί – εκπαιδεύει – προετοιμάζει το Τμήμα του , σαν ο πόλεμος με τους Τούρκους  να αρχίσει  αύριο .  Η παραπάνω  πίστη  από  όλους  θα  δημιουργούσε εκ  των πρα γμάτων την καλύτερη αντιμετώπιση της πολύ δύσκολης , μπορώ να πω και χαώδους  σε ορισμένες περιπτώσεις , κατάστασης  που υπήρχε . ( Επαναλαμβάνω και θέλω να πιστεύω ότι υπήρχε  αυτή η πίστη, αλλά όχι στο βαθμό που έπρεπε  και ότι  καλλιεργούντο φρούδες  ελπίδες για  την μη επανέναρξη των εχθροπραξιών που απέβησαν τελικά επιζήμιες ... κλπ . Πχ. Ο τρόπος γενικότερα αντιμετώπισης  της  προώθησης των Τουρκικών δυνάμεων  κατά την εκεχειρία ... κλπ  , που αποτε λούσε  δγή του  ΓΕΕΦ  και  ενδεχομένως , πολύ φοβάμαι,  του Ελλαδικού  ΓΕΣ και  των προισταμέ νων αυτών Κλιμακίων , μέχρι και το επίπεδο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ) .
                 (στ). Αφήνω τελευταίο το θέμα της διεύθυνσης του αγώνα , που έχει σχέση με όλα τα παραπάνω  και  παίζει τεράστιο ρόλο .  Εννοείται βέβαια ότι για να μπορεί να γίνει αυτό , ο Λγός , ο Διμοιρίτης , ο  Ομαδάρχης πρέπει να είναι στην κατάλληλη θέση μεταξύ των ανδρών του  και όπως  προβλέπεται  από τα Εγχειρίδια  Εκστρατείας του Στρατού .και να τους κατευθύνει – καθοδη γεί ανάλογα με την εξέλιξη της μάχης .
                   Αν δεν είναι στην κατάλληλη θέση ο Λγός , ο Διμοιρίτης , ο Ομαδάρχης το παιχνίδι της διεξαγωγής  είναι  χαμένο , κατά κανόνα από χέρι .  Πρώτα και κύρια για λόγους ψυχολογικούς , ηθικού και στήριξης των ανδρών και τίποτα δεν μπορεί να εφαρμοστεί έστω ικανοποιητικά – σωστά στο οποιοδήποτε άριστο, ενδεχομένως, σχέδιο  Αμύνης . Και εννοείται ότι δεν μπορούν να κρατηθούν, οι θέσεις , τα Φυλάκια , οι γραμμές  και το  χειρότερο  να υπάρχουν σοβαρές –  σοβαρό τατες διαρροές  και απώλειες .
                   Απώλειες  θα υπάρχουν , για  εκείνους  που θα έχουν την ατυχία να προσβληθούν – κτυπηθούν  και να μην επιζήσουν , αρκεί αυτές  να μην είναι αδικαιολόγητες . ( Γι` αυτό  εννοείται ότι πρέπει τα μόνιμα Στελέχη του Στρατού να είναι πολύ σχολαστικά – επίμονα – αυστηρά  κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης , οργάνωσης μάχης και ιδιαίτερα όταν  αναμένεται η  έναρξη  των εχθροπραξιών , καθοδηγώντας και ενημερώνοντας διαρκώς τους υφισταμένους τους και ιδιαίτερα τους επικεφαλής των Τμημάτων  Αξκούς . ) .
                   Πχ.  Όταν  μεταφέρονται στο Φυλάκιο 1003 – Πάι Πας , πιθανόν και σε άλλα, στις 13/8 /74 , μετά την αναγνώριση των 70 – 100  Τούρκικων  Αρμάτων στο βάθος και βόρεια απέναντι  και στο φυλάκιο υπάρχει μόνον ένα  Α/Τ ΠΑΟ 57 χιλ, που δεν έχει δοκιμαστεί,( γιατί στην πράξη διαπι
στώθηκε ότι δεν λειτουργούσε ) , τρία κιβώτια περίπου με βόμβες τύπου “ΜΟΛΟΤΩΦ”, με 27 περί που τεμάχια , επειδή δεν μπορούν να διατεθούν Α/Τ, πρέπει να εκδίδονται και κατάλληλες οδηγίες – διαταγές , για το πως αυτές θα χρησιμοποιηθούν και εννοείται στο επίπεδο του Λόχου .  Θέλω να πιστεύω ότι αυτές είχαν εκδοθεί  , χωρίς όμως ποτέ  να φθάσουν στους Αξκούς – Οπλίτες του , ούτε να γίνει κατάλληλη προεργασία – προετοιμασία για την χρησιμοποίησή τους .( Έχω ήδη αναφέρει την περίπτωση αυτή στο Ημερολόγιο της Διμοιρίας  Ελισσαίου και αλλού ;) . Δεν έγινε ενημέρωση στο επίπεδο του Λόχου, γιατί το πιθανότερο να μην πίστευαν  ότι η λύση αυτή μπορούσε να υλοποι ηθεί ή αποδώσει . ( Προσωπικά πιστεύω , υπό τις συνθήκες που υπήρχαν , ειδικά στο Λόχο  αυτό ,  ότι ήταν μιά καλή  λύση ανάγκης , που μπορούσε υπό προυποθέσεις να λειτουργήσει.........) .
                 Είναι γνωστό  ότι τα εχθρικά  Άρματα και το Πεζικό γίνονται υπερβολκά  ευάλωτα  – ευπρόσβλητα όταν πλησιάζουν στις  αντίπαλες θέσεις  και υπάρχουν Μέσα  και Σχέδιο  αντιμετώπι σής τους .
                   Οι οδηγίες ήταν λίαν απαραίτητες και για έναν επί πλέον λόγο, ότι το προσωπικό που  θα τις χρησιμοποιούσε  έπρεπε  να είναι κατάλληλο , να έχει επιλεγεί επί εθελοντικής βάσεως και να έχει την δυνατότητα ευχερούς διαφυγής την τελευταία στιγμή μέσα από το όρυγμα  ή  κατάλλη λο έδαφος , ( γι` αυτό οι Τούρκοι πριν από την εκδήλωση της κύριας ενέργειάς των προς το εν λόγω  Φυλάκιο το πρωί στις 16/8/74 , εκτέλεσαν μεγάλο  όγκο  πυρών , ιδιαίτερα  Όλμων  προς το  Φυλά κιο και το Όρυγμα που ένωνε το 1003 με το 1001 το οποίο  ήταν κατειλημμένο από το πρωί στις 14/8/74 ), ενώ οι υπόλοιποι θα τους κάλυπταν από διάφορες – άλλες θέσεις σε βάθος  και από απόσταση με πυρά που θα εκτόξευαν ξαφνικά καί  εναλλάξ  όχι από το μοναδικό Πολυβολείο Πχ. του  1003 – Πάι  Πας , όταν θα πλησίαζαν τα  Άρματα, ( αν πλησίαζαν και ανάλογα με τον αριθμό αυτών , γιατί  αν ήταν  πολλά θα ήταν  δύσκολο να αναληφθούν- γίνουν τέτοιου είδους ενέργειες – προσβολές , εκτός αν γινόταν συνδυασμός  χρησιμοποίησης αυτών, με εκτέλεση λίαν δραστικών πυρών Πυροβολικού ) ,  γιατί θα το διέλυαν , όπως  και έγινε  πιό μπροστά με πυρά Όλμων 4,2 in. και  ελευθέρων σκοπευτών.
                          Και  το ερώτημα  που θέτω εγώ ,  που συμφωνώ με την χρησιμοποίηση βομβών “ΜΟΛΟΤΩΦ” ΕΚΕΙ , ( μακάρι να είχαν σκεφθεί να προωθήσουν έγκαιρα  βόμβες “ΜΟΛΟΤΩΦ” και στην ΕΛΔΥΚ, αρκεί  να ήταν κατασκευασμένες  με τα εύφλεκτα υλικά που προβλέπονται  ), είναι μήπως τελικά η παράδοση των εν λόγω βομβών, όπως αυτές εμφανίσθηκαν – παρουσιάστηκα ν , έφερε – δημιούργησε αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ;   Μήπως  έπρεπε αυτές  να συνοδεύονται , εφόσον υπήρχαν, έστω και από αριθμό χειροβομβίδων για ευνόητους λόγους ; ( την  αμυντική δηλαδή προστασία των χειριστών από το πεζικό του  εχθρού, που θα  ακολουθούσε και θα προστάτευε τα  Άρματα ) .
                   Αυτός  που μου  έδωσε την συγκεκριμένη  πληροφορία  μου είπε , ότι  ρώτησε τον φέρο
ντα τις “ΜΟΛΟΤΩΦ”: “ Με  αυτά θα σταματήσουμε τα Άρματα ; ” ... κλπ , ( εννοώντας προφανώς τα 70 -100  Άρματα  των Τούρκων που είχαν δει μακρυά και απέναντί τους βόρεια ) .  Και  εκεί  στα μάτησε  η οποιαδήποτε ενασχόληση – κουβέντα  για την χρησιμοποίηση των εν λόγω βομβών .
                   Μόνον όταν μιλούσα με τον τότε  έφεδρο  Ανθλγό .... Πέτρο Νικολάου , Διμοιρίτη  του Υψ. Ελισσαίου  στις 14/8/74 , για αυτά που διεδραματίσθηκαν εκεί , μου ανέφερε ότι είχε δίπλα του στο  όρυγμα και  βόμβες “ ΜΟΛΟΤΩΦ”........  κλπ , γιατί το έχω ήδη γράψει ξανά .
                   Κατά  τον έλεγχο  της  περίπτωσης αυτής διαπιστώθηκε επί πλέον ότι οι εκεί εγκατεστη μένοι  Οπλίτες ( και ιδιαίτερα αυτοί που θα χρησιμοποιούντο μέσα στο  όρυγμα για την αντιμετώπι ση  γενικά  των Τούρκων ) φοβόντουσαν τα βλήματα των  Όλμων .  Αυτό  βέβαια  θα  μπορούσε να αντιμετωπιστεί  και με κάποιες επιπρόσθετες εργασίες  μέσα στο όρυγμα , που είχαν γίνει σε  2 ή 3 περιπτώσεις , χωρίς να ήταν , κατά την γνώμη μου, και πολύ απαραίτητες , ( κατάλληλα διαμορφω μένες εξωχές – θέσεις μάχης , προς την πλευρά του εχθρού με σκέπαστρα από ξύλα , λαμαρίνες και επιχωμάτωση . Ένας  Αξκός του Μηχανικού θα μπορούσε να μας  πει  περισσότερα και καλύτερα για το θέμα αυτό ).
                   Επί πλέον θέλω να δηλώσω  κατηγορηματικά, ότι τα βλήματα των όλμων 81 και 60 χιλ. δεν είναι και τόσο  φοβερά – αποτελεσματικά , ( μπορεί να βάλλονται σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο ολόκληρη την ημέρα και να μην το κτυπήσουν ) , αρκεί εννοείται να μην  είσαι  όρθιος και να μην γράφουν τ` όνομά σου και ιδιαίτερα όταν εσύ  βρίσκεσαι μέσα σε όρυγμα ή  σε κατάλληλα διαμορφωμένη θέση .   Δεν αναφέρομαι βέβαια στην περίπτωση του Φυλακίου  Νο “5” του Λήδρα Πάλας – μιά ιδιαίτερη περίπτωση , ( πιθανόν να έχει συμβεί το ίδιο και σε άλλα Φυλάκια της  περιο χής ), που οι Τούρκοι στον περίβολό του , είχαν κάνει κόσκινο τις οροφές των εκεί  παρακαρισμένω ν οχημάτων , για τον λόγο  ότι  χρησιμοποιούσαν  διαρκώς  μεγάλο αριθμό όλμων ( μάλλον 60 χιλ.) και βλημάτων  , χωρίς όμως αποτέλεσμα . ( Προφανώς τους χρησιμοποιούσαν Τουρκοκύπριοι , στους οποίους εξασφάλισαν πολλά βλήματα  και αυτοί  έπαιζαν μαζί τους  ) .
                   Είναι γνωστό επίσης, ότι ο κάθε Λόχος Τ/Φ φέρει συνήθως,  μόνον δύο Όλμους με περι ορισμένο αριθμό βλημάτων .
                   (ζ). Όλα τα παραπάνω, επίσης , εννοείται ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν, εκ των πραγ μάτων , από ένα ή δύο – τρία άτομα .
                   Αν λάβουμε δε υπόψιν την περίπτωση του 336ΤΕ και των Υπό Διοίκηση Τμημάτων του, από την άποψη της σύνθεσής  του σε προσωπικό , αντιλαμβάνεσθε πόσο μεγάλη ήταν η ευθύνη των λίγων έμπειρων Αξκών και του Διοικητή Τάγματος για την εφαρμογή – υλοποίηση των παραπάνω .
Εννοείται ότι όλα αυτά , κατά το δυνατόν, έπρεπε από την αρχή μέχρι το τέλος να καθοδηγούνται – κατευθύνονται – ελέγχονται  από  αυτούς  , λαμβάνοντας  υπόψιν ( έτσι  εκτιμώ ) , ότι  ο  μεγαλύτε ρος  χρόνος των  καταναλώνετο σε θέματα διοικητικά ,  επικοινωνίας του ενός με τον άλλον  και τα προιστάμενα Κλιμάκια για επίλυση προβλημάτων – αντιμετώπιση και αλληλοενημέρωση .
                   Επαναλαμβάνω επίσης , ότι δεν γνωρίζω αν οργανώθηκαν  ιδιαίτερα Παρατηρητήρια (επανδρωμένα από κάποιο  προσωπικό  και προικοδοτημένα με  μέσα, πχ  ένα Τηλέφωνο ή Σ/Α και μιά διόπτρα... ) , από  το Τάγμα  στις  περιοχές  Αγίου Δομέτιου και Αγίου Παύλου επικαλυπτικά  αυτών των  Λόχων , ούτε  και υπάρχουν  σχετικές μαρτυρίες . Σε κάθε περίπτωση , αν υπήρχαν ( θέ  λω να πιστεύω  ότι υπήρχαν ) , νομίζω  ότι  θα  βοηθούσαν πάρα  πάρα  πολύ  ώστε  να αντιμετωπι στούν  καλύτερα  ορισμένες  άσχημες καταστάσεις , που διαδραματίσθηκαν  στα εμπρός Τμήματα . (  Έχω  αναφερθεί ,σχετικά , και προηγούμενα . Δέον δε να ληφθεί σοβαρά υπόψιν ότι ο  ηγήτορας  που αντιμετωπίζει  μιά  πολύ δύσκολη  κατάσταση  μπροστά , είναι  συγκεντρωμένος  ψυχή τε και  σώματι σ` αυτήν και ιδιαίτερα όταν πιέζεται υπερβολικά και δεν έχει άλλο τρόπο , παρά να συμπτυ χθεί, κάνοντας  γι` αυτόν και το Τμήμα του το δυνατόν  καλύτερο. Και πρωτίστως  βεβαίως   να ενημερώσει  τον προιστάμενό του , εφόσον έχει  τη δυνατότητα να το κάνει με  Σ/Α  ή  ενσύρματη  επικοινωνία, για  την  κατάσταση  που  αντιμετωπίζει  και  να υποβάλλει  το αίτημά του  να συμπτυ χθεί .... ) .
                   Επί πλέον θέλω να πω ότι ο αγώνας που έδωσε το Φυλάκιο 1001, στις 14/8/74 το πρωί ( έχω ήδη αναφέρει αρκετά ) και τα Φυλάκια 1003 - Πάι Πας και  1005 – Παλουκιών, ( όσα στοιχεί α μπόρεσα να εξασφαλίσω ) στις 14  και στις 16 / 8 / 74  , επίσης το πρωί  μέχρι το μεσημέρι , δεν με έπεισαν  ότι όλα  αυτά που προανέφερα είχαν σχεδιαστεί ή  εφαρμοστεί με την δέουσα σχολαστι κότητα,. επιμέλεια , ένταση  και πειθώ .... , ώστε  να εξασφαλιστεί η  καλύτερα δυνατή – πλέον απο τελεσματική  διεξαγωγή της Μάχης από το προσωπικό  και η επιβίωσή του .  Δεν θέλω να επιρρίψω  ευθύνες  στη διοίκηση  και τα δύο  μόνιμα  Στελέχη, Επιτελείς  του Τάγματος , που πιστεύω  απόλυ τα  ότι  προσπάθησαν , κατά το  δυνατόν , για το καλύτερο , μέχρι την τελευταία στιγμή , καθώς  και στους δύο Διοικητές  Λόχων  των προαναφερθέντων Φυλακίων που κλήθηκαν και αυτοί με τη σειρά τους  να διοικήσουν  μια  μεγάλη - ανομοιόμορφης σύνθεσης  δύναμη , με  πάρα πολλά , από  κάθε  άποψη ,  προβλήματα  και να  αντιμετωπίζουν μερικές  φορές , πανικόβλητα – φοβούμενα “θηρία”, όχι αδικαιολόγητα .
                    Σε κάθε περίπτωση εγώ προσωπικά θα περίμενα κάτι περισσότερο  σε όλα και κυρίως στα θέματα Διοικήσεως  και Ελέγχου του προσωπικού , ώστε κάποιες φορές  αυτό να μην ενεργεί κατά το δοκούν .
( Το πιθανότερο λόγω  του επείγοντος , η όλη  αμυντική εγκατάσταση να αποτελούσε μιά πραγματι κά σοβαρή , αλλά ταχεία  όμως  πρώτη εκτίμηση – επιλογή – σχεδίαση  της Μονάδος , με την σοβα ρή επίσης βοήθεια – συμβολή του προηγούμενου  Διοικητή  του Τομέα , Λγού  Μαυρόγιαννου ,  που γνώριζε πρόσωπα και πράγματα καθώς  και τις επιδιώξεις ,σε γενικές γραμμές των Τούρκων , χωρίς  όμως στη συνέχεια  να επιδιωχθεί  ό,τι  θα ήταν καλύτερο στο επίπεδο των Λόχων, προκειμέ νου  αυτοί  να λειτουργήσουν την δύσκολη ώρα , κατά το δυνατόν πιό  αποτελεσματικά ,  λαμβάνο ντας  όμως υπόψιν  σοβαρά, όλα τα  μείον που χαρακτήριζαν την Μονάδα , από απόψεως  προσωπι κού , εξοπλισμού , έναντι των Τούρκων , μέσων ..... κλπ  .  Ίσως  και μάλλον αυτό  πρέπει να συνέ βη  , λόγω των  δυσκολιών  που προανέφερα και της κατάστασης που επικρατούσε ΕΚΕΙ , να μην ήταν δυνα τόν να επιδιωχθεί, κάτι  πολύ  καλύτερο, χωρίς να θέλω να πω – ισχυριστώ ότι είχαν αφε θεί τα πράγματα στην εθελοντική αποδοχή – εμπειρία – θέληση των ΕΚΕΙ  Αξκών – Οπλιτών ... . 
                   Αναφέρομαι κυρίως στους δύο Λόχους που κάλυπταν το δυτικό άκρο της διάταξης της Μονάδος , από τον Τομέα των Οποίων μπόρεσα να συγκεντρώσω τις περισσότερες πληροφορίες .
                   Σίγουρα  επίσης , επηρέασε  λίαν  δυσμενώς το ηθικό των εκεί  μαχητών και επιβά ρυνε την όποια εμπιστοσύνη  είχε δημιουργηθεί  με τους Αξκούς της Μονάδος η απαγόρευση της εκτέλεσης πυρών εναντίων των Τούρκων , όταν αυτοί προωθούντο κατά την εκεχειρία .
           
                   Νομίζω , επίσης , ότι χρειάζεται να διερευνηθεί , αν δεν έχει γίνει ήδη  μέχρι τώρα , η περίπτωση να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες δίκυκλες μηχανές για την ταχεία μεταφορά  Αξκών , ακόμη και των Δκτών των Μονάδων , Λγών , Αγγελιοφόρων , καθώς και  Διαβιβαστών , για τον  έλεγχο των γραμμών ή την εγκατάσταση άμεσα των  αναγκαίων – πολύ απαραίτητων νέων  , με εκτυλίκτριες .  
            η.  Πολλά  από τα παραπάνω  που  έχω  αναφέρει  και  βασίζονται σε αρκετές  μαρτυρίες , πιθανόν να ελέχθησαν και  έγιναν ή δεν έγιναν όπως τα αναγράφω  και  είμαι έτοιμος να τα ανακα λέσω , αρκεί να συμφωνούν με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων που τα έζησαν .
[  Πιστεύω όμως απόλυτα και συνειδητά , ότι ΜΟΝΟΝ η αλήθεια θα βοηθήσει πραγματικά , για να γίνουμε πιό υπεύθυνοι και σωστοί  και όχι τα καπελώματα , οι ανακρίβειες – ψέματα που αναγράφο νται για  τόσο σοβαρά θέματα ( και τον αγώνα που δόθηκε ΕΚΕΙ για την υπεράσπιση του Πατρώου εδάφους ... )  και οι υπερβολές  που μόνον ζημιά μπορούν να κάνουν , συγχρόνως με την μη ανάδει ξη των  πραγματικών  Ηρώων Νεκρών ή Ζωντανών  και την μη προς  αυτούς  απόδοση  της οφειλό μενης τιμής  και  αξίας .
            Η  τελευταία  παράγραφος δεν αφορά μόνον στο 336 ΤΕ , αλλά και ευρύτερα όλες τις Μονά
δες που πολέμησαν ή δεν πολέμησαν στην εν λόγω περιοχή ] .
            θ. Τέλος, θέλω  να πω, ότι με την έρευνα αυτή ΣΥΝΟΛΙΚΑ  μου δόθηκε η ευκαιρία να εκφέ ρω κάποιες απόψεις, ΠΑΝΤΑ κατά τη γνώμη μου, που έχουν σχέση με την κατάσταση όπως αυτή  διαμορφώθηκε  πριν τον πόλεμο και με την έναρξη του στην Κύπρο, καθώς  και τα αίτια που προκά λεσαν την μεγάλη αυτή ήττα για τον Ελληνισμό, ελπίζοντας να καταστεί ένα πολύ δυνατό μάθημα για τους επιζώντες  και κυρίως για τους επερχόμενους νέους, για μια περισσότερο συνειδητή - υπεύ
θυ νη αντιμετώπιση των θεμάτων που έχουν σχέση με την  Εθνική  Ασφάλεια  και την ετοιμότητα-εγρήγορση που πρέπει να έχουμε πάντα για την αντιμετώπιση του προαιώνιου αυτού εχθρού μας , γείτονα-αρπακτικού. [ Σε καμμιά περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι  “Ο ΛΥΚΟΣ  ΤΡΙΧΑ  ΜΠΟ ΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΛΛΑ ΜΥΑΛΟ ΠΟΤΕ”. Επίσης, πιστεύω, ότι οι περισσότεροι Τουρκοκύπριοι δεν έχουν καμία σχέση με τους Ούννους του Αττίλα (ανεξάρτητα αν σε ορισμένες περιπτώσεις, πρωτοστάτησαν  στα  αίσχη  που  έκαναν οι Τούρκοι με την κατάληψη κάποιων περιοχών, χωρίς να ξεχνάμε ότι και εμείς ως  Έλληνες  έχουμε έστω λίγους-αρκετούς  μεταξύ μας , που θα μπορούσαν να συμπεριφερθούν ανάλογα)].
            Επιπλέον, να επαναλάβω - βροντοφωνάξω συνειδητά και απόλυτα, από αυτά που έχω βιώσει μέχρι τώρα στη ζωή μου, ότι καλώς ή κακώς λόγω νοοτροπίας και κουλτούρας (“ωχαδερφισμού”- υπερβάλλοντος ατομικισμού – εγωισμού, σε αρκετές περιπτώσεις καλού), μαθαίνουμε ΜΟΝΟΝ σχεδόν από τα λάθη μας – “χαστούκια”, που τρώμε, τα οποία συνήθως προσπαθούμε να καλύψουμε, αναδεικνύοντας ,κατά κανόνα, εκτός πραγματικότητας παραμύθια, με απώτερο σκοπό τη δική μας προβολή, σε βάρος (και χωρίς αιδώ ) άλλων που είναι και οι πραγματικοί πρωταγωνιστές.
            Επίσης, να μην ξεχνάμε ποτέ και ιδιαίτερα τα μόνιμα Στελέχη του Στρατού μας, ότι ο στρατός των Τούρκων δεν δύναται - δεν μπορεί, λόγω νοοτροπίας – κουλτούρας – προϊστορίας να αναδείξει την ίδια ευψυχία και  παλικαριά του Έλληνα, η οποία σε συνδυασμό με σωστή-υπεύθυνη και σκληρή εκπαίδευση, μπορεί να αναδείξει στο πεδίο της μάχης  ΜΕΓΑΛΑ κατορθώματα, όπως αυτά της ΕΛΔΥΚ και των Ελληνοκυπρίων αγωνιστών-μαχητών που έμειναν και υπερασπίστηκαν μέχρι το τέλος την πόλη της Λευκωσίας.
            Τέλος, νομίζω  ΤΟ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟ, ότι ΟΙ ΟΠΟΙΟΙΔΉΠΟΤΕ  ΗΓΗΤΟΡΕΣ (από τον Διοικητή της Μονάδος  μέχρι και τον τελευταίο Ομαδάρχη) στο πεδίο της Μάχης, έχουν ως κύριο έργο τους , σε περίπτωση Άμυνας, να ελέγχουν διαρκώς τα αυτονοήτα:
Την αμυντική εγκατάσταση των τμημάτων τους (τμήματος για τους μικρούς ηγήτορες), ώστε αυτή να μπορεί να ανταπεξέλθει πραγματικά στις ανάγκες του Πεδίου της Μάχης εξετάζοντες-αντιμετωπίζοντες, συγχρόνως, όλες τις πιθανές περιπτώσεις , γιατί  κανείς προϊστάμενος δεν μπορεί , ουσιαστικά και ΆΜΕΣΑ να τους βοηθήσει .
Την οργάνωση του εδάφους , ( ημέρα – νύκτα ) , μέχρι την τελευταία στιγμή , ώστε επίσης να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις .
Τη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας – επικοινωνιών και λειτουργικότητας της Μονάδος - του Τμήματός του, πριν την πραγματική διεξαγωγή.
Τη λήψη μέτρων για αντιμετώπιση εναλλακτικών περιπτώσεων – καταστάσεων μέχρι και των χειρότερων.... κλπ
Κατά δε τη διεξαγωγή – εξέλιξη της Μάχης παρακολούθηση των δεδομένων αυτής από κατάλληλα επιλεγμένα παρατηρητήρια των Διοικητών (θέσεις μάχης των), σύμφωνα με τα εγχειρίδια του Στρατού, ώστε να κατευθύνουν και να  καθοδηγούν τα υφιστάμενα τμήματά τους.... ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ  και να επεμβαίνουν – ενισχύουν – βοηθούν , κατά το δυνατόν, άμεσα αυτά .
Να παρακολουθούν διαρκώς την καλή λειτουργία των επικοινωνιών, ώστε να αποκαθιστούν αυτές ΑΜΕΣΩΣ όταν διακόπτονται, ιδαίτερα στα κρίσιμα σημεία της αμυντικής διάταξης. ( ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΣ ).
Φέρουν – έχουν επίσης , τεράστια ευθύνη για την αναπροσαρμογή των Σχεδίων – Διατάξεως, τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας και το κυριότερο ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΜΕΣΑ για την περίπτωση που κάποιο τμήμα-έδαφος γειτονικό καταληφθεί, προκειμένου να μην ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΟΥΝ από πλευρική ενέργεια του εχθρού. (Νομίζω, ότι το είδαμε κι αυτό.....).
Και πάντα  ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ, για όλα τα παραπάνω : Να μην τα αφήνουν στην καλή διάθεση των μαχητών ή των μικρών Ηγητόρων, που δεν έχουν τη γνώση και την εμπειρία παρά τη διάθεσή τους να πολεμήσουν μέχρι  τέλους .
Η τελευταία παρατήρηση δεν αποτελεί κρίση, ( αλλά εμπειρία – διδαχή για τα στελέχη του Στρατού μας ) , για τον Διοικητή του 336 ΤΕ, το επιτελείο του, τους Διοικητές Λόχων και όλους όσους υπηρέτησαν στη Μονάδα αυτή , αλλά και όλους όσους τέθηκαν ΥΔ (Οπλίτες Έφεδροι και Θητείας  ), που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μία πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη κατάσταση, από κάθε άποψη, ( η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις έφθασε στα όρια του χάους, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα προανέφερα και χαρακτήριζαν  τη Μονάδα αυτή ) .
            ι. Κλείνω με δύο προτάσεις – προτροπές μου (πάντα κατά τη γνώμη μου και πολύ σεβασμό) για τους Έλληνες εκείνους που θέλουν πραγματικά και υπεύθυνα να ασχοληθούν με την κατάσταση που επικρατεί τώρα στην Κύπρο και ιδιαίτερα για τους Κυπρίους που έχουν βιώσει τις καταστάσεις που προανέφερα και για άλλους λόγους ή έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν (ιδιαιτέρως οι παλαιοί Στρατεύσιμοι, οι Μορφωμένοι - οι άνθρωποι του Πνεύματος και οι Στρατιωτικοί, Συνταξιούχοι ή μη... και οι καθ' οιονδήποτε τρόπο δυνάμενοι), έστω κι αν αισθάνονται ακόμη την πολύ μεγάλη πίκρα και την απογοήτευση της κατάστασης που δημιουργήθηκε τότε εκεί, την οποία επίσης , αισθάνονται και οι απανταχού της Γης πραγματικοί Έλληνες, που τους σκέπτονται διαρκώς και προσπαθούν να τους συμπαρασταθούν – βοηθήσουν, με τον τρόπο τους, όπως μπορούν καλύτερα :
               (1) Να συνεχίσουν να μην το βάζουν κάτω, γιατί δεν έχουν χαθεί όλα και γιατί πρέπει πάση θυσία – να διατηρήσουμε αυτά που έχουν απομείνει εκεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση . Ιδιαίτερα να διατηρήσουν “ανεβασμένη”, κατά το δυνατόν, την ψυχολογία,  του κόσμου, επιδιώκοντας με όλους τους τρόπους – όλα τα μέσα διαρκώς, την ικανοποίηση των διεκδικήσεών μας. (Εκφράσεις, όπως, “εγώ δεν πιστεύω σε τίποτε τώρα”, είναι τελείως άκαιρες και απαράδεκτες..., ιδιαίτερα σήμερα που η Κύπρος μας έχει ανάγκη) . Έχουμε πλέον συνειδητοποιήσει απόλυτα το κακό που έγινε εκεί και θέλω να πιστεύω πως  έχουμε αφυπνισθεί από τις παθογένειες του παρελθόντος (;) και να μην ξεχνάμε, ότι ο Τούρκος καιροφυλαχτεί  και κάποια στιγμή θα την κάνει την κουτουράδα , ( συνήθως επιλέγει την κατάλληλη στιγμή ) και εμείς πρέπει να είμαστε ΠΑΝΤΑ  έτοιμοι... κλπ .
            [ Πιστεύω, ότι:
                 Ο Έλληνας από τη φύση του, την προϊστορία – νοοτροπία – κουλτούρα του, αγαπάει την Πατρίδα του και είναι υπερήφανος γι' αυτήν.
               Είναι επίμονος, είναι εγωιστής, αγωνιστής – μαχητής και διεκδικεί τα θέλω του με απαιτήσεις, γι' αυτό και μεγαλουργεί-προοδεύει, όταν ζει και εργάζεται σε άλλα κράτη, απανταχού της Γης . Εννοείται βέβαια, ότι πρέπει να δοθεί  τέλος στις ανόητες πολιτικές αντιπαλότητες και τους εκάστοτε ανεύθυνους λαϊκιστές, πατριδοκάπηλους, εθνοσωτήρες, οι οποίες-οποίοι και οδήγησαν σ' αυτήν τη μεγάλη ήττα για ολόκληρο τον Ελληνισμό και ότι το κύριο πολιτικό μέλημα για μας πρέπει να είναι η Ελλάδα – η Κύπρος και ό,τι πραγματικά εξυπηρετεί αυτές , με ψυχραιμία, χωρίς φανατισμούς – αντιπαλότητες και θεατρινισμούς, επειδή μας εξυπηρετεί ατομικά το ένα ή το άλλο .
                 Ιδιαίτερα για την Κύπρο η διεκδικούμενη – επιδιωκόμενη καλή λύση που θα εξυπηρετεί όλους τους Κυπρίους (και τους Τουρκοκυπρίους), πάντα κατά τη γνώμη μου, είναι αυτή που δεν θα δημιουργήσει, στη συνέχεια, ανάλογη κατάσταση με αυτήν του 1974, (τη δυνατότητα δηλαδή ο Τούρκος να μπορεί να επέμβει κάποια στιγμή ξανά στο Νησί ... κλπ . ΓΙΑΤΙ ΑΡΓΑ Η ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ).
                 Για όλους τους Έλληνες  Αξιωματικούς,  Ελλαδίτες  και Κυπρίους να μην ξεχνούν ποτέ,
 ότι έχουμε δίπλα μας ένα ΥΠΟΥΛΟ ΑΡΠΑΚΤΙΚΟ που ποτέ δεν βάζει μυαλό και δεν ησυχάζει. Προετοιμάζεται συνέχεια για να κλέψει εκμεταλλευόμενος την κατάλληλη στιγμή, την οποία προετοιμάζει – βελτιώνει διαρκώς... κλπ . Πχ ό,τι κάνει δηλαδή τελευταία στη Συρία και στο Νησί μας ( ΑΟΖ) . Γι`' αυτό θα πρέπει να έχουμε ΠΑΝΤΑ έτοιμες και σε εγρήγορση, από κάθε άποψη, τις Μονάδες των ΕΔ – ειδικά τμήματα τους, ώστε αν χρειαστεί να πολεμήσουν με απαιτήσεις ακόμη και Αύριο. Να μην τους φοβούνται και ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ ΑΥΤΟ ΑΠΟΛΥΤΑ – μεταδίδοντας αυτή την πίστη με φανατισμό σε όλους, γιατί δεν έχουν στρατό, ούτε μπορούν να φτιάξουν, λόγω νοοτροπίας και κουλτούρας, απλά έχουν μάθει να κάνουν το θηρίο, να φοβερίζουν – απειλούν χωρίς να τολμούν, γιατί είναι υπολογιστές και δεν έχουν την ευψυχία του Έλληνα.
                 Αν δε αυτός  ο Έλληνας  έχει την εκπαίδευση  και  τον κατάλληλο οπλισμό που πρέπει, εί
ναι ανίκητος. Μπορεί να αντιμετωπίσει τριπλάσιο-πολλαπλάσιο στρατό Τούρκων κλπ . Ιδιαίτερα για τους Κυπρίους, νομίζω, ότι πρέπει να έχουν – να “φτιάξουν” Στρατό  ανώτερο, από κάθε άποψη, αυτού που υπήρξε το 1974, πιό αποφασιστικό και με τα χαρακτηριστικά που προανέφερα  ΜΕΧΡΙ  ΠΟΥ  ΘΑ  ΔΟΘΕΙ  μιά  υπεύθυνη – βιώσιμη και δίκαιη λύση για το νησί.
               (Οι εκεί υπεύθυνοι χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα στην εφεδρεία και χωρίς να καταναλώνουν πολύ χρόνο τους, είναι δυνατόν να μελετήσουν τρόπους, ώστε να  εκπαιδεύουν αυτήν τακτικά σε θέματα σωματικής αντοχής – εκπαίδευσης στα όπλα και στις βολές ,στους τόπους καταγωγής – διαμονής τους, δημιουργώντας  και ανάλογα κίνητρα για τη συμμετοχή τους . ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΧΟΜΠΙ που θα επιδιώκουν  όλοι να δοκιμάσουν) .
               (2) Να παρακολουθήσουν το παρακάτω συγκλονιστικό video, ιδιαίτερα τα μόνιμα  Στελέχη του Στρατού στην Ελλάδα και στην Κύπρο από το YouTube:“2011-05-05, το Κουτί της Πανδώρας, Φάκελος Κύπρου 2 : Η Εισβολή, η Προδοσία, οι Αμερικανοί”, για να κατανοήσουν τα αίσχη που έκανε η Ομάδα του Προδότη δημητράκη ιωαννίδη, αυτά τα  πατριδοκάπηλα ζωντόβολα, τα λαμόγια στην κυριολεξία του Ελληνικού Στρατού, που αντιμετώπισαν την εισβολή, καλύτερα απ' ό,τι θα το έκαναν οι ίδιοι οι Τούρκοι, για πάρτη τους, ώστε να μην παρασύρονται από τις αστείες και για αγράμματους ιστορίες τους και όχι για επαγγελματίες πραγματικούς Έλληνες Αξιωματικούς αφοσιωμένους στην Πατρίδα την Ελλάδα και την Κύπρο (και όχι στα πατριδοκάπηλα συνάφια, των τάχαμ δήθεν υπερπατριωτών που δουλεύουν τελικά για την πάρτη τους , δίκην κλίκας και μας οδηγούν σε τέτοιες καταστροφές ).
               Και επιπλέον για τους Έλληνες της Κύπρου, να πιστέψουν, ότι οι περισσότεροι Έλληνες Αξιωματικοί, είναι σαν αυτούς που συγκέντρωναν τα στοιχεία για τις κινήσεις των Τούρκων και προσπαθούσαν να αφυπνίσουν έγκαιρα τους ιθύνοντες για να αναναλάβουν τα αναγκαία-απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης, κατά το δυνατόν, αποτελεσματικά της εισβολής. (Το εν λόγω video, δεν το είχα υπόψιν μου. Μου το πρότεινε πρόσφατα Στρατιώτης που υπηρετούσε τότε τη θητεία του ΕΚΕΙ – στον Άγιο Παύλο και σας το προτείνω, γιατί το βρίσκω συγκλονιστικό και επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς και τα επιχειρήματά μου για το πώς αντιμετωπίστηκε η κατάσταση τότε της εισβολής των Τούρκων).
               (3) Και τέλος θέλω να επιμείνω σε κάτι που αφορά στους νέους συναδέλφους μου στους οποίους προτείνω:
             Να διαβάσουν την προϊστορία του 3ου Λόχου/399ΤΠ(-2) που έχει δημοσιευθεί προηγούμενα στο φιλόξενο blog του Ινφογνώμονα και ιδιαιτέρως αυτά που επαναλαμβάνω – συμπληρώνω και πάλι στο ΥΓραφο του παρόντος με αριθμό “5”.

            Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω: κάποιοι, κυρίως από τους συναδέλφους μου εδώ και στην Κύπρο να  διαβάσουν  τα παραπάνω – προβληματιστούν και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.
            Μετά παρέλευση 5-6 μηνών, μπορεί και νωρίτερα (για ευνόητους λόγους) θα δημοσιεύσω το τηλέφωνό μου, ώστε αυτοί που επιθυμούν,  να ανοίξουν κουβέντα μαζί μου, για οποιοδήποτε θέμα - αντικείμενο  από τα αναγραφόμενα . ( Η διεύθυνσή μου είναι  Πατησίων 133, ΤΚ. 11251 , Αθήνα και το E mail μου γιά όσους θέλουν να γράψουν κάτι σχετικό και δεν θέλουν να δημοσιοποιηθεί . Εννοείται ότι πρέπει να είναι κόσμιο ... και να έχει Αποστολέα με Διεύθυνση  ) .
                       
                                                                        Με εκτίμηση και Σεβασμό προς όλους όσους                                                                                    συμμετείχαν τότε εκεί και παρέμειναν μέχρι το                                                                                 τέλος ή σχεδόν μέχρι το τέλος αγωνιζόμενοι,                                                                                    όπως και σε όλους αυτούς που με βοήθησαν να                                                                                 ολοκληρώσω την εν λόγω έρευνα,
                                                                                        Θανάσης Πολύζος
Συνημμένα :
1”.  Χάρτης  με  Διάταξη  Δύο  Λόχων  του 336ΤΕ , με  Όρια του  στο Δυτικό  Ακρο  του ΠΟΤ.
          ( Πρόσθιο Όριο  Τοποθεσίας  ) .
2”.  Χάρτης  Διάταξης  του  Λόχου Παπαχατζόπουλου  από 24 Ιουλίου 1974 .
3”.  Ημερολόγιο της Διμοιρίας του Υψ. Ελισσαίου του Λόχου Παπαχατζόπουλου , από 24/7/74 .
4”.  Φυλάκιο – ( Διμοιρία ) Παλούκια στο 2ο Γύρο  Εχθροπραξιών – Τελευταίοι  Ήρωες Υπερασπι         στές του - Ήρωας Πανίκος Αθανασίου .

Προσθήκη “1
Χάρτης  Διάταξης  του 1ου  Λόχου / 336 ΤΕ , από 24/7/74 ( Φυλάκια  ΠΑΛΟΥΚΙΑ - ΚΙΒΩΤΟΣ – ΧΑΡΑΚΩΜΑ ).
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Oσα δημοσιεύματα δεν έχουν την υπογραφή μας αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι την δική μας.Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις,, ή απειλές.

ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΗ ΜΝΗΜΗ

Η γνώση του ιστορικού παρελθόντος είναι απαραίτητη για την εθνική αυτογνωσία ενός λαού. Το blog μας με τρόπο απλό χωρίς να διαστρεβλώνει την ιστορική αλήθεια, φωτίζει με αναδρομές στα γεγονότα σελίδες ιστορίας του μαρτυρικού Λαού της Κύπρου και των Ελλαδιτών και Κυπρίων νεκρών και αγνοουμένων Ηρώων.