ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ

<

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΤΑΞΧΟΥ Ε,Α ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ιστορική  Έρευνα του Ταξχου ε. α.  Θανάση  Πολύζου, για  την  Προσφορά του 336ου ΤΕ και των Άλλων Μονάδων που Ενεργούσαν Ευρύτερα στη ΖΕ του  για τη Διατήρηση της Λευκωσίας το 1974

ΜΕΡΟΣ 1ον

 Κύπρος, Ιούλ. - Αύγ. 74: Μιά  Διαφορετική  Ματιά – Ερμηνεία – Ανάλυση  της εν Λόγω Προσφοράς (Πλέον Λεπτομερής)
            Αφιερωμένη  στα  τότε  Παλικάρια της  Κύπρου που προσπάθησαν, κατά το  δυνατόν, να  υπερασπιστούν  μέχρι την τελευταία  στιγμή, την  Πατρίδα τους, αλλά  και  στους νεώτερους  Έλληνες, ιδιαίτερα  στα  Στελέχη  των Ενόπλων  Δυνάμεών μας.
            [Συνέχεια στην έρευνα που έχω ξεκινήσει για να αποκαταστήσω την πραγματικότητα (ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ), κατόπιν “περίεργων” δημοσιευ μάτων που αναφέρονταν  στον Τομέα του 336 ΤΕ του Συγκροτήματος 211 ΤΠ και στις Μονάδες που υπερασπίστηκαν την περιοχή της  Λευκωσίας , με γενικότερες αναφορές σε γεγονότα και περι στατικά που αφορούσαν στην κατάληψη μεγάλου Τμήματος της Κύπρου τον Ιούλιο και Αύγουστο 1974 .
            Η έρευνα μετεξελίχθηκε τελικά από τα γεγονότα – περιστατικά που συναντούσα σε εργασία προς τιμήν των Ηρωικών τότε παιδιών Νεκρών – Τραυματιών και Ζωντανών που πολέμησαν  ευρύ  τερα στην περιοχή του Στρδου της ΕΛΔΥΚ, του 212 ΤΠ και του 336 ΤΕ – 211ΤΠ, αλλά και σε προ σωπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση θεμάτων  που αφορούσαν στον 3ο Λόχο / 399 ΤΠ(-) του οποίου είχα την τιμή να είμαι  Διοικητής  και ενεργούσε υπό τις διαταγές του 212 ΤΠ από το πρωί στις 16/8/74 και περί ώρα 0845 .
            Διαβάζοντας το εν λόγω δημοσίευμα θα δείτε – συναντήσετε πολλές περιπτώσεις που θα σας προκαλέσουν , θα σας κάνουν να ξεσηκωθείτε – επαναστατήσετε , ( όπως έκαναν και εμένα  και με προκάλεσαν να συνεχίσω ) και πιστεύω ότι στο τέλος θα σας βοηθήσουν – θα μας βοηθήσου ν να γίνουμε καλύτεροι και πιό υπεύθυνοι , αντιμετωπίζοντας  ανάλογες περιπτώσεις τώρα  και στο μέλλον .
            Επίσης η  έρευνα  αυτή είχε  και έχει πρωταρχικό σκοπό την ενημέρωση – δημιουργία εμπει ριών στους επερχόμενους νεότερους γενικά Έλληνες – νέα Στελέχη του Στρατού μας ] .
            Προηγούμενα θα  ήθελα να κάνω  μια  παρεμβολή , που αφορά σε αποστάγματα πνεύματος και ψυχής  που πιστεύω ότι είναι χρήσιμα – φιλοσοφημένα , καθώς  και σε μερικά αποφθέγματα περί αλήθειας , Ερευνητών , Συγγραφέων και Φιλοσόφων , που κατά την γνώμη μου θα είναι πάντα επίκαιρα . ( Όπως στο ΥΓ – Προσθήκες με Αριθ. “1”, Προκειμένω να μην επιβαρύνω το κυρίως κείμενο της έρευνας ) .
            Συνεχίζοντας κατόπιν των παραπάνω την προσπάθειά μου για την ανεύρεση , κατά το δυνα τόν, της αλήθειας που προσεγγίζει την πραγματικότητα στον Τομέα κυρίως του Συγκροτήματος 211 ΤΠ, “Στο Δυτικό  του Τμήμα, της Πράσινης Γραμμής στην Λευκωσία ( Στρδο ΤΟΥΡΔΥΚ – Ανατολι κές υπώρειες του Υψ. Ανών. Αρμένικα ή Αγγλικανικά Μνήματα , δίπλα στο Ποταμάκι “Κλήμος” , μέχρι την οδό Λήδρας , μέσα στην Λευκωσία ), το οποίο στον 1ον Γύρο των εχθροπραξιών με τους Τούρκους , επανδρώνετο αμυντικά , όπως έχω προαναφέρει στο  αρχικό  δημοσιευμά μου , ( πάντα στο φιλόξενο Σάιτ του  Ινφογνώμονα ) , συν επί πλέον κάποιες  προσθήκες  Τμημάτων ή  διευκρινή σεις για την ταυτότητα  κάποιων  άλλων  και εννοείται κατά το δυνατόν , υπό την ευθύνη – Διοίκη ση του Διοικη τή του 1ου Λόχου /211 ΤΠ Γιάννη Χριστοδουλίδη , επονομαζόμενου και ως  Μαυρό Γιαννου .  Θέλω επίσης , να προσθέσω ότι  απαιτείται συνέχιση της προσπάθειας , για εξακρίβωση απόλυτα της ταυτότητας όλων των Τμημάτων – μικροτμημάτων  του , καθώς και των προσθηκών που έγιναν εκεί μεταγενέστερα , ( μετά της 20/7/74 ) .
            Μέχρι τώρα επί πλέον  διαπιστώθηκαν τα εξής :
            α. Στις  20/7/74  και περί ώρα 1000  προσήλθε – παρουσιάστηκε στον εν λόγω Τομέα , από το 11οΤΣ, ο επονομαζόμενος “ Ιερός Λόχος”, αποτελούμενος κυρίως από Εφέδρους Αξκούς και Οπλίτες  δυνάμεως  εκατό (100) ανδρών περίπου , ο οποίος  ενίσχυσε σοβαρότατα –  αποτελεσματι κά την δύναμη της Διμοιρίας των πέντε(5) Φυλακίων της λίαν ευαίσθητης , λόγω θέσεως περιοχής του  ξενοδοχείου “ Λήδρα  Πάλας” και  Δικαστηρίων, ( κάλυπτε σοβαρότατες δραστηριότητες στο κέντρο σχεδόν της Πόλης της Λευκωσίας ) ,  του 1ου Λόχου / 211ΤΠ, αποτελούμενη στο χρόνο εκείνο Μόνον από 25 -30   Οπλίτες υπό την διοίκηση του  Ανθλγού Αδάμου Αδάμου . Ο  εν λόγω Ανθλγός  που εκτελούσε   ουσιαστικά και τα καθήκοντα  του Υπδκτή  του Λόχου , σύμφωνα με μαρτυρίες  άλλων, ανέπτυξε μέχρι τον χρόνο εκείνο  αλλά και αργότερα ,αξιόλογη δραστηριότητα .
            Μετά από λίγο προσήλθε και ο Υπλγός Λιγουδιστιανός που ανέλαβε τη διοίκηση του νεοσύ στατου πλέον Λόχου , εγκαθιστάμενος στο παρακείμενο σπίτι του Έλληνα Πρέσβη και έχοντας ως άμεσο βοηθό – συμπαραστάτη τον Άξιο Ανθλγό Αδάμου , που γνώριζε πρόσωπα , πράγματα , κατα στάσεις και ιδιαίτερα την περιοχή και τους Τούρκους ( Θέσεις τους , χρησιμοποιούμενα Όπλα , δρα στηριότητα ) .   Ο τότε Ανθλγός Αδάμου Αδάμος , δεν μου έδωσε συνέντευξη , εύσχημα   , καίτοι επικοινώνησα 2 ή 3 φορές μαζί του . Παρακολουθώντας όμως  με την βοήθεια Η/Υ το 1ο Βίντεο με τίτλοΘΑΝΟΣ ΕΥΗ koukfamily: Ενα εκπληκτικό αφιέρωμα στους ... ”  ( Έλληνες πολεμιστές του 1ου Λόχου / 211 ΤΠ . Jul 19, 2013 ) , “ Η άγνωστη Ιστορία του 1ου Λόχου του 211ΤΠ ”, μου έκανε εντύπωση που έγινε  θέμα ότι ο Ανθλγός Αδάμος δεν αναφερόταν  σε  έγκυρο δημοσίευμα  που αφο ρούσε στην δραστηριότητα του 336 ΤΕ, ούτε  στην Η. Δγή του , ως Στέλεχος  της δυνάμεώς του,   και δεν  προτάθηκε  για απονομή  κάποιας ηθικής αμοιβής . Μπορεί τον ίδιο  να μην τον απασχολεί το θέμα αυτό , αλλά  καλόν  είναι  κάποιος από τους τότε αρμοδίους  να ελέγξει ξανά τα “κιτάπια” του  και εφόσον υπάρχει σχετική διαδικασία να επανορθώσει δεόντως .
            β. Στις 21/7/74  τα μεσάνυκτα προσήλθε – παρουσιάστηκε δύναμη εκατό (100)  Αξκών – Οπλιτών του 391 ΤΕ , από την Αθιένου , η οποία  διατέθηκε – ενσωματώθηκε στα Τμήματα που ήταν εγκατεστημένα στον Άγιο Δομέτιο και Άγιο Παύλο και δημιουργείταιη ανάγκη όπως διερευνη θεί – καταγραφεί επακριβώς η προσκόλληση τούτου , κατά περίπτωση Λόχου – Φυλακίου – Διμοι ρίας , ώστε να χρησιμοποιηθεί για λόγους ιστορικούς και άλλους από την Μονάδα 391 ΤΕ ή κάποι ον Σύνδεσμο Αυτών , για ευνόητους λόγους ... .
            γ. Ο 1ος Λόχος  / 211 ΤΠ  αποτελείτο από 115 Αξκούς  και Οπλίτες , που ήταν εγκατεστημέ νοι σε ολόκληρο τον Τομέα , από την περίοδο της ειρήνης .
            Μετά την άφιξη του 366ΤΕ ( ν. 23/24 )  έγιναν κάποιες μετακινήσεις των , οι οποίες επίσης πρέπει να διερευνηθούν – καταγραφούν  επακριβώς , κατά περίπτωση ...  για τους ίδιους λόγους που προανέφερα για το προσωπικό του 391 ΤΕ , χωριστά για τον 1ο Γύρο  ( και  την περίοδο ειρή νης  μέχρι και 23 Ιουλ. 74 ) και  για τον 2ο Γύρο ( από 24 Ιουλίου 74 μέχρι 24 Αυγούστου ( 1 μήνα)  ή κάποια άλλη ημερομηνία ) .
            δ. Ο Λόχος  υπό τον έφεδρο Ανθλγό Γ. Ρωσίδη που κάλυπτε την Πύλη Πάφου και την ΣΥΤΑ , αποτελείτο από τα εξής Τμήματα . ( Αναφέρονται με επιφύλαξη ) : Διμοιρία του 1ου Λόχου / 211 ΤΠ , Διμοιρία του 241 ΤΠ , Διμοιρία του 336 ΤΕ (;) , Ομάδα οκτώ ( 8) Οπλιτών του 3ου Λόχου / 399ΤΠ  και  επί πλέον μικροτμήματα ή  Εθελοντές ,  που απαιτείται  επί πλέον διερεύνηση της ταυ τότητάς των και όπως προανέφερα  για το προσωπικό του 391 ΤΕ και του 1ο Λόχο /211 ΤΠ .
            ε. Η  συνολική  δύναμη  των εν  λόγω Τμημάτων , στον 1ο Γύρο  ξεπερνούσε τα 550 - 600 άτομα, που  ισοδυναμούσε με δύναμη  Τάγματος Πεζικού αρκετά μειωμένης .
            στ. Από 24 Ιουλίου 74 , ο εν λόγω Τομέας του Συγκροτήματος πλέον του 211 ΤΠ , ανατέθη κε  στο 336 ΤΕ , η δύναμη  του  οποίου ανερχόταν  στους 565  Αξκούς  και  Οπλίτες , κατά βάση  Εφέδρους , συν την ενεργό μικρή δύναμη του 201 ΚΕΝ  Αμοχώστου , υπό την ευθύνη – Διοίκηση του τότε Τχη ( ΠΖ) Δημήτρη Αλευρομάγειρα .
            ζ. Η δύναμη που προυπήρχε στον Τομέα αυτό ανατέθηκε καθ` ολοκληρίαν ΥΔ του 336  ΤΕ , το οποίο αντιμετώπισε συνολικά τους Τούρκους , κατά την διάρκεια της εκεχειρίας και εννοείται στο 2ο Γύρο των εχθροπραξιών .( Μέχρις ότου αποστρατεύτηκαν όλοι οι Έφεδροι ... κλπ , οπότε ο Τομέας επανήλθε απ` ευθείας στη διοίκηση του  211 ΤΠ ).
            Για τις Μονάδες – Τμήματα που αγωνίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή ,  στο Στρδο, δηλαδή, της ΕΛΔΥΚ  και στον , πίσω  απ` αυτό, Τομέα ( Νότια ) του 212 ΤΠ , θα καλύψω τώρα Μόνον όσα στοιχεία χρειάζονται . 
            Για την διεξαγωγή των επιχειρήσεων ιδιαιτέρως στον Τομέα  του 212 ΤΠ – Υψώματα  Κολο κασίδη , έχω ήδη αναφερθεί παραπάνω , σε προηγούμενο δημοσίευμά μου .
            Υπόψιν σας , ότι το μόνον εδαφικό μέρος – Στρατιωτικό Τμήμα που ανήκε στο 212 ΤΠ, και βρισκόταν σε εμπόλεμη επαφή με τους Τούρκους , το πρωί στις 16/8/74  μέχρι στις 0900  η ώρα   , (ενδεχομένως και τις προηγούμενες ημέρες ), από την Τοποθεσία των Υψωμάτων Κολοκασίδη , που ήταν εγκετεστημένος Λόχος (+) του 212 ΤΠ και ο ΣΔ του Τάγματός του , ήταν το ύψ. Ανών. Αρμένι κα ή Αγγλικανικά  Μνήματα , που βρίσκεται δίπλα και Ανατολικά από  την Σχολή Γρηγορίου και διαγωνίως ΒΑ ( περί τα 500 μέτρα ), πολύ πιό μπροστά, από το Ύψωμα Ανώνυμο 180  Κολοκασίδη  , περί τα 700 μέτρα , όπως φαίνεται – απορρέει και από το δορυφορικό Χάρτη διά του Internet .  [  Ο ζητούμενος Χάρτης εμφανίζεται  από  Η/Υ , με  συμπλήρωση  στο  Google “ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Google MAPS ”,  επιλογή ( με διπλό αρι στερό ΚΛΙΚ του “ποντικιού”) επί του εμφανιζόμενου Χάρτη και στη συνέχεια επί του “Satellite”= Δορυφόρος , στο  κάτω αριστερό μέρος ( μιά φορά ) , συμπλήρωση  στο Παραλληλεπίπεδο Πλαίσιο  Άνω  Αριστερά  του  τίτλου “Άγιος  Δομέτιος  Λευκωσία  Κύπρος”  και  με επιλογή ( με  Αριστερό ΚΛΙΚ ) της  Μπλέ  “ρακέτας”, του “Χ” ( δίπλα στην “ρακέτα” ) και  εκτός των Πλαισίων .
            Για την περίπτωση που δημιουργηθεί “ΤΥΧΑΙΑ” οποιαδήποτε εμπλοκή , ( όπως και στον προηγούμενο τρόπο που σας είχα υποδείξει με το “Χάρτες της Λευκωσίας και το Ξενοδοχείο HOLYDAY  INN” ), συμπληρώνετε το “ Άγιος Δομέτιος , Λευκωσία , Κύπρος ”, στο Google – Αναζήτησης ,  Άνω Δεξιά και εφαρμόζετε την ίδια διαδικασία , όπως παραπάνω , στο Χάρτη που εμφανίζεται , δεξιά από την Εκκλησία . ] .
            Επικαλούμαι την έκφραση “κατά το δυνατόν” , αρκετές φορές , γιατί από την έρευνα που κάνω , κυρίως σε άτομα  που προβάλουν διαφορετικές απόψεις , διακρίνω μέγα πάθος στην υποστή ριξή  των , που φθάνει  μερικές  φορές σε εκφράσεις που δεν στέκονται – ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα  και δεν συνάδουν με το πνεύμα του αγώνα που δόθηκε τότε εκεί και το μεγάλο κακό που έγινε συνολικά στην Κύπρο .
            Αναγκάζομαι , εκ των πραγμάτων πλέον , να επεκταθώ όσο χρειάζεται στο θέμα μου για να ξεκαθαρίσω, επίσης κατά το δυνατόν, κάποια στοιχεία – γεγονότα , προκειμένου να ολοκληρώσω την προσπάθειά μου, ( τώρα δεν μπορώ να κάνω πίσω ) και να αμβλύνω τις διχογνωμίες – αντιπαλό τητες που έχουν δημιουργηθεί , δικαιολογημένα ή μη και εννοείται προς απόκάλυψη – όφελος της αλήθειας , που ηρεμεί – ικανοποιεί – καλύπτει τους συμμετέχοντες τότε , αλλά και τους νεότερους Έλληνες και ιδιαίτερα τους επαγγελματίες Στρατιωτικούς συναδέλφους μου , δημιουργώντας μια εμπειρία  πραγματικών καταστάσεων , συμπερασμάτων , που κατά κανόνα , ενώ εξασφαλίζονται κατά ένα τρόπο αμέσως μετά τις πολεμικές επιχειρήσεις , στη συνέχεια διατηρούνται ως  επτασφρά
γιστα μυστικά στα επιτελεία των μεγάλων σχηματισμών , χωρίς να μεταφέρονται – διαχέονται όπως επιβάλλεται στους νεότερους συναδέλφους , ή  γενικά  στους εν ενεργεία συναδέλφους που έχουν την διάθεση  και την όρεξη να ασχοληθούν – εμβαθύνουν στο αντικείμενό τους , ώστε αν ποτέ χρειαστεί να είναι περισσότερο έμπειροι – ετοιμοπόλεμοι  και αποτελεσματικοί .
            Πριν ξεκινήσω βέβαια την νέα μου αναφορά θέλω να τονίσω – επισημάνω  και πάλι ( έχω ξανααναφερθεί ) ότι στην περιγραφή – ανάλυση τέτοιων γεγονότων εδώ και ιδιαίτερα στην Κύπρο δεν είναι δυνατόν – είναι τουλάχιστον απαράδεκτο , ( για μένα προσωπικά αδιανόητο , αρρώστια βαριάς μορφής , εντελώς   ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ  που εξυπηρετεί ύποπτα συμφέροντα – υπόγειες διαδρομές προς ίδιον όφελος , αδίστακτων ανθρώπων ... κλπ που δεν αντιλαμβάνονται το κακό που κάνουν ), να υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες των  , ανάλογα με τις Πολιτικές  πεποιθήσεις αυτών που συμετείχαν – πρωταγωνιστών ενδεχομένως σ` αυτά , καθώς και τον τόπο καταγωγής των .( Στις περιπτώσεις αυτές , προτείνω πάντα σ` όσους είναι ώριμοι και καθαροί Έλληνες και ασχολούνται – ενδιαφέρονται για τα παραπάνω να θέτουν  και το ερώτημα τι είναι εκείνο που εξυπηρετεί αυτούς τους ανθρώπους  και ξεφεύγουν από τα σωστά – ορθολογικά – ισχύοντα και γενικώς παραδεκτά – αποδεκτά γεγονότα . Τα παραδεδεγμένα δηλαδή ) .
            Σε κάθε περίπτωση , πάντως δεν έχω καμιά διάθεση να κάνω κάτι το ιδιαίτερο για να πείσω τους ανθρώπους αυτούς που μετά μανίας , απαράδεκτο – αδίστακτο  πάθος , χαρακτηριστική έλλειψη αγωγής , επίδειξη υπερφίαλης αντίληψης  της πραγματικότητας  και της προσωπικότητας των άλλων , προσπαθούν να  κάνουν το άσπρο – μαύρο  και να πείσουν  ότι κάπως αλλιώς έγιναν τα γεγονότα . Και το σημαντικότερο , χωρίς να έχουν  τα κατάλληλα για την περίπτωση προσόντα – γνώσεις , με αποτέλεσμα να αυτογελοιοποιούνται , να γελοιοποιούν τους πρωταγωνιστές  και να τους  εκθέτουν , χωρίς  να αισθάνονται – αντιλαμβάνονται αυτό , ενώ όλοι οι άλλοι τα γνωρίζουν - τους καταλαβαίνουν και ιδιαίτερα αυτοί που έζησαν πραγματικά  τα γεγονότα .
            Και αρχίζω από :
            α. Την συγκρότηση του 336 ΤΕ στην Αμμόχωστο  και τις κινήσεις – δραστηριότητά του στα αρχικά στάδια .  Επικοινώνησα προς τούτο και με τον κ. Αλευρομάγειρα και συνεργάστηκα μαζί του μέχρι ενός σημείου ( οπότε και διεκόπη η επικοινωνία μας ... )  και εννοείται με πάρα πολλούς άλλους και ενημερώθηκα αρκετά για τα τεκταινόμενα στην Μονάδα αυτή ( συνολικά ) , καθώς και για την μετέπειτα  χρησιμοποίησή  της . Εννοείται ότι θα αποφύγω για ευνόητους λόγους  να επαναλάβω γεγονότα και στοιχεία που ήδη έχουν αναφερθεί , εκτός και αν έχουν γραφτεί λόγω και του χρόνου που μεσολάβησε , προφανώς από λάθος ή για να εξυπηρετήσουν άλλες σκοπιμότητες , τις οποίες δεν θεωρώ σωστές ... .
            Το 336 ΤΕ άρχισε να συγκροτείται την Ν. 19/20 Ιουλίου 74 στο Στρδο του 201ΤΠ ( ΚΕΝ Αμμοχώστου ) και  ολοκληρώθηκε τις  απογευματινές  ώρες στις 20 Ιουλίου  στο χωριό Πραστειό  Αμμοχώστου . ( Στην δύναμή του συμπεριέλαβε και το ενεργό προσωπικό του 201 ΚΕΝ  ή το μεγα λύτερο Τμήμα αυτού ; ). Την διοίκηση του Τάγματος ανέλαβε σύμφωνα με τα Σχέδια ο κ. Δημήτρης Αλευρομάγειρας , νεαρός  τότε  Ταγματάρχης , με κάποια μικρή σχετική πολεμική εμπει ρία  από το 1964, ως  Διοικητής  Λόχου  του 206 ΤΠ  στις επιχειρήσεις Μανσούρας  Κόκκινων , εναντίον των Τούρκων . ( Αναφέρονται για ευνόητους λόγους ) .
            Το πρωί στις 21 Ιουλ. και περί ώρα  0400 το Τάγμα διατάχθηκε να καταλάβει την Τουρκοκυ πριακή συνοικία Σακάρια Αμμοχώστου , διά ενός Λόχου , αλλά οι Τούρκοι είχαν ήδη εγκαταλείψει την περιοχή και μεταβεί εντός των τειχών της παλαιάς Αμμοχώστου .
            Από την αρχή διαπιστώθηκαν , όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο , χαρακτηριστικές για Στρατιωτική  Μονάδα αρρυθμίες , που αντιμετωπίσθηκαν κατά το δυνατόν σχετικά και ας πούμε με επιτυχία , χάριν της μεγάλης προσπάθειας του Διοικητή και των περισσοτέρων Αξκών του , καθώς και των περισσοτέρων Εφέδρων που διακατέχονταν από ενθουσιασμό και Φιλοπατρία .
            Δέον να επισημανθεί το γεγονός ότι για τους  περισσότερους από τους εν λόγω Εφέδρους είχε  μεσολαβήσει αρκετός  χρόνος  από τότε που απολύθηκαν από τις τάξεις της Εθνικής Φρουράς και έκτοτε δεν είχαν υποστεί , όπως έχει ήδη προαναφερθεί κανένα είδος  εκπαίδευσης  ή ψυχολογι κής  προετοιμασίας  για  αντιμετώπιση  ανάλογης  περίπτωσης . Επίσης  δέον να ληφθεί σοβαρά υπόψιν  το γεγονός ότι  ήδη  είχε αρχίσει η αποβίβαση και αεραπόβαση των Τούρκων  και υπήρχε επί  πλέον, ένα σχετικό  μούδιασμα , εκτός  του ότι αυτή ( εισβολή... ) επήλθε  στη  συνέχεια του άφρονος – μπορώ να πω  προδοτικού  πραξικοπήματος .... , με  ότι  αυτό  συνεπάγετο  στη  γενικότε ρη ψυχολογία , συνοχή και αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση των Τούρκων . ( Έχω  αναφερ θεί διεξοδικότερα για την ψυχολογία που δημιουργήθηκε τότε  στον  Κόσμο , στους  Επίστρατους , αλλά και στους ήδη Στρατευμένους Αξκούς και Οπλίτες .... στην αρχή του δημοσιεύματός μου ) .
            Με δυό λόγια δεν τους δόθηκε η ευκαιρία , όπως θα αναφερθώ και παρακάτω να κάνουν έστω για μια βδομάδα  κάποια  ταχύρρυθμη  εκπαίδευση  που θα τους δημιουργούσε  πνεύμα  συνο χής , πειθαρχίας και όχι μόνον , που τυγχάνουν λίαν απαραίτητα  για τις περιπτώσεις αυτές . Το ίδιο εννοείται και επισημαίνεται ότι ίσχυε και για τους Εφέδρους Αξκούς της Μονάδος , που αποτελού σαν  το σύνολον σχεδόν  των  Αξκών της .  Δηλαδή  την μία ημέρα , ελεύθερος  επαγγελματίας , οικογενειάρχης ή προστάτης οικογενείας με ευθύνες και υποχρεώσεις  και την άλλη Στρατιώτης , ενταγμένος σε κάποια Ομάδα – Διμοιρία – Λόχο , έτοιμος για ανάληψη  πολεμικής  αποστολής ... κλπ  και τα ευκόλως  εννοούμενα  παραλείπονται . ( ΔΕΟΝ ΟΜΩΣ  ΝΑ  ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΙΝ  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ   ΑΠΟ  ΤΟΥΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΕΣ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ) .
            Το βράδυ της ίδιας ημέρας ( 21 Ιουλίου ) η  Μονάδα χωρίς  αναπνοή  και χρόνο για προετοι μασία διατάχθηκε από το ΓΕΕΦ να μετακινηθεί στην Λευκωσία και να εγκατασταθεί στην περιοχή - δίπλα , στο  Προεδρικό Μέγαρο , όπως και έγινε , με ετοιμότητα από της 5ης Πρωινής στις 22 Ιουλίου  για ανάληψη αποστολής .
            Προφανώς δόθηκε η εντολή να εγκατασταθεί εκεί , γιατί κατά προτεραιότητα είχε προγραμ ματισθεί – προσανατολισθεί  να της ανατεθεί  αποστολή  στην “Πράσινη γραμμή της Λευκωσίας” που ευρίσκετο κοντά . Όπως και  έγινε.  ( Το ότι το Στρατόπεδο εκεί ήταν δίπλα στο  Προεδρικό Μέγαρο  δεν είχε καμιά σχέση με πολιτικές αγκυλώσεις αν και κάποιοι ανεγκέφαλοι – απείθαρχοι Έφεδροι ενεργώντας αυθαίρετα εισήλθαν εντός του Προεδρικού , παρέλαβαν έγγραφα τα οποία επιδείκνυαν, την επομένη ,προκλητικά στους Στρατιώτες που βρήκαν – συνάντησαν στην Πράσινη Γραμή ,  δημιουργώντας άνευ λόγου  και εντελώς άκαιρα και απαράδεκτα ... αλγεινή εντύπωση και για ορισμένους ακόμη και αντιπαλότητα ... κλπ ) . 
            Το απόγευμα διατάχθηκε το Τάγμα να ενισχύσει εσπευσμένα το 211 ΤΠ στην περιοχή Καιμα κλή – Τράχωνα με ένα Λόχο, ( καθότι η εν λόγω περιοχή ήταν επανδρωμένη Αμυντικά με πολύ περι ορισμένο προσωπικό , πράγμα πολύ επικίνδυνο για την πόλη της Λευκωσίας ) , γιατί οι Τούρκοι μη σεβόμενοι  την γενόμενη  εκεχειρία  επιτίθεντο  εκεί με  σφοδρότητα  , με  αποτέλεσμα να  καταλά
βουν τον Τράχωνα , ο δε Λόχος να φθάσει  μετά την κατάληψή του .  ( Πάλι και εδώ η διαταγή δεν δόθηκε έγκαιρα πιστεύοντας οι του ΓΕΕΦ , ότι οι Τούρκοι θα σεβαστούν την εκεχειρία ... κλπ  , ενώ εμείς – οι ευθυνόφοβοι  αρμόδιοι - υπεύθυνοι  τότε δηλαδή ,  έπαιζαν το μουσικό όργανο “Βιόλα”, δεν είχαν καταλάβει ακόμη ότι είχε αρχίσει πόλεμος με τα “αρπακτικά” τους Τούρκους . ( Ξέχασαν ακόμη και τα βασικά των βασικών που μαθαίνει ακόμη και ο απλός Στρατιώτης , από την πρώτη στιγμή της στρατεύσεώς του,  “ Να προβλέπει τις ενέργειες του αντιπάλου και να λαμβάνει έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας , για να μην το μετανιώνει εκ των υστέρων  ” .
            Έχω γράψει  αρκετές φορές γι` αυτήν την πανηλίθια διαταγή που αφορούσε από πλευράς μας τον σεβασμό της εκάστοτε  εκεχειρίας , με τους Τούρκους , σε αντίθεση με αυτούς  , που δεν  την λάμβαναν  υπόψιν, με  αποτέλεσμα  να χάνονται  Εδάφη , Φυλάκια , Υψώματα  και να σκοτώνο νται – τραυματίζονται σοβαρά αρκετοί δικοί μας .
            β. Στις 1000  ή ώρα  στις 23 Ιουλίου  εκδόθηκε  νέα διαταγή  από την 3η Ανωτέρα Τακτική Διοίκηση , ( με  Διοικητή τον Σχη  Αζίνα ) , μέσου  του  211ΤΠ , στο 336 ΤΕ για να εγκατασταθεί  στον Τομέα του 1ου Λόχου / 211ΤΠ  και να αμυνθεί ..... θέτοντας (ο 1ος Λόχος) όλα τα ευρισκόμε να εντός του Τομέα του Τμήματα υπό διοίκησή του ( 336 ΤΕ ) . Ποιά ήταν τα Τμήματα αυτά : Έχουν αναφερθεί στην αρχή της παρούσας έρευνας .
            Επισημαίνεται , ότι το 336 ΤΕ υπαγόταν , από εγκαταστάσεώς του  στον παραπάνω Τομέα, διοικητικά – επιχειρησιακά υπό το 211ΤΠ, [ Συγκρότημα πλέον δυνάμεως Συντάγματος μείον (-)].
            Η υπαγωγή αυτή νομίζω ότι εξυπηρετούσε , εκτός των άλλων , πρωτίστως την απρόσκοπτη εγκατάσταση  των Τμημάτων , αλλά και την περίπτωση ενίσχυσής του ενός Υποτομέα του Συγκρο τήματος από τον άλλον για την περίπτωση , που  κάποιος απ` αυτούς δεν εδέχετο προσβολή ή μεγά λη πίεση , ( εκτός του  ότι ο Διοικητής του Συγκροτήματος πλέον 211 ΤΠ , άρχισε από την πρώτη στιγμή να ζητά προσωπικό πιέζοντας σχετικά τον Διοικητή του 336 ΤΕ  και ενδεχομένως κάπου να είχε δίκιο . Σε ορισμένα Τμήματα του 336 ΤΕ η δύναμη ήταν σχεδόν διπλάσια της  αναγκαίας – απαιτουμένης  ) .
            Με το ίδιο σκεπτικό βέβαια θα μπορούσαν να διατεθούν στο 336 ΤΕ και 1 ή 2   κατάλληλοι  ακόμη Αξκοί ( βαθμών Τχη – Λγού ), ώστε  να  συγκροτηθεί μία επί πλέον Διοίκηση που θα ήλεγχε για λογαριασμό  του Τομέα 336 ΤΕ, τους Λόχους  Λιγουδιστιανού ( περιοχή  Λήδρα  Πάλας  και Δικαστηρίων ), Γ. Ρωσίδη (Πύλης Πάφου και ΣΥΤΑ ) και του 3ου Λόχου / 336 ΤΕ ( στο Ανατολικό Τμήμα του Τομέα ), καθότι όπως προανέφερα η δύναμη που ετίθετο Υδκση του 336 ΤΕ ανερχόταν σε δύναμη Τάγματος .  (Δηλαδή,  άλλοι τρείς  ακόμη  Λόχοι  ήταν εγκατεστημένοι , από την  ΤΟΥΡ ΔΥΚ μέχρι και τις Φυλακές  Λευκωσίας , σε ένα λίαν ευαίσθητο Τομέα ) .
            ( Θα μου πει  κάποιος , πως ο εν λόγω Τομέας στην ειρήνη και τις πρώτες ώρες της εισβολής επανδρώνετο από Λόχο 115 Ανδρών , συν τους Εθελοντές που έτρεξαν αμέσως να βοηθήσουν υπό την ευθύνη Λοχαγού . Και εγώ απαντώ , άλλες οι συνθήκες – ευθύνες – υποχρεώσεις – δυνατότητες
στην ειρήνη  και άλλες σε  περίοδο Πολεμικών Επιχειρήσεων , λαμβάνοντας υπόψιν ότι κάτι ανάλο γο με εμάς έκαναν και οι Τούρκοι από την απέναντι πλευρά ) .
            Όσον αφορά  στον Τομέα του 1ου Λόχου / 211 ΤΠ στον 1ο Γύρο των εχθροπραξιών και του 336 ΤΕ στο 2ο Γύρο ( του ίδιου δηλαδή ) , υπό την ευθύνη του Συγκροτήματος 211 ΤΠ, θέλω να κάνω μία διόρθωση στο σχετικό δημοσίευμα που αναφέρει ως αριστερό όριο το Στρδο της ΕΛΔΥΚ, ενώ στην πραγματικότητα ήταν το Στρδο της ΤΟΥΡΔΥΚ . ( Αμέσως μετά άρχιζε το δικό μας Φυλάκιο 1001 , σε απόσταση , αν δεν κάνω λάθος, 250 μέτρων , ενώ οι Τούρκοι είχαν προωθηθεί – εγκατασταθεί αμυντικά στην απόσταση των 50 μέτρων από το δικό μας Φυλάκιο ) .
            Επίσης , το Ύψ. Ανών. Αρμένικα  Μνήματα που συμπεριελήφθη στο σχετικό  διάγραμμα με το ΠΟΤ, στο 336ΤΕ, είναι λάθος , γιατί αυτό ανήκε στα όρια του 212 ΤΠ . Το αποδέχτηκε  και ο κ. Δ. Αλευρομάγειρας ισχυριζόμενος ότι έκανε λάθος , γιατί δεν γνώριζε την περιοχή και θεώρησε ότι το Νεκροταφείο (;) που βρίσκεται στο αριστερό όριό του , δίπλα στην αρχή του μικρού  Ποταμιού Κλήμος  ήταν αυτό των Αρμένικων ή Αγγλικανικών Μνημάτων ... κλπ . Και εννοείται επίσης , ότι δεν συζητάω την περίπτωση των Καταδρομέων που κτύπησαν τα δύο  Τούρκικα  Άρματα το απόγευμα στις 16/8/74 , μετά την εκεχειρία , καθότι αυτοί είχαν διατεθεί στο 212 ΤΠ από το πρωί της ίδιας ημέρας 1030 -  η ώρα περίπου .
            Στοιχεία για τις δύο παραπάνω παραγράφους , με τα ακριβή  Όρια και τις θέσεις των Τμημά των  στο Δυτικό  Άκρο της  Διάταξης του 336 ΤΕ , όπως στο συνημένο “1”  Φωτοαντίγραφο   από Δορυφορικό Χάρτη . [  Χάρτης  με  Διάταξη  Δύο  Λόχων  του 336ΤΕ , με  Όρια του  στο Δυτικό  Ακρο  του ΠΟΤ. ( Πρόσθιο Όριο  Τοποθεσίας  ) ] .
            Από την δύναμη που ανέφερα παραπάνω ότι τέθηκε ΥΔκση του 336 ΤΕ  και την αμυντική διάταξη  τούτου , μπορεί να αντιληφθεί κάποιος έμπειρος πατατηρητής , πόσο δύσκολο ήταν να διοικηθεί αυτή η Μονάδα και αν αυτό καθίστατο πραγματικά  δυνατόν υπό τέτοιες  συνθήκες  . ( Προέλευση - ανομοιογένεια στα Τμήματα – διαφορετική Πειθαρχεία  ενός εκάστου από αυτά ... κλπ ) .  Εύστοχα και ειλικρινά ο Διοικητής του Τάγματος στο σχετικό δημοσίευμά του , χαρακτηρί ζοντας την κατάσταση χαώδη , επισημαίνοντας  ιδιαίτερα το εθελοντικό της παρουσίας και της θυσίας του προσωπικού αυτού , για ευνόητους λόγους .
            Δεν ταιριάζει βέβαια κατ` εμέ , ούτε συνάδει με το πνεύμα του αγώνα αυτών των μαχητών εκεί  η  χρησιμοποιηθείσα  έκφραση  “ Αντιστασιακοί”, προκειμένου  να μας  οδηγήσει ( ωμά ) συνειρμικά  και απαράδεκτα αλλού , επίσης για ευνόητους λόγους . ( Για λόγους ιστορικούς και ΜΟΝΟΝ πρέπει να πούμε , εκτός των άλλων , ότι οι περισσότερποι  Έφεδροι του 336 ΤΕ ήταν Γριβικών  πεποιθήσεων ... κλπ , αλλά  δεν ήταν μόνον Αυτοί  ΕΚΕΙ , όπως  έχω  προαναφέρει με λεπτομέρειες στην αρχή του κειμένου μου ) .
            Τους Τούρκους  αντιμετώπισαν , οι περισσότεροι εξ αυτών , γιατί υπήρχαν και αρκετές διαρ ροές λυπόψυχων ή με μειωμένη ψυχική αντοχή ( με προβολή διάφορων δικαιολογιών .... ) , γεγονός που  αυξάνει  πολλαπλάσια  το μέγα κατόρθωμά  τους  να σταθούν  και να πολεμήσουν ΕΚΕΙ , υπερασπιζόμενοι ηρωικά και  με αυτοθυσία την Λευκωσία και την Πατρίδα τους μέχρι το τέλος  και σε όση  έκταση ήταν δυνατόν με τα υπάρχοντα μέσα και οπλισμό και με τις συνέπειες  της πανηλίθι ας διαταγής  που δεν επέτρεπε εκτέλεση πυρών  κατά το διάστημα της  εκεχειρίας και ιδιαίτερα αυτών του Πυροβολικού , που θα μπορούσε να σώσει πολλές καταστάσεις , από αυτές που προανέφερα .
            Και εδώ επαναλαμβάνω το παράδειγμα του Τεράστιου – Παγκόσμιου Παππού μας  Φιλοσό φου Σωκράτη , ( πεντρεμένου και με παιδιά – γονείς .... και κατά συνέπεια ευθύνες και υποχρεώ σεις ... ) που συμμετείχε σε τρείς πολέμους της ιδιαίτερης Πατρίδας του , μέχρι την ηλικία των 47 χρόνων , επιδεικνύοντας απαράμιλλο ηρωισμό , συναδελφική αλληλεγγύη και ψυχική – σωματική αντοχή . ( Δικό  του : Το “ Πατρός  τε και Μητρός τε .... ) .
            Επισημαίνοντας βέβαια και την μεγάλη ανάγκη της Πατρίδας μετά τον πόλεμο να φροντίσει , όπως πρέπει και με ιδιαίτερη επιμέλεια και φροντίδα τις Οικογένειες και τα παιδιά των Θανόντων ή σοβαρά τραυματισμένων Μαχητών ) .
            γ.  Κατόπιν  των παραπάνω  δημιουργείται η μεγάλη  ανάγκη να αναδειχθούν – αναφερθούν  τα Πρόσωπα – Τμήματα που πραγματικά “τα έδωσαν όλα” για να επιτευχθεί αυτό το μεγάλο κατόρ θωμα  , απέναντι σε έναν αντίπαλο άρτια οργανωμένο – εξοπλισμένο και υποτίθεται εκπαιδευμένο , χωρίς όμως την ευψυχία του πραγματικού Έλληνα μαχητή .
            Δεν μπορεί να λέγεται και να γράφεται το εθελοντικό της παρουσίας και κατά συνέπεια το εθελοντικό της θυσίας των εκεί μαχητών γενικά και αφηρημένα , ενώ υπάρχουν συγκεκριμένα Τμήματα και άτομα ( Αξκοί και Οπλίτες ) , που απέδωσαν και προσέφεραν πάρα πολλά και από κάθε άποψη , χωρίς ν` αναφέρονται έστω και για λίγο ιδιαίτερα , όπως ΠΧ, ο Λόχος του 211ΤΠ , η Διμοιρία στο Τριμελές , υπό τον έφεδρο  Ανθλγό τότε Κωνσταντίνου Κωνσταντίνο , ο οποίος ανέλαβε εκτός από την Διοίκηση , χωρίς άλλη βοήθεια ή καθοδήγηση ή  έστω παρουσία προισταμέ νου και την ΔΜ καθ` ολοκληρίαν της ενισχυμένης Διμοιρίας του από πλευράς πυρομαχικών , αλλά και διατροφής .  Όπως έμαθα από άλλους , τάιζε με δικά του χρήματα , επειδή ήταν ο μόνος που αμείβετο .... ολόκληρη τη δύναμή του ... κλπ ) ] και άλλα Τμήματα  – άλλοι   Αξκοί και Οπλίτες .
            Ο Λόχος του Υπλγού Λιγουδιστιανού ( και ξεχωριστά το λίγο προσωπικό της Διμοιρίας του 1ου Λόχου / 211 ΤΠ, το οποίο μέχρι στις 1000 η ώρα περίπου στις 20 Ιουλ. 1974, έκανε  μαγικές , για την πραγματική του δύναμη , ενέργειες για να διατηρήσει  τις θέσεις του και να παραπλανήσει τους Τούρκους ) , ο  οποίος  μπόρεσε  και  κράτησε με  τους άξιους  συμπολεμιστές του ( Αξκούς και Οπλίτες ) την  περιοχή Ξενοδοχείου  Λήδρα Πάλας – Δικαστηρίων , χωρίς οι Τούρκοι , παρά την ιδιαίτερα μεγάλη προσπάθειά τους , με πολύ μεγάλο όγκο πυρών , ιδιαίτερα στις 21  Ιουλ. 74 , να προχωρήσουν ούτε σπιθαμή . Υπερασπίσθηκαν ηρωικά , την εν λόχω περιοχή από τα Φυλάκια της “Πισίνας”, του “Τριμελούς”, στον “Όχθο του Ποταμού”, προς τις Φυλακές  και του “Παλαμπάν” .   (Περιγραφή – πληροφόρησή μου , από το μεγάλο παλικάρι – αγωνιστή  έφεδρο  Λοχία  τότε  Ονησίφορο   Ονησιφόρου , Αρχιφύλακα  μέχρι στις 1100  ή ώρα στις 20 Ιουλίου, του ηρωικού Φυλακίου Νο5 , μπροστά και  απέναντι από την είσοδο του Ξενοδοχείου ) .
[ Όλα τα στοιχεία που αναφέρω στην παρούσα έρευνά μου επιδέχονται διόρθωσης και παρακαλώ – προκαλώ με ευγένεια  και όχι αντιπαλότητα , άπαντες τους ΕΚΕΙ τότε Μαχητές – Αγωνιστές  Έλλη νες – Κυπρίους Πατριώτες  να συμεθέξουν προκειμένου αυτή να γίνει  περισσότερο  πραγματική – ουσιαστική – διδακτική και να αποτελέσει τη σωστή μαγιά για μιά σοβαρότερη και πιό πιό υπεύθυ νη προσπάθεια , για ευνόητους λόγους .] .
            Δέον όμως να τονισθεί - επισημανθεί για  λόγους σύγκρισης και αξιολόγησης των κινδύνων που αντιμετώπισε το κάθε Τμήμα στον Τομέα πλέον του 336 ΤΕ, χωρίς  αυτό  να μειώνει  ούτε κατ` ελάχιστον την πολύ μεγάλη  σπουδαιότητα της αποστολής που εξετέλεσαν και την προσπάθεια – κινδύνους που αντιμετώπισαν οι προαναφερθέντες , το γεγονός  ότι αυτοί  χρησιμοποιούσαν θέσεις εντός του κατωκημένου τόπου , ενώ τα Τμήματα των Λόχων Γ. Παπαχατζόπουλου και Π.  Παπόρη, στο γυμνό έδαφος , μπροστά από τις περιοχές  Αγίου Δομέτιου και  Αγίου Παύλου , στις οποίες οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν  επί πλέον και Άρματα , ΠΑΟ 106 χιλ. και   Ολμους 4,2 in. και ιδιαίτερα στις 16 και 17 Αυγ. 74 , πλέον καλύτερα εκπαιδευμένα  και ισχυρότερα Τμήματα .
            Ο ηρωικός  Λόχος  του εφέδρου  Ανθλγού τότε Γ. Ρωσίδη , στην Πύλη Πάφου και ΣΥΤΑ  με αρκετές απώλειες .( Στο Λόχο αυτό υπαγόταν  και μία Ομάδα του Λόχου μου , 3ου Λόχου / 399 ΤΠ , που συνέβαλε σοβαρά   στην Προσπάθεια του Λόχου να διατηρήσει τις θέσεις του ) .
            Η ενισχυμένη Διμοιρία του εφέδρου Ανθλγού  Ν. Κουτσού του 1ου Λόχου / 336 ΤΕ , που μπόρεσε και κράτησε το Φυλάκιο Χαράκωμα , έναντι υπερτέρων δυνάμεων , από κάθε άποψη , ( ιδιαίτερα όγκου πυρών και Α/Τ ) , μέχρι στις 17/8/74 και ώρα 0700 – 0745 .
            Και όσον αφορά κάποια άτομα ( Αξκούς – Οπλίτες ) που επέδειξαν τεράστια ψυχική αντοχή και άντεξαν  και που σε πολλές περιπτώσεις  κατηύθυναν , επηρέασαν , παραδειγμάτισαν , εμψύχω σαν , στήριξαν και τους υπόλοιπους , ώστε να αντέξουν και αυτοί μέχρι το τέλος ( και σε ορισμένες περιπτώσεις έσωσαν με την αυτοθυσία τους και τους υπόλοιπους ), στην πολύ μεγάλη πίεση των Τούρκων , ιδιαίτερα στα πυρά τους που ήταν πολυποίκιλα και υπερβολικά .( Κυρίως  των Όλμων 4,2in και 81 χιλ. Α/Τ κάθε είδους , ελευθέρων σκοπευτών και λίγων Αρμάτων στην κατεύθυνση του Λόχου Παπαχατζόπουλου ) .  Δεν θα πούμε τίποτε ;  ή δεν αξίζει να τους προβάλουμε , όπως τους πρέπει – αξίζει , για ηθική ικανοποίησή τους (  όσων επέζησαν ) , για τους συγγενείς , φίλους , συντοπίτες τους , τα παιδιά – εγγόνια τους και για παραδειγματισμό των επερχόμενων νέων ;
            Γιατί στο τέλος – τέλος πρέπει να προβάλλονται μόνον οι όποιες ενέργειες του Διοικητή της Μονάδος ή κάποιου  Λόχου ή  Διμοιρίας  γενικά και σε όση έκταση αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ΠΧ.  Πόσο  εύκολο ήταν να διατρέχουν αυτοί συνέχεια τον τομέα τους και να εμψυχώνουν το προσωπικό τους όταν αυτό εκ των πραγμάτων ήταν ανέφικτο και εννοείται ότι   ΜΑΚΑΡΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΓΙΝΟΤΑΝ .  Αυτοί  που ήταν εκεί βέβαια γνωρίζουν καλύτερα τα συμβάντα , όπως ο  τότε  Ανθλγός  Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος στο Τριμελές , με όσα αυτός αναφέρει στο σχετικό δημοσίευμά του , που το έχω δημοσιεύσει .
            Το ίδιο ισχύει και με τον ισχυρισμό κάποιου Κυρίου ... , ( είχε σχέση και με τα όρια του 336 ΤΕ στο Δυτικό του άκρο ) , ο οποίος είπε ότι το βράδυ προς το πρωί  στις 16/17 , μετέβη  στο αριστερό της διάταξης του Τάγματος , παρά το  Ύψ. Ανών. Αρμένικα Μνήματα , ( Ανατολική πλευρά του ) και εγκατέστησε σε κάποιο όρυγμα  Τμήμα υπό Αξκό .   Προφανώς έκανε μεγάλο λάθος , γιατί στις 16/8/74 , από το πρωί στις 0900  ή ώρα περίπου  είχε καταστραφεί – καταληφθεί , εκτός  από το Φυλάκιο  1001 ( το πρωί  στις 14/8/74 ) και το 1003 ( Πάι Πας ) και δυτικά  της  Λεω φόρου Ανδρέα Κάριου ( Δημοκρατίας ) , δεν υπήρχε κανένα Φίλιο Τμήμα , η εν λόγω δε  περιοχή –  κατωκημένος τόπος  επανδρώθηκε , όπως  έχω προαναφέρει , μετά από παρέλευση  μιας εβδομάδος
 , χάριν της παρατηρητικότητας – πρωτοβουλίας -  πρότασης Εφέδρου Αξκού . ( Μπορεί να γίνει και διερεύνησή της σχετικής  αναφοράς  ) .
            Πιθανόν αυτός ο Κύριος ... ή κάποιος άλλος να εκτέλεσε την προαναφερθείσα ενέργεια , ( υπό διερεύνηση βέβαια ) το μεσημέρι προς το απόγευμα στις 14/8/74 ,
[ Η μαρτυρία όμως που υπάρχει και είναι σχετική – χρειάζεται επίσης διερεύνηση και επιβεβαίωση, λέγει ότι δόθηκε εντολή από τον Διοικητή του Τάγματος  στον ΔΕΑ  Χριστοδούλου  Χριστόδουλο ,
( που δεν γνώριζε την περιοχή ), ηλικίας τότε είκοσι  χρόνων, να μεταβεί  με 20 περίπου εφέδρους Οπλίτες , πολύ μεγαλύτερούς του , .... . Τα υπόλοιπα όπως στο ΥΓ. - Προσθήκες , με Αριθ. “2 ] ,
ή το ίδιο ( δηλ. η εγκατάσταση σε όρυγμα  .... )  μπορεί να έγινε στις 17/8/74 , το μεσημέρι  προς το απόγευμα , ή στις 18 /8/74 ( υπό διερεύνηση βέβαια ), σε  παρακείμενο χώρο του ΣΔ / Λόχου Παπαχατζόπουλου , στο ύψος αυτού αμέσως Ανατολικά της Λ. Ανδρέα  Κάριου ή  βορειότερα επί της  “οριζοντίας” οδού  Ανδρέα Πατσαλίδη  ή  αμέσως νότια αυτής στο δυτικό της άκρο . Υπόψιν σας και με ερωτηματικό για μένα αν έγινε η εν λόγω αναφερόμενη  εγκατάσταση  Τμήματος .
             Στο  συνημμένο “3” ( 10 – 12  παραγράφους πριν από το τέλος ) αναφέρω μία φήμη που  είναι μεν σχετική με τον ισχυρισμό του εν λόγω κυρίου , αλλά  χρονικά  και πραγματικά άσχετη με αυτό που ήθελε να δικαιολογήσει .
            Στον  χρόνο αυτό ( 18/8/74) ή στις 19/8/74 έγινε επίσης ,  στο νέο  ΣΔκσεως του Λόχου  κάποια συγκέντρωση του προσωπικού του Λόχου  Παπαχατζόπουλου ( ή ορισμένων ατόμων από το προσωπικό του  )  από τον Διοικητή  Τάγματος , στην οποία αυτός είπε  πράγματα που  συζητούν ακόμη  φωνακτά οι ΕΚΕΙ  συμμετέχοντες  Αξκοί  και Οπλίτες  και “σηκώνουν πολύ κουβέντα” .  Εννοείται , ότι  απευθυνόταν  και προς τον υπεύθυνο  της  κατάστασης  που δημιουργήθη κε  εκεί  από τις 14 – 16 / 8 / 74 , Λοχαγό  διοικητή . ( Η  περίπτωση  αυτή  αναγράφεται  και  στο  συνημμέ νο “3” του παρόντος ) .
            Να προσθέσω εδώ για τα παραπάνω (  και από άλλα γεγονότα  - περιστατικά )  , μιά δική μου εκτίμηση , ίσως και να κάνω  λάθος , που είναι δύσκολο να γραφτεί – επιβεβαιωθεί , αλλά το θεωρώ χρέος μου να την αναφέρω  και εννοείται ότι μπορεί ο καθένας να την αμφισβητήσει :
            Ότι  ο  Διοικητής  του Συγκροτήματος  336 ΤΕ  πρέπει να είχε αντιληφθεί  από  το πρωί  στις 14/8/74 , την άσχημη  κατάσταση  που  επικρατούσε στη  ΖΕ του Λόχου Παπαχατζόπουλου ....  και την θέση που αυτός χρησιμοποιούσε ως  Παρατηρητήριο – Θέση  Μάχης , ( μπορεί να κάνω και λάθος )
 [[ ήτοι : την πτώση του Φυλακίου 1001 στις 0830 η ώρα , τις σοβαρές απώλειες που υπέστη αυτό , την μη κάλυψη  με πυρά των συμπτυσσομένων την τελευταία στιγμή από αυτό και την ανάγκη που δημιουργήθηκε ΕΚΕΙ για περισυλλογή σοβαρά τραυματισμένων Οπλιτών, από πολύ δύσκολα και επικίνδυνα σημεία , που ελέγχοντο απόλυτα από τους ευρισκόμενους εγγύς Τούρκους , την οποία πραγματοποίησαν με δική τους πρωτοβουλία άλλοι Οπλίτες , με  100%  κίνδυνο της ζωής τους  και την περισυλλογή στο τέλος ενός πολύ σοβαρά τραυματισμένου και σε ημιλυπόθυμη κατάσταση Οπλίτη, με πρωτοβουλία και επιμέλεια του Λγού Μαυρόγιαννου , ( διά εφέδρου  Οπλίτη ), βασικού Επιτελή της Μονάδος , μιά και ήταν προηγούμενα ο Διοικητής του 1ου Λόχου / 211 ΤΠ .  Την κατά ληψη από τους Τούρκους του εμπρός  Τμήματος του Υψ. Ελισσαίου στις 1200 ή ώρα περίπου  και την γενόμενη  τρόπος του λέγειν αντεπίθεση στη συνέχεια για την ανακατάληψή του ( ούτε αντεπίθεση Δρίας να ήταν ; ) , με πρωτοβουλία και παρουσία του – Διοικητή της Μονάδος , την χρησιμοποίηση του Παρατηρητηρίου που βρισκόταν στο Σχολείο , πίσω ακριβώς από την Διμοιρία Ελισσαίου  και τις  επικοινωνίες  που γίνονταν  εν γένει από την περιοχή .
            Τέλος  αναφέρω  την περίπτωση του  ΔΕΑ  Χριστοδούλου Χριστόδουλου , όπως  έχω  προα ναφέρει  εκτεταμένα  παραπάνω , που  εργάζεται σήμερα  στην Λευκωσία .  Ένα  αξιόλογο  παλικά κάρι που διέθετε το πνεύμα και την ψυχή  ενός πραγματικού Αξκού   και  εγκαταστάθηκε μετά το μεσημέρι ή το απόγευμα στις 14/8/74  στο Όρυγμα που βρισκόταν  Δυτικά και πίσω του Υψώματος  Ελισσαίου, κατόπιν διαταγής  του – Διοικητή Τάγματος , από μόνος του όμως , χωρίς  την  οποιαδή ποτε  βοήθεια  εκ  μέρους  του εν λόγω  Λγού  και  ενδεχομένως ( αναφέρεται με  επιφύλαξη ) κάποιου  άλλου  έμπειρου  Αξκού ο οποίος  όμως για κάποιο λόγο ........... (;)  δεν έφθασε  τελικά ποτέ στα προαναφερθέντα σημεία . ( Εννοείται ότι το τελευταίο  χρειάζεται  περαιτέρω  διερεύνηση – επιβεβαίωση  και  δεν  αναφέρεται για να δικαιολογήσει την οποιαδήποτε ολιγωρία (;) του Διοικη τή της Μονάδος ) ]] ,
και  προσπάθησε  να την αντιμετωπίσει ,  όπως  μπορούσε ,  λαμβανομένης  υπόψιν στο χρόνο αυτό της  δραστηριότητος των Τούρκων ιδιαιτέρως στην εν λόγω περιοχή , ( αμέσως δυτικά του Φυλ. 1001 είχε το  Στρδό της η ΤΟΥΡΔΥΚ ), της ευρύτητας του Τομέα  Ευθύνης  του Τάγματος  και των δυνατοτήτων σε  έμπειρα  Στελέχη - Αξκούς  που  αυτός  διέθετε .
[ ΕΦΟΣΟΝ  ΚΑΤΙ  ΔΕΝ  ΙΣΧΥΕΙ  ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ , ( και αμφισβητούνται  με επιχειρήματα  όμως και  με μαρτυρίες άλλων ) ΕΙΜΑΙ  ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΩ ΠΙΣΩ . ( Γιατί ο σκοπός μου βασικά είναι άλλος ) . ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΟΠΩΣ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ  ΕΓΙΝΑΝ ] .
            δ . Εγώ δεν είμαι και ο πλέον κατάλληλος να αναφερθώ σε όλα τα  άτομα ( Αξκούς – Οπλί τες , θητείας ή εφέδρους ) οι οποίοι αντιμετώπισαν μέχρι το τέλος την κατάσταση που δημιουργήθηκε  ΕΚΕΙ, καθότι δεν ήμουν μεταξύ αυτών .  Επικαλούμαι  όμως  μαρτυρίες συμμετασχόντων, στην προσπάθεια που έγινε ΕΚΕΙ , τις οποίες  απέκτησα με μεγάλη δυσκολία  και ακόμη  μεγαλύτερο χρόνο , VIDEO , άλλα σχετικά δημοσιεύματα ... κλπ , καθώς  και την επαγγελματική – προσωπική μου εμπειρία, από την αντιμετώπιση παρομοίων – παρεμφερών καταστάσεων , κάπου  κοντά  και λίγο δυτικότερα , στον ίδιο χρόνο αλλά μέχρι εκεί ... .
            Αυτό επίσης μπορούν  να το κάνουν όλοι οι δυνάμενοι – επιθυμούντες συμμετέχοντες τότε στις μάχες , οι οποίοι λόγω βαθμού – θέσεως – ειδικότητας – καθηκόντων και δραστηριότητας που ανέπτυξαν  κατά Φυλάκιο ή  Διμοιρία  και Λόχο θυμούνται Ονόματα , Οπλισμό , Θέσεις και λοιπές δραστηριότητες – στοιχεία  απαραίτητα για να καλύψουν όλα όσα αφορούν σ` αυτά, στα  διαστήμα τα που θα αναφέρω παρακάτω .
            Στην προσπάθεια αυτή δέον να συμβάλει  ιδιαίτερα το προσωπικό που ήταν εγκατεστημένο αρχικά στον Τομέα του 1ου  Λόχου / 211ΤΠ , ώστε  προσθέτοντας ή αφαιρώντας  κατά ημέρα αριθ μό ατόμων - Τμήματα και οπλισμό – δραστηριότητες  να φθάσουμε κυρίως  και βασικά μέχρι την τελευταία ημέρα  των εχθροπραξιών  16  ή 17  Αυγούστου 1974  και  στους  εναπομείναντες  τελευ ταίους  αποφασισμένους νά  αγωνιστούν ζωντανούς  Ήρωές μας .
            Επισημαίνεται , ότι αυτά πρέπει να αφορούν όλους , ακόμη και εκείνους  οι οποίοι , αυθαίρε τα , έφυγαν νωρίτερα από τις θέσεις τους για τους δικούς τους λόγους και επί πλέον για  να τιμήσου ν τους Νεκρούς ή  Ζωντανούς συμπολεμιστές τους  που  είχαν την ψυχική αντοχή – θέληση και έμειναν ΕΚΕΙ μέχρι το τέλος για να εκτελέσουν το καθήκον τους και την αποστολή τους , που δια σφάλιζε άμεσα την σωτηρία της Λευκωσίας , καλύπτοντας εννοείται και την δική τους απουσία . (Χρειάζεται ανδρισμός και μεγάλη εντιμότητα πιστεύω για να παραδεχτείς μιά τέτοια ολιγωρία – λάθος ) .
            Τα διαστήματα που διακρίνω εγώ ως πρόσφορα και για ευνόητους λόγους είναι : Το  1ο , από 14 – 23 Ιουλίου ( 1η Φάση ) και το 2ο από ν.23 / 24 Ιουλίου - 24 Αυγούστου ή και μέχρι την  ημέρα απολύσεως των  Εφέδρων του 336 ΤΕ – διαλύσεώς του (  2η Φάση ) .
            Η σειρά των εργασιών που είναι απαραίτητες να γίνουν κατά προτεραιότητα :
            1η : Η χαρτογράφηση της περιοχής του κάθε Φυλακίου ή Διμοιρίας σε  μεγέθυνση, με την βοήθεια Δορυφορικού  Χάρτη  τον οποίο μπορούμε να εκδώσουμε από τον Η/Υ και στη συνέχεια να τον μεγενθύνουμε , απεικονίζοντας  πάνω  του την οργάνωση του εδάφους που εκτελέστηκε, τα ορύγματα ή αναχώματα , όλα τα Μικροτμήματα και Τμήματα , τις θέσεις  των σοβαρών Όπλων μας με τις κατευθύνσεις  βολής  αυτών  κλπ  απαραίτητα στοιχεία με σύντομες  περιγραφές . ( Και αυτά κυρίως για να μην χαθούν τα στοιχεία ) .
            Συνδέοντας μετά τα Τμήματα των Φυλακίων ή Διμοιριών μπορούμε να έχουμε ένα μεγάλο χάρτη του κάθε Λόχου .  Χάρτη για τον κάθε Λόχο μπορούμε να έχουμε και σε μικρότερη κλίμακα απεικονίζοντας επάνω του  μόνον  τα Τμήματα και τα Ομαδικά Όπλα  και τα υπόλοιπα στοιχεία περιγραφικά  και με συνθηματικές παραστάσεις .
( Τα παραπάνω στοιχεία για τον Άγιο  Δομέτιο και τον  Άγιο Παύλο δεν μπορούν  πλέον να είναι απόρρητα για ευνόητους λόγους ) .
            Παρέχονται οδηγίες για την έκδοση των Χαρτών από  Δορυφορικό  Χάρτη  με την βοήθεια Η/Υ , όπως στο ΥΓ. - Προσθήκες με  Αριθ. “3” .  Σχετικά υποδείγματα για  Χάρτες μπορούν να αποτελέσουν και οι Χάρτες που εμφαίνονται στα Συνημμένα .
            Η προσπάθεια αυτή είναι δυνατόν να επεκταθεί και στους Τομείς των άλλων Λόχων του 336 ΤΕ ( Των Φυλακών Λευκωσίας , της Περιοχής του Ξενοδοχείου Λήδρα Πάλας – Δικαστηρίων , της Πύλης  Πάφου – ΣΥΤΑ  και του 1ου Λόχου / 336 ΤΕ ), από Εθελοντές που επιθυμούν και δύνανται να το πραγματοποιήσουν . ( Εγώ σε κάθε περίπτωση θα είμαι πάντα στη διάθεσή τους ... για οποια δήποτε  βοήθεια  ή συμβουλή ) .
            2η( εργασία ) : Σύνταξη  Πρόχειρου – Πρακτικού Ημερολογίου κατά ημέρα , και κατά το δυνατόν ,σε γενικές γραμμές , το οποίο δέον  να βελτιώνεται διαρκώς, ανάλογα με τις πληροφορίες που θα συρρέουν - γίνονται γνωστές , ώστε στο τέλος να υπάρξει και πάλι , κατά το δυνατόν , μία πλήρης απεικόνιση της κατάστασης που θα πλησιάζει την πραγματικότητα στο χρόνο που έλαβαν χώρα τα γεγονότα :  Σχετικό  υπόδειγμα  Πρόχειρου - Πρακτικού  Ημερολογίου , Όπως στο ΥΓ. - Προσθήκες , με Αριθ. “4” .
            Προς τούτο , ( για  την Χαρτογράφηση  του  χώρου  ενέργειας  και την συμπλήρωση του Πρόχειρου  Ημερολογίου της κάθε  Διμοιρίας – Λόχου , έστω και εκ των υστέρων ) , νομίζω  ότι πρέπει – προτείνω να συγκροτηθεί κατά Λόχο – Διμοιρία  κατάλληλη – ιδαίτερη Ομάδα η οποία θα ασχοληθεί με την συγκέντρωση – διασταύρωση και αποτύπωση – καταχώρηση των στοιχείων που υπάρχουν – κυκλοφορούν , προκειμένου  αυτά να μην χαθούν .   Με αυτόν τον τρόπο θα  δοθεί η δυνατότητα σε κάποια πλέον κατάλληλη – έμπειρη Ομάδα Εργασίας και σε συνεργασία με τις προηγούμενες , να συγγράψει ένα βιβλίο που θα περιλαμβάνει τα πάντα και θα καλύπτει – αποδίδει πλήρως – πραγματικά – πλέον σφαιρικά όλα τα γεγονότα από κάθε άποψη ( και για τους λόγους που έχω ήδη αναφέρει και αναφέρω) , ώστε να γίνουν συνείδηση όλων και όχι του ενός ή του άλλου , ανάλογα με το πως τα βλέπει αυτός ή σε ποιά Ομάδα – Τμήμα – Λόχο – Μονάδα ανήκε  .
            Για το διάστημα από 24 Ιουλίου έως 17 Αυγούστου ή και αργότερα θα..........  απαιτηθεί οπωσδήποτε η ειλικρινής – έντιμη συνεργασία του τότε  προσωπικού  του 1ου Λόχου / 211 ΤΠ και του 336 ΤΕ, χωρίς αντιπαλότητες , απόκρυψη ή διαστρέβλωση στοιχείων και αντιλήψεις  που καλύ πτουν την μία ή την άλλη πλευρά ,  προκειμένου να εξυπηρετηθούν απόλυτα οι σκοποί για τους οποίους θα γραφτεί αυτό το βιβλίο .
            Στα συνημένα “2” και “3” του  κυρίως κειμένου  αναγράφω αντίστοιχα , ως παραδείγματα ,
από ν. 23/24 Ιουλίου 1974, για  διάταξη Λόχου , αυτήν του Λόχου Παπαχατζόπουλου , ( στο αρι στερό άκρο  της διάτξης του 336 ΤΕ και του Συγκροτήματος 211ΤΠ, στο οποίο υπαγόταν ) , που πιστεύω ότι   ανταποκρίνεται , κατά το δυνατόν , στην πραγματικότητα  και  ως  ημερολόγιο Τμήμα τος – Διμοιρίας – Φυλακίου , αναφέρω  σε γενικές γραμμές  και χωρίς τις παραγράφους που αναγρά φονται παραπάνω , αυτό της Διμοιρίας του Υψ. Ελισσαίου , υπό τον έφεδρο Ανθλγό (ΠΖ) τότε Πέτρο Νικολάου . ( Αναγράφεται στο συνημμένο “3”, λόγω της μεγάλης έκτασης και προκειμένου να μην  διακοπεί η συνέχεια της ιστορικής έρευνας , για να μπορέσει ο αναγνώστης να παρακολου θήσει τους συλλογισμούς και τα επιχειρήματά μου συγκεντρωτικά και χωριστά κατά περίπτωση ) .
            ε.  Από  μαρτυρίες των συμμετασχόντων στις Μάχες ΕΚΕΙ, τις οποίες μπόρεσα να διερευνήσω και διασταυρώσω , κατά το δυνατόν , διέκρινα – ξεχώρισα  ορισμένες περιπτώσεις τις οποίες κρίνω - θεωρώ  σκόπιμο, στη συνέχεια των παραπάνω, να σας εκθέσω,  για ευνόητους λόγους .
            Εννοείται , ότι είναι δυνατόν να εμφανιστούν–εκτεθούν και άπειρες  άλλες μαρτυρίες  από  αυτούς  που βρίσκονταν  ΕΚΕΙ και  μακάρι  να γίνει αυτό , ( για προβολή  και απόδοση τιμών - ηθικών αμοιβών σε εξαιρετικούς  συμπολεμιστές τους , Νεκρούς ή Ζωντανούς , αλλά και για παραδειγματισμό των νεοτέρων ,  όπως  αναφέρω  παρακάτω την χαρακτηριστική  περίπτωση  του  έφεδρου  Στρατιώτη τότε Κυριάκου Αττά από τη Λύση  της Αμοχώστου , που ήταν συμπατριώτης του μεγάλου Κύπριου Ήρωα  Γρηγόρη  Αυξεντίου), αρκεί  να είναι αληθι νές , επιβεβαιωμένες   και να συνοδεύονται από σχετικά ιστορικά .
[ ΠΧ.  Αναγράφω επίσης , την περίπτωση   που ανέφερε  ο  κ.  Νίκος Κουτσού  , νομίζω βουλευτής σήμερα , Διμοιρίτης τότε  του Φυλακίου Χαρακώματος  ο οποίος μου μίλησε για  κάποιον Στρατιώ τη που έφερε Οπλοπολυβόλο  και την δύσκολη στιγμή  που δεν μπορούσε και δεν γινόταν αλλιώς , ο  ίδιος διέταξε σύμπυξη ενημερώνοντας, κατά το δυνατόν, τους άνδρες του, ( Το πρωί στις 17/8/74
 και ώρα 0730 – 0800 ), αυτός φώναζε – τραγουδούσε  διαρκώς , “ Εμένα με λένε Γιώργο ... ”, συνε χίζοντας να  βάλλει  εναντίον των Τούρκων , χωρίς να συγκινείται – αντιδρά ... . Ο  κ. Κουτσού , λόγω και του διαρεύσαντος μεγάλου διαστήματος ,  αφού έκανε αρκετά λάθη, ( κατά την αφήγησή του ) , δεν μπόρεσε να μου ξεκαθαρίσει  την τύχη του εν λόγω Στρατιώτη  ,  αλλά ούτε  και  εγώ  να επιβεβαιώσω την περίπτωση ... ] .
               (1). Ως σοβαρό παράδειγμα παλικαριάς και αγωνιστικότητας  αναφέρω  την περίπτωση του Πολυβολητή του Φυλακίου 1005 ( Παλούκια ), Ήρωα  Πανίκου Αθανασίου .
( Παλούκια : Φυλάκιο με πρόχειρες κατασκευές , κατά μήκος Ορύγματος  και θέσεις μάχης στο εμπρός  προς τους Τούρκους  τμήμα , προστατευόμενες  από πολύ παλαιούς – φθαρμένους  γαιόσα κους με  άμμο ή χώμα  .....  κλπ , Όπως  στο συνημμένο “4” ) .
            Ο  Ήρωας Πανίκος  σε όλη την διάρκεια του 3ήμερου αγώνα  στον 2ο Γύρο των εχθροπρα ξιών , αποτελούσε την ψυχή του Φυλακίου  , πρωτοστατώντας διαρκώς στην εκτέλεση  πυρών ενα ντίον των Τούρκων , μη επιτρέποντας αυτούς να πλησιάσουν ή να ενεργήσουν επιθετική προσπάθει α κατά μέτωπο , καλύπτοντας συγχρόνως επαρκώς  και τους υπόλοιπους συναδέλφους του .
            Εννοείται , ότι ανάλογη προσπάθεια  και κατά το δυνατόν , κατέβαλαν  και οι τελευταίοι Ήρωες υπερασπιστές του Φυλακίου , που είχαν αποφασίσει να δώσουν και την ζωή τους , εφόσον το έφερνε – ήθελε η τύχη  και ο Θεός , για να το διαφυλάξουν – διατηρήσουν .                                                                                                            
            Όπως  φαίνεται όμως , σύμφωνα με μαρτυρία ( ή το πλέον πραγματικό - αληθινό , απόρροια αυτής ) του παραπάνω έφεδρου Στρατιώτη Αττά, ο οποίος είχε την δυνατότητα να  βλέπει – παρα κολουθεί  από  παρακείμενες , σε  Όρυγμα θέσεις – πολύ  κοντά  και κατά το δυνατόν ,( λόγω   πυρών που εκτοξεύντο  εναντίον του  και του σοβαρού τραυματισμού του στη  συνέχεια ) , μαζί  με  άλλους  εφέδρους  Στρατιώτες  που αποτελούσαν προσωπικό της Διμοιρίας του Φυλακίου , τα τεκταινόμενα στην περιοχή του , το πρωί στις 16/8/74 , οι υπερασπιστές  του πρέπει σίγουρα – μετά βεβαιότητας  να αιφνιδιάστηκαν  από ενέργεια  μικρής δύναμης των Τούρκων........ . [ Υπόλοιπα για ευνόητους λόγους, όπως στο Συνημμένο“4: Φυλάκιο – ( Διμοιρία ) Παλούκια στο 2ο Γύρο Εχθρο  πραξιών – Τελευταίοι  Ήρωες Υπερασπιστές του - Ήρωας Πανίκος Αθανασίου ] .
            (2).  Επίσης θέλω να αναφέρω  ως μεγάλα παραδείγματα παλικαριάς , αυτοθυσίας  και συνα δελφικής αλληλεγγύης τις περιπτώσεις :
            Του Κώστα  Μεταξά  Αρχιφύλακα στην ειρήνη του Φυλακίου Πάι Πας (1003), ο οποίος στις 14/8/74  και  περί ώρα 0800 -0830  αντιλαμβανόμενος συναδελφό του έξω και σε απόσταση από το Φυλάκιο 1001 , σοβαρά τραυματισμένο και απλά κινούμενο στο έδαφος  έτρεξε διά μέσου  του ορύ γματος  που  ένωνε τα δύο Φυλάκια , βγήκε έξω  απ`αυτό πολεμώντας  , φορτώθηκε τον τραυματία και  στην προσπάθειά του  να τον μεταφέρει  στο όρυγμα  κτυπήθηκε  και ίδιος πολύ  σοβαρά  στον αριστερό  του ώμο ( διαμπερές  τραύμα ) .... .  Εν  τούτοις  συνέχισε να βοηθάει τον συνάδελφό του Ανδρέα Διονυσίου ,
            μέχρις ότου άλλος  συμπολεμιστής με τα ίδια χαρακτηριστικά , του Κ. Μεταξά , ο Νεκρός Ήρωας  στη συνέχεια , Νίκος  Χατζηπαύλου  του Κώστα , κληρωτός , ετών 21 , από τους  Αγίους Ομολογητές  και  διαμένων μέχρι  τότε  στο Στρόβολο  Λευκωσίας ,  έτρεξε  από το Φυλάκιο Πάι Πας , βοήθησε και τους δύο , μεταφέροντάς τους στο Νοσοκομείο για τα περαιτέρω .  Κατόπιν  επέστρεψε στην περιοχή για να συνεχίσει την προσπάθει α , μαζί  με τους  εκεί  συναδέλφους του  με  αποτέλεσμα να σκοτωθεί  κινούμενος  προς το προανα φερθέν Φυλάκιο , από βλήμα Όλμου .
( Στο σχετικό κατάλογο Ελληνοκυπρίων πεσόντων , ως ημερομηνία Θανάτου του αναφέρεται η 16/8/74 ; ) .  
            Από την ίδια κατεύθυνση του Φυλακίου Πάι Πας ( 1003), μετά από πολύ ώρα, άλλος Στρα
τιώτης , (  Έφεδρος – Δεν ήταν της δύναμης του Φυλακίου , πολύ άγριος στην όψη , αξύριστος και με γένια . Πιθανόν να ήταν και πρώην φυλακισμένος , σύμφωνα με μαρτυρία κάποιου άλλου ) , υπό
την καθοδήγηση  του Λγού Μαυρόγιαννου , ( ο πανταχού παρών και μεγάλος συμπαραστάτης - δεξί χέρι του διοικητή της Μονάδος ) , μπήκε στο  όρυγμα – έτρεξε και παρέλαβε με  κίνδυνο της ζωής του τον σοβαρά  τραυματισμένο στα πόδια συναδελφό του – μεγάλης ψυχικής αντοχής και παλικάρι  κληρωτό Στρατιώτη Καψοκάρτη Κωνσταντίνο του Φυλακίου 1001 , μεταφέροντάς τον στο Πολ/λείο 1003  και από εκεί στο Ν/Σ . ( Όταν τον είδε ο Καψοκάρτης , επειδή είχε λυποθυ μίσει από τον πόνο αρκετές φορές , νόμιζε ότι ήταν ο “Χάροντας ” που πήγε να τον πάρει . Ο σωτή ρας του – άγριος φίλος μας τον καθησύχασε λέγοντάς τον  “ ήλθα να σε σώσω ”  ) .
            Δηλαδή από την κατεύθυνση του  Φυλακίου Πάι Πας  είδαμε , στον ίδιο χρόνο περίπου τον  έναν μετά τον άλλο, τρία (3) πραγματικά Παλικάρια , δύο Οπλίτες κληρωτούς του ίδιου Φυλακίου ( ο Ήρωας Χατζηπαύλου  ήταν προηγούμενα του Φυλακίου 1001 ) και  έναν Έφεδρο  Οπλίτη  από άλλο Τμήμα , να παίζουν κορώνα γράματα τη  ζωή τους , με αυτοθυσία για να σώσουν συναδέλφου ς τους από βέβαιο θάνατο .
            (3). Θέλω  επίσης  να αναφερθώ στους τελευταίους υπερασπιστές  του Φυλακίου 1001  και στην περίπτωση  του  Δεκανέα  Γεωργίου  Ανδρέα  του 1ου Λόχου / 211 ΤΠ  από την Λεμεσό ( ;) ( χρειάζεται περαιτέρω έρευνα ), οπλίτη θητείας ,  Αρχιφύλακα του εν λόγω Φυλακίου, ο οποίος τη δύσκολη στιγμή της έναρξης των επιχειρήσεων στο 2ο Γύρο ( 14/8/74 ) από τα χαράμα τα  ( 0445 ή ώρα ) ,
χωρίς  ιδιαίτερη  κατεύθυνση – καθοδήγηση  από  τους  προισταμένους  του , για επαρκή  Οργάνω ση  και  τρόπο διεξαγωγής του αγώνα, για την περίπτωση που οι Τούρκοι ενεργούσαν εναντίον τους , κατηύθυ νε ( αν και πολύ νεώτερος ) τους  υπόλοιπους  εναπομείναντες  μέχρι  την τελευταία  στιγμή Υπερασπιστές  του Φυλακίου ,περίπου έντεκα (11) , κατορθώνοντας  έτσι να αντέξουν την πολύ μεγάλη πίεση των Τούρκων μέχρι στις  0830 η ώρα περίπου  το πρωί .  Τότε  ευρισκόμενος  μπροστά μόνος του , σε  υποτυπώδες όρυγμα,  φώναξε τον Στρτη Διονυσίου  Ανδρέα που είχε εν τω μεταξύ πάει λίγο πιό πίσω  ή  βρισκόταν με  άλλους  τρείς  σε οίκημα πιό πίσω  και από  εκεί έβαλαν  εναντίον των Τούρ κων ............, (  εννοείται  για να τον ακούσουν  και οι  άλλοι )  ... “ Βρέ  Διονυσίου  κάνετε  πίσω γιατί οι Τούρκοι μας  έχουν κυκλώσει ” . σκέφθηκε  δηλαδή τους συναδέλ φους του , ενώ αυτός βρισκόταν σε απελπιστική  κατάσταση – θέση .
            Οι Τούρκοι ,( Λόχος  μάλλον της ΤΟΥΡΔΥΚ που βρισκόταν δίπλα ), πράγματι είχαν περάσει το ποταμάκι Κλήμος στις 0830 η ώρα  και βρίσκονταν  σε απόσταση αναπνοής από τους άνδρες του Φυλακίου .  Και ευτυχώς , γιατί ο  Διονυσίου και οι εναπομείναντες υπόλοιποι υπερασπιστές του Φυλακίου δεν μπορούσαν  να το αντιληφθούν . ( Το  κακό απ` ότι φαίνεται είναι ότι και ο Δεκα νέας το κατάλαβε αργά , γιατί  αυτό έγινε μετά  την σύλληψη δύο Οπλιτών του Φυλακίου ) .
            Τελικό αποτέλεσμα από το Φυλάκιο αυτό :
            Δεν έμαθε  κανείς τι απέγινε  ο ηρωικός  Αρχιφύλακας  την δύσκολη  στιγμή  Δεκανέας Γεωργίου Ανδρέας . ( Σκοτώθηκε , αιχμαλωτίστηκε ή είναι αγνοούμενος ) .
            Διασώθηκαν την τελευταία  στιγμή , μετά την ειδοποίησή τους από τον  Δεκανέα, ο Στρατιώ της θητείας  Σωτήρης ..... ( αγνώστων λοιπών στοιχείων )  και οι σοβαρά τραυματισμένοι Στρτες Ανδρέας Διονυσίου και Κωνσταντίνος Καψοκάρτης, ( που τελικά επέζησαν) ,στην προσπάθειά τους να συμπτυχθούν σε πλέον κατάλληλη θέση , μαζί με τους Πιερή Λοίζο και τον Δεκαν. Νίκο  Κάτζιη  που σκοτώθηκαν .
            Από τους Ήρωες , φίλους μεταξύ τους, του χωριού Ξυλοφάγου :
            - Από 4 Φίλους που είχαν κατασκευάσει σε φυσικό βαθούλωμα – διαμορφωμένο σε όρυγμα,
πρόχειρο στεγασμένο χώρο με ξύλο , λαμαρίνα και χώμα , που είχε και θυρίδα - παράθυρο για να εκτελούν βολές , σκοτώθηκαν στις 0800 ή ώρα οι δύο ακαριαία , οι  Ήρωες  Δεκ. Ανδρέας Κάτζιης του Δημήτρη και της Αναστασίας και ο Αντώνης Γερασίμου του Νικόλα και της Παναγιώτας , όπως φαίνεται  από  Οπλοβομβίδα,  τύπου χειροβομβίδας προσαρμοσμένης σε ειδική βάση που ρίχτηκε διά του ανοίγματος της θυρίδας μέσα στο όρυγμα , προφανώς με Τυφέκιο Μ1 και τραυματίσθη κε ελαφρά στον ώμο ο Αδάμος Πέτρος , με αποτέλεσμα ο 4ος  Αβραάμ Χριστοφόρου  , αφού συνήλθε  κάπως -  ξεπέρασε  το  σοκ , να σύρει  εκτός  του ορύγματος  τον  Αδάμο  και μαζί κάνοντας έρπειν στην αρχή  να διαρρεύσουν προς τα πίσω σε πιό ασφαλή θέση .
            - Δύο (2) , ο Πιερής  Λοίζος του  Ανδρέα  και της Μαρίας και ο Δεκ. Κάτζιης  Νικό λαος , επίσης, του Ανδρέα και της Μαρίας, όπως προανέφερα, σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να συμπτυ χθούν την τελευταία  στιγμή, στις 0830  και  αφού  είχαν κυκλωθεί από τους Τούρκους . Ο  Ήρωας  Κάτζιης  σκοτώθηκε ακαριαία  με σφαίρα στο κεφάλι  και ο ήρωας Λοίζος  αρκετά – πολύ αργότερα και αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά  προηγούμενα , επίσης με σφαίρα στο κεφάλι . ( Βρισκόταν κοντά στον επίσης σοβαρά τραυματισμένο Κώστα Καψοκάρτη , αλλά δεν είχε  την δική του  τύχη να σωθεί .  Λίγο πριν σκοτωθεί φώναζε ανησυχώντας για την τύχη των παιδιών του , σύμφωνα με όσα μου είπε ο προηγούμενος τραυματισμένος ) .
            - Δύο (2) ακόμη Φίλοι ο  Πασιάς Χριστοφής του Βασιλείου και της Κωνσταντίνας  και ο Καρατζάς  Αναστάσης του Μανώλη και της Παναγιώτας, πολεμούσαν στην κυριολε ξία μέχρι την τελευταία στιγμή , ευρισκόμενοι σε όρυγμα καλυμένο με τσίγκους και χώμα .... , με αποτέλεσμα  να αιφνιδιαστούν  και  να συλληφθούν αιχμάλωτοι . Τον  Ήρωα  Πασιά  τον σκότω σαν επί  τόπου , επει δή προσπάθησε να διαφύγει σε οίκημα .  Υπόψιν ότι η στιγμή  κατά την οποία σκότωσαν αυτόν οι Τούρκοι έγινε  αντιληπτή ακουστικά από τον Κώστα  Καψοκάρτη , χωρίς  αρχικά να καταλάβει περί τίνος πρόκειται .  Ο  Ήρωας  Καρατζάς , σύμφωνα  με  το βιβλίο του  Πάνου Μυρτιώτη “ΟΙ  ΑΡΧΑ ΓΓΕΛΟΙ  ΤΗΣ  ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ ”, ( από μαρτυρία του Κώστα Μεταξά ) ,ήταν αγνοούμενος  χωρίς  να γνωρίζω  εάν επέστρεψε τελικά  στο χωριό του ζωντανός .
            Τα παραπάνω γράφτηκαν σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο βιβλίο του Πάνου Μυρτιώτη και τις πολύωρες  μαρτυρίες των δύο κληρωτών τότε Στρατιωτών Ανδρέα Διονυσίου και Κωνσταντίνου Καψοκάρτη οι οποίοι μπορεί να μην νίκησαν στο Πεδίο της Μάχης ...... , κάνον τας  στο ακέραιο το  καθήκον τους , αλλά  σίγουρα  με την παλικαριά – ψυχραιμία  και  την  ψυχική αντοχή τους νίκησαν τον θάνατο .
            (4). Τέλος θέλω να αναφέρω  και επισημάνω την παλικαριά και την ψυχική αντοχή που επέ δειξαν ο έφεδρος τότε Ανθλγός Ν. Κουτσού με τους ΕΚΕΙ  Αξκούς – Οπλίτες του, ως Διμοιρίτης της  προωθημένης – ενισχυμένης  Διμοιρίας  των Φυλακίων της Κιβωτού – Χαρακώματος ( 40  άτο μα περίπου , μπορεί και περισσότερα ) , ο οποίος παρά το γεγονός  ότι από τις 16/8/74 τραυματίσθη κε στο πόδι  και σοβαρά στο χέρι συνέχισε  να  παραμένει στο  Φυλάκιο  παραδειγματίζοντας τους υφισταμένους του , μέχρι την επομένη το πρωί  17/8/74 και περί ώρα 0730 – 0800 περίπου , οπότε εξαναγκάστηκε να διατάξει την Διμοιρία του σύμπτυξη σε καταλληλότερες θέσεις , επειδή οι Τούρ κοι τους έβαλλαν από όλες τις πλευρές σχεδόν , με υπεροπλία καταπληκτική και ιδιαίτερα την χρησιμοποίηση Α/Τ . [ Ήταν προωθημέμοι στην διάταξη από την ειρήνη, σε απόσταση  επ` ευθείας γραμμής 700 - 800 μέτρων από το  επόμενο  Φυλάκιο που  ήταν  το 1008 ( στη διασταύρωση των οδών Μιχαήλ  Κουτσόφτα  και  Χατζηγεωργάκη  Κορνέσιου – Χ. Κ. )  και  τον τοίχο των  Φυλακώ ν Λευ κωσίας , όπου  ήταν τα “Φυλακισμένα Μνήματα” , Και  είχαν ήδη  καταστεί “ Τέλεια Σφήνα ” στη νέα διάταξη των Τούρκων , ιδιαίτερα μετά την πτώση του Φυλακίου 1005 – Παλούκια , το μεσημέρι περίπου στις 16/8/74. που βρισκόταν σχετικά προωθημένο ΝΔ τους και πίσω . ] .
                       (5). Πάρα  πολλοί..., ακόμη και οι άνδρες των ΟΗΕ οι “Φίλοι μας”,τα “καλόπαιδα” που λέγω εγώ παραφράζοντας την γνωστή και λίαν εμφαντική – αποδεκτή  λέξη για την περίπτωση
, παρακολουθώντας  την  κατάσταση  διερωτόντο  πως μπορούσαν και λειτουργούσαν αυτά τα Τμή ματα  μεταξύ  τους  και  αν  είχαν  επικοινωνίες  στο  εσωτερικό  τους .  Και σ` αυτήν  την περίπτω ση  Κύριε ...... υπάρχουν  οι  αφανείς  ζωντανοί  Ήρωες , όπως  ο  Στρατιώτης  θητείας  τότε  Αρίστος Νικολάου , ηλικίας  20  χρόνων , ο οποίος  με την βοήθεια – στήριξη – υποστήριξη του Εφέδρου   Ανθλγού  Διαβιβάσεων  τότε  Χρήστου  Ιερονυμίδη  από  την  Λευκωσία , ενός  αυθεντικού  παλικαριού , ( επιστρατεύθηκε  ενώ ήταν Φοιτητής  στην  Αθήνα  και αποσπάσθηκε στην  περι οχή , πρώην ΣΔ  1ου  Λόχου / 211 ΤΠ , από την περιοχή  του  Λήδρα Πάλας το πρωί στις  25/7/74 και περί ώρα 1200 ; και  έκτοτε ενεργούσαν σχεδόν πάντα μαζί) , ανέπτυξε  απ΄ ότι φαίνε ται  καταπληκτική  πρωβουλία με επίδειξη φιλοτιμίας μοναδικής και αέναης προσπάθειας , κατά την ημέρα και ιδιαίτερα την νύκτα , με αποτέλεσμα όλα τα Φυλάκια με τους  Διμοιρίτες  να επικοι νωνούν μέσω πίνακα με  την  Διοίκηση του Τάγματος  και τους  Λόχους , μέχρι  και  την τελευταία  στιγμή  ή σχεδόν μέχρι την τελευταία στιγμή , κατά το δυνατόν, για ορισμένες  περιπτώσεις και όχι από  υπαιτιό τητα δική του .    
            Το  εν λόγω  σύστημα  επικοινωνιών  είχε επιμεληθεί από την περίοδο της ειρήνης ο παραπά
νω Στρατιώτης , ( εννοείται υπό την κατεύθυνση – καθοδήγηση των προισταμένων του ) και συνί στατο – συγκροτείτο  από  ανάπτυξη  καλωδίων εκστρατείας ΤΤ ,  [ Στούς  Λόχους  Παπαχατζόπου λου  και Παπόρη , σε τρείς γραμμές , ήτοι : 1001 – 1003 (1) , 1005 (2)  και 1007- 1006 (3)  και χρη σιμοποίηση μαγνητικών τηλεφώνων  και παρεμφερών υλικών προερχομένων από το εμπόριο , ( μία σοβαρή προμήθεια  υλικών από το εμπόριο  έγινε με την άφιξη – εγκατάσταση του 336 ΤΕ στην τοποθεσία στις  24/7/74 )] , Αυτομάτων τηλεφώνων συνδεδεμένων στο δίκτυο της Cyta , (γινόταν επέκταση  της  σύνδεσης  αυτών  από γειτονικά σπίτια , όπου  υπήρχε τέτοια δυνατότητα ) ή και με
 συνδυασμό  όλων των παραπάνω τρόπων .                                                                                                                                                 
            Ενοείται  ότι το παραπάνω  σύστημα λίγο πριν και αμέσως μετά την έναρξη των επιχειρήσε ων στον 1ο Γύρο  και την εγκατάσταση  του 336 ΤΕ , επαυξήθηκε – βελτιώθηκε .( ΠΧ. Με την ανά πτυξη του νέου ΣΔ του 336 ΤΕ, έγινε εγκατάσταση εκεί ενός (1 ) μαγνητικού τηλεφώνου και τριών (3) ή τεσσάρων (4) Αυτομάτων Τηλεφώνων συνδεδεμένων με την Cyta ) .
            Το ΚΕΠΙΚ , όταν αυτό λειτουργούσε για λογαρισμό του Λόχου στον 1ο Γύρο  ήταν εγκατε στημένο στο ΣΔκσεώς του  σε ένα από τα δύο (2) οικήματα που  βρίσκονταν αμέσως  Ανατολικά της  Διασταύρωσης των  Οδών Υμηττού  και Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου .  Όταν απειλήθηκε ο  εν λόγω  χώρος  το  ΚΕΠΙΚ , μεταφέρθηκε  σε  κατάλληλη  θέση  αμέσως  Νότια , του  ΣΔκσεως  του Τάγματος  το βράδυ 15/ 16 Αυγούστου 2014 , . ( του σκοτωμού ) , μέχρι στις 0400 το πρωί  .
                                       
            Ο  Στρατιώτης  τότε  Αρίστος  Νικολάου , όστις διακρίνετο για την παλικαριά του , την ψυχική αντοχή του και την αποφασιστικότητά του , εκτός των άλλων και σύμφωνα με πληροφορίες
συμπολεμιστών του , όταν χρειαζόταν άφηνε τα καλώδια και πολεμούσε . Ήταν αυτός μάλιστα ο οποίος  με  εντολή  του  Διοικητή της  Μονάδος  ανέλαβε να κατευθύνει το μοναδικό εν λειτουργία  ΜΑΡΜΟΝ  ΧΑΡΙΓΚΤΟΝ το πρωί στις 17/8/74 εναντίον των Τούρκων , ( καθιστάμενος ζωντανός
στόχος , καθότι με  το  κεφάλι  εκτός  θυρίδας , έψαχνε να τους εντοπίσει  ρωτώντας τον Ανθλγό Κουτσού και τους Στρατιώτες που είχαν συμτυχθεί , για το που βρίσκονται αυτοί ), με αποτέλεσμα,  όταν κτυπήθηκε αυτό (ΜΑΡΜΟΝ ) από Α/Τ στο Ύψος , αμέσως  δυτικά του κτιρίου , στο  Δυτικό Άκρο της οδού Μιχαήλ Κουτσόφτα , να κατορθώσει μαζί με άλλους να εξέλθει από την άνω θυρίδα υφιστάμενος εγκαύματα στο  αριστερό του χέρι .
            Το τι  σημαίνει στις  περιπτώσεις  αυτές τα Τμήματα – Φυλάκια – Προωθημένες  θέσεις  να έχουν  επικοινωνία , δεν μπορείτε  να  καταλάβετε – φαντασθείτε  πόση  μεγάλη  αξία  έχει για το ηθικό  τους  και  ιδιαίτερα  όταν βρίσκονται  σε αντιπαράθεση  με τον εχθρό ή  σε επαφή με αυτόν , χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται γύρω  τους .[ Για την αλληλοενημέρωσή τους, (όσα αφορού
ν  στον εχθρό και στα γειτονικά τμήματα ... ), για την λήψη οδηγιών για διάφορα μέτρα και για την προώθηση διαφόρων υλικών – πυρομαχικών ... κλπ ] . Αποτελούσαν ( επικοινωνίες ) στα χέρια του Διοικητή  της Μονάδος  και των Διοικητών Λόχων  ένα σοβαρό - πολύ μεγάλο μέσον , για όλα όσα προανέφερα και πρόκειται να αναφέρω ακόμη , για την επικοινωνία  τους  με τους Διοκητές Λόχων και τους Διμιοιρίτες – Φυλάκια , χωρίς εννοείται να υποκαθίσταται - αντικαθίσταται το αποτέλεσμα της φυσικής παρουσίας των , όπου αυτή μπορούσε να πραγματοποιηθεί .
            Και  επειδή  μιλάμε  για  επικοινωνίες  επιβάλλεται να γράψω για  ένα τεράστιας σημασίας θέμα που  έχει  σχέση με αυτά που προαναφέρθηκαν  και δεν αντιμετωπίσθηκε με την δέουσα σοβα ρότητα – υπευθυνότητα  στην   Κύπρο γενικά  από τους Διοικητές των Μονάδων και αρκετές φορές των Λόχων , όταν αυτοί  είχαν την δυνατότητα .  Το θέμα που έχει σχέση με την ευθύνη παρακολού θησης της καλής λειτουργίας  των επικοινωνιών των  υφισταμένων Τμημάτων και  ιδιαίτερα μετά από σοβαρά γεγονότα και της εκδήλωσης ενεργειών  για την αποκατάσταση αυτών , σε περίπτωση διακοπής των , η οποία μπορεί να γίνει στην ανάγκη  ακόμη και με Αγγελιοφόρους , με ευθύνη του Ανωτέρου – Προισταμένου , του Υποστηρίζοντος , του Ενισχύοντος , Από Αριστερά προς τα Δεξιά
και από Πίσω προς τα Εμπρός , με βάση το ΕΕ 9-15 , Μνημόνιο Κατώτερου Αξκού Διαβιβάσεων ( σελ.66 -  Ότι μπόρεσα να βρώ ) .
            Τέλος  θέλω να επισημάνω την ανάγκη ύπαρξης των αναγκαίων Σ/Α για την επικοινωνία των Λόχων στο εσωτερικό τους και με την Διοίκηση της Μονάδος .  3 –  4 Σ/Α , με εμβέλαια 500 - 1000  μέτρα, ετύγχαναν απαραίτητοι για  κάθε  Λόχο στην  ΕΚΕΙ  πραγματικότητα , χωρίς να υπάρ χουν σχεδόν καθόλου ή καθόλου στις περισσότερες των περιπτώσεων . Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποίηθηκαν Σ/Α  του εμπορίου , με πολύ μικρό βεληνεκές , που κατά κανόνα δεν κάλυπτε τις ανάγκες . ( Μερικές φορές δεν ήταν και αξιόπιστοι ) .
            Η έλλειψη Σ/Α επέδρασε σε ορισμένες περιπτώσεις για την διοίκηση του Τάγματος – Λόχων του 336 ΤΕ , όπως θα το έχετε αντιληφθεί και εσείς , από τις διάφορες περιγραφές  λίαν δυσμενώς . Εκτιμώ ότι πάρα πολλά  θα είχαν προληφθεί ή αποφευχθεί ή αντιμετωπισθεί έγκαιρα . ΠΧ.
Ποιός μου λέει ότι την τελευταία - τελευταία στιγμή κάποιος δεν αντιλήφθηκε το Τμήμα των Τούρ κων που αιφνιδίασε τους τελευταίους Ήρωες Υπερασπιστές στο Φυλάκιο Παλούκια , ώστε να τους ειδοποιήσει άμεσα ... κλπ . Το ίδιο ισχύει και για τον Διμοιρίτη του Υψ. Ελισσαίου , όταν εξαναγκά στηκε να συμπτυχθεί και δεν είχε τον τρόπο να ειδοποιήσει άμεσα τον Λόχο ή το Τάγμα , ώστε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα , για  το κενό που δημιουργείτο από την κατεύθυνση αυτή ή το Φυλά κιο 1001 να ειδοποιήσει έγκαιρα το Λόχο για την δύσκολη κατάσταση που αντιμετώπιζε , ώστε να του δοθούν σχετικές οδηγίες  ή κάποιος  Διμοιρίτης , ας πούμε του Χαρακώματος , να είχε την δυνα τότητα να ειδοποιήσει αμέσως  κάποιο μικροτμήμα του που ήταν μακρυά ότι πρέπει να συμπτυχθεί
 , μαζί με τους υπόλοιπους ... κλπ , όταν αποφάσισε να εκτελέσει σύμπτυξη . ( Αυτό είναι υποθετικό
γιατί ο κ.  Κουτσού μου μίλησε μεταξύ των άλλων και για την έλλειψη Σ/Α ) .
            Εσείς  τι  λέτε  οι ελλείψεις αυτές σε Σ/Α  ΔΕΝ δημιούργησαν – προκάλεσαν πολλές απώλει ες στα Τμήματα που αμύνοντο  ΕΚΕΙ  και τι  έχει να μας  πει αυτός που διέθετε στην ειρήνη τα κον δύλια προκειμένου να  τις καλύψει ;  Γιατί δεν είχε καλυφθεί  η ανάγκη αυτή , σύμφωνα με τις προ τεραιότητες που τίθενται συνήθως  και αναλόγως των κονδυλίων που διατίθενται , από τους  καθ` ύλην  αρμοδίους  Βασανιστικά  ερωτήματα  που δέον να λαμβάνονται  υπόψιν  στο χρόνο που πρέπει , από τους  αρμοδίους .  Και  ειδικά για την περίπτωση της  Άμυνας  των Μονάδων  – Τμημά των , ευρέως  στην περιοχή της Λευκωσίας , αλλά και για κάλυψη άλλων αναγκών θα μπορούσε να  είχε  δημιουργηθεί ένα απόθεμα Σ/Α με διαφορετικές εμβέλειες , ώστε την δεδομένη στιγμή να μπο ρούν  να καλυφθούν  όλες  οι ανάγκες . Το ίδιο  μπορούσε να γίνει  και για την εξασφάλιση των ανα γκαίων Μπαταριών με  απόθεμα ή από το  εμπόριο, από ειδικά  καταστήματα  που  έπρεπε να είχαν  εντοπιστεί από την ειρήνη .

ΤΕΛΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
ΕΔΩ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Oσα δημοσιεύματα δεν έχουν την υπογραφή μας αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι την δική μας.Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις,, ή απειλές.

ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΗ ΜΝΗΜΗ

Η γνώση του ιστορικού παρελθόντος είναι απαραίτητη για την εθνική αυτογνωσία ενός λαού. Το blog μας με τρόπο απλό χωρίς να διαστρεβλώνει την ιστορική αλήθεια, φωτίζει με αναδρομές στα γεγονότα σελίδες ιστορίας του μαρτυρικού Λαού της Κύπρου και των Ελλαδιτών και Κυπρίων νεκρών και αγνοουμένων Ηρώων.